Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuropsykologisk undersøgelse af patienter med hjernetumor

Beskrivelse

Procedure for lægelig henvisning til neuropsykologisk undersøgelse efter operation for hjernetumor.

Undersøgelsen er et led i at afklare opererede patienters behov for enten:

  • • Postoperativ rehabilitering under indlæggelse,

  • • Udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) eller

  • • Opfølgende ambulant neuropsykologisk undersøgelse.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger, neuropsykolog og Patientens team ved neurokirurgisk afdeling, som efter operation skal planlægge videre behandling, genoptræning og opfølgning.

Formål

  • • At alle patienter med sikre eller mulige tegn på genoptræningsrelevante kognitive og adfærdsmæssige følger af hjernetumor henvises til neuropsykologisk undersøgelse.

  • • At patienter med behov for senere ambulant neuropsykologisk undersøgelse og/eller vejledning får aftalt relevant tidspunkt for opfølgende undersøgelse.

Problemstilling

Patienter med hjernetumor har ofte både synlige og usynlige funktionstab eller ændret adfærd. Patienter uden oplagte førlighedstab behøver skærpet tværfaglig observation for kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer. Disse udløser et behov for vurdering af genoptræningsbehov, selv om patienten ikke har tilstrækkelig indsigt i dette behov.

Metode

  • • Henvisning sendes internt efter lægelig vurdering eller efter beslutning i Patientens team.

  • • Henvisning sendes umiddelbart efter operation. I relevante tilfælde præoperativt.

  • • Neuropsykolog træffer aftale om vurdering inden for 1-2 dage.

  • • Undersøgelse eller vurdering afvikles, så pårørende straks har mulighed for at få kendskab til resultatet og få vejledning om støttende indsats.

  • • Undersøgelsen indgår eventuelt i en tværfaglig udarbejdet genoptræningsplan (GOP).

Referencer

Opfølgningsprogram for hjernekræft. Sundhedsstyrelsen 2015.