Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flowchart for udlån af tyngdedyner til ambulante patienter i Psykiatrien

Beskrivelse

Lægefaglig vurdering af patientens behov for tyngdedyne som led i ambulant behandling

 

Målgruppe for tyngdedyner

Både børn og voksne kan opleve at en tyngdedyne forbedrer funktionsevnen.

 

Beslutningsproces

Lægen skal vurdere om tyngdedynen kan anvendes til at forbedre funktionsevnen eller forhindre forværring.

 

Vurdering sker på en konference ud fra:

  • • Patientens problemstilling

  • • Patientens egne tidligere erfaringer

  • • Patientens beskrivelser og pårørendes/netværkets observationer

Tyngdedynen skal forbedre funktionsevnen, så lægen skal vurdere om en tyngdedyne vil fremme effekten af basismedicinen ud fra:

 

  • • En vurdering om en tyngdedyne vil være en forbedring af funktionsevne eksempelvis øge mulighederne for behandling i form af fremmøde, øge evne til at løse opgaver i og uden for hjemmet samt deltage i sociale sammenhænge.

  • • En vurdering om en tyngdedyne vil forhindre forværring i form af dæmpning af angst, kropslige symptomer og / eller smerte.

 

Behandlingsplan

Behandlingstiltaget noteres i behandlingsplanen.

 

Afprøvning

Effekt af tyngdedyne vurderes med (evt. telefonisk) opfølgning efter 1 uge.

 

Patienten har en problematik, hvor lægen vurderer at en tyngdedyne vil forbedre behandlingen, lægen dokumenterer dette i journal/ behandlingsplan.

 

Sekretær sender mail til Tekniske Afdeling med navn på patient og på ambulatorium og tidspunkt dynen ønskes leveret.

Teknisk Afdeling leverer tyngdedyne og udlånspapirer til ambulatoriet. Patient/ pårørende er selv forpligtet på at hente og bringe udlånte tyngdedyne.

 

Vurdering af effekt efter afprøvning

Lægen vurderer løbende og senest inden afslutning i ambulant forløb behovet for tyngdedynen ud fra dynens effekt i den samlede behandling.

 

Ved vurderingen skal læge:

  • • tage stilling til omfanget af patientens funktionsvanskeligheder, effekten af produktet og brugen gennem døgnet.

 

Læge kan prøve en nedtrapning af anvendelse af tyngdedynen i forløbet for at være sikker på effekten. Ved afslutning af kontakt til ambulatorium vurderes det forsatte behandlingsbehov. Der kan være tale om livsvarig behandling.

 

Ophør af behov for anvendelse af tyngdedyne

Når behovet for at anvende tyngdedyne i behandlingen er ophørt skal patienten/ pårørende levere tyngdedynen retur til ambulatoriet. Det journalføres.

 

Sekretær orienterer Teknisk Afdeling, som henter tyngdedynen og sender den til rensning og registrerer tilbagekomsten af dynen.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt og administrativt personale i ambulatorier

Medarbejdere i Teknisk Afdeling

 

Formål

At regulere udlån af tyngdedyner

 

Reference

Klinisk brug af kugle- og kædedyner til patienter i Psykiatrien