Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling af isterninger til oral brug

Formål

At forebygge, at patienter pådrages infektion gennem indtag af manuelt fremstillede isterninger.

 

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der fremstiller og håndterer isterninger.

Ansvarsforhold

 • Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

 • Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Isterninger sidestilles med en fødevare og er derfor underlagt gældende lovgivning for fødevarer.

Der findes mikroorganismer i ismaskiner, disse ses ofte i små mængder, men udgør en potentiel risiko for infektion, hvis de er til stede i større antal. Erfaringer med isterningmaskiner viser, at der er risiko for kalk- og biofilmdannelse i isterningemaskinernes komplicerede vandledningssystem, idet de er vanskelige at vedligeholde tilfredsstillende. Derfor anbefales det ikke at anvende is fra isterningemaskiner (oralbrug) til patienter.

 

Til kolde drikke anvendes i stedet gennemstrømningsvandkøler, men ved særlige behov for is kan der manuelt fremstilles is i afdelingskøkkener. Vandhanevand indeholder beskedne mængder bakterier, som normalt ikke er sygdomsfremkaldende. Problemet med bakterieforurenede isterninger kan derfor relateres til isterninger der ikke er håndteret hygiejnisk forsvarligt under fremstilling, håndtering eller opbevaring. Mikroorganismer dræbes ikke ved frysning.

Håndhygiejne

Ved fremstilling og håndtering af isterninger skal der udføres både håndvask og hånddesinfektion.

Fremstilling af isterninger

Forudsætning

 • Vasken og fralægningsplads skal rengøres med vand og sæbe (alternativt engangssæbeklud)

 • Vandhanestudsen skal desinficeres med fødevare godkendt desinfektionsservietter der kan bestilles via regionens indkøbssystem ILS på varenummer 519570.

 • Vandet skal løbe kortvarigt inden

 • Der anvendes engangsisterningeposer og/eller protesebægre

 • Isterningepose knust is bestilles via indkøbssystemet ILS på varenummer 320471

 • Isterningepose Maxi på ILS varenummer 320470

 • Poserne skal være inddelt, så isterningerne kan løsnes nede i posen

 • Protesebæger (fødevaregodkendt) bestilles på ILS varenummer 360425

 • Låg til protesebæger på ILS varenummer 360440
   

 • Poseåbningen må ikke berøre vandhanestudsen

 • Isterningeposen fyldes og lukkes. Protesebæger fyldes halvt med vand og lukkes med låg

 • Mærk posen med dato

 

 

Håndtering

 1. 1. Der udføres håndvask og hånddesinfektion inden posen tages ud af fryseren

 2. 2. Posen bearbejdes, så alle isterningerne ligger løse i posen

 3. 3. Isen kommes i glas, kande eller lignende, uden at isterningerne berøres af hænderne

 4. 4. Hvis alle isterningerne ikke anvendes, lægges posen tilbage i fryseren og kan anvendes indenfor 24 timer. Dato og klokkeslæt markeres på posen.

 5. 5. En åben pose kan opbevares i en frysepose efter anbrud

 

Opbevaring i fryser

 • • Holdbarhed 1 måned fra produktionsdato

 • • En åben pose skal anvendes indenfor 24 timer pga. risiko for forurening ved håndtering

 • • Når fryseren skal rengøres, kasseres alle isterninger!

 

Immunsvækkede-, intensive- og opvågningspatienter

Hospitalserhvervede tilfælde af legionellasygdom er forekommet hos patienter, som i forvejen var immunkompromitterede/supprimerede, fordi patienterne aspirerede Legionella-forurenet isvand til lungerne.

Ved disse patienter skal isterninger fremstilles af sterilt vand eller af legionellafiltreret vand.

Se retningslinje: “Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni (4.9)” (Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni (4.9))

Referencer

Fødevareforordningen Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 (omfatter lovgivning om drikkevand)

Fødevareforordningen

 

Vejledning nr. 9866 af 27. juli 2022 om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen) (omfatter risikoanalyse, der ligger til grund for kontroller og kritiske grænser i egenkontrolprogrammet)

 

NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren Nationale infektionshygiejniske retningslinjer

 

Sundhedsstyrelsen: Legionella i varmt brugsvand Legionella i varmt brugsvand