Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem ortopædkirurgisk og anæstesiologisk afdeling om anæstesi og intensiv observation/terapi efter store kirurgiske indgreb

Beskrivelse

I henhold til gældende specialeplan for anæstesiologi og lokale retningslinjer for visitation af børn til intermediær og intensiv terapi, skal anæstesi til børn <10 år til stor kirurgi betragtes som højt specialiseret og varetages af børneanæstesiolog. Hvis der samtidig er tale om betydelig komorbiditet, er der lokalt etableret samarbejde mellem ortopædkirurgien og børneanæstesien for børn <15 og ASA >3.

De indgreb der er omfattet af samarbejdsaftalen, er store og relativt sjældent forekommende - f.eks. lårbens- og bækkenkirurgi samt scolioser.

Når børnene planlægges til kirurgi, tager ortopædkirurgisk sekretariat samtidig kontakt til børneanæstesiens booking, og sikrer lægefaglig deltagelse herfra. Børneanæstesiolog forestår booking til intensiv.

Patienterne opereres på Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd, og flyttes postoperativt til Børneintensiv afdeling 103, på Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord

Undersøgelser

Blodprøver: Hæmoglobin og andre evt. relevante blodprøver afhængig af patientens komorbiditet.

Billeddiagnostisk ikke nødvendigt.

Definition af begreber

Ved postoperative observationer forstås intensiv pleje

Målgruppe – modtagelse

Personale der behandler disse patienter

Formål

At forhindre postoperative komplikationer efter store ortopædkirurgiske indgreb.

Behandling

Patienten observeres på Børneintensiv Afdeling 103 indtil tilstanden af børneanæstesiolog vurderes at være så stabil, at vedkommende kan flyttes til stationært sengeafsnit (O2).