Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenoperationer, forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Børneanæstesi i A-anæstesi

Børne bakke lavet til øjen- stue 3. Denne står øverst i skabet til højre inderst mod væggen. Krumme tuber findes i samme skab i de gængse størrelser.

A-anæstesi børnebord står på gang 2, O-anæstesi præparationsrum.

 

Anæstesibordets indhold er det samme som på central-OP. Medicinskuffen er anderledes og skal fyldes op særskilt. De resterende skuffer skiftes fra forrum 11.

Lange ledere er på indvendig side af skabslågen.

Vær opmærksom på, at udsuget skal sættes til/tændes ved brug af Sevofluran. Der forefindes et punktsug, der anvendes ved inhalation induktion.

Fremstilling

1 l Ringer-acetat (væsker forefindes i anæstesiens skab på OP-stue 3).

TIVA med Propofol/Ultiva®

Robinul® 0,2mg/ml (kun ved operationer, hvor der er træk i øjenmuskelaturen).

Efedrin 50mg/ml (Metaoxidrin ved skønnet behov/aftale med læge).

Eventuelt anvendelse af skråpude for at optimere lejring ved intubation, specielt ved adipøse patienter.

Der anvendes krumme tuber, eller larynxmaske (larynxmasker kan genere op-sygeplejerskens arbejdsfelt, specielt ved operation på patientens venstre øje).

Arbejdsfordeling

Det aftales med OP, hvornår de klargør og kalder patienten.

Portører bestilles via Columna af OP personalet

Der er tilknyttet 1 anæstesi sygeplejerske og 1 anæstesilæge til afdelingen

A-anæstesi gangkode 61687 hjælper med indledning og afslutning af anæstesi.

 

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

 

Vær opmærksom på, at patienten kan være svagtseende.

Mange har DM. Se GIK-drop

 

Der aftales med OP, hvornår patienten kan tages ind på stuen (operatøren skal være til stede, og instrumenter dækket ned).

Ambulante patienter sidder ude i venteværelset og har privat tøj på. Deres journal ligger samme sted.

Se Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Øjenafdelingen

 

Der anlægges venflon på venstre hånd.

Lejring

Patienten lejres i almindelig rygleje med begge arme ned langs siden, benene er lejret let eleveret på TEMPUR-MED® venepude. Højre arm holdes ind langs siden vha. en plexiglasplade.

Venstre arm lejres på armbord. Hovedet er lejret i en speciel hovedstøtte med ekstra ”hovedkrans” for at forebygge tryk.

Specialhovedstøtten lader sig vanskeligt manipulere med under intubationen. Anvend skråpuden ved behov.

Lejet på øjen-OP

Lejet kan vægtbelastes med 225 kg.

 

Obs: Peroperativt røres lejet kun, efter kirurgen er orienteret.

Monitorering

Efter ordination.

Anæstesi i A-anæstesi

Præmedicin

Paracetamol (se patientens præ-skema).

Anæstesi efter ordination

  • • Propofol/Ultiva®

  • • Akut indledning ved svær dyspepsi eller akut kirurgi. Propofol/Ultiva/Suxa, eller efter ordination.

  • • Intubation med præformet tube, tuben placeres modsat det ”syge” øje. Valgfrit om man vil bruge stilette i tube.

  • • Eller larynxmaske.

  • • Obs. peroperativ bradykardi (vasovagalrefleks). Præventiv behandling med 0,2 mg Robinul® i.v. eller Atropin, hvis operationen indebærer træk i øjenmuskulaturen.

Efter intubation

Tuben fikseres ekstra godt. Der lægges en krølle mellem tube og hage til forebyggelse af tryk.

Anæstesiapparatet som står på venstre side af patienten af hensyn til kirurgen, trækkes væk fra hovedgærdet og ned langs patientens venstre side, således der gives plads til kirurg og assistent.

Efter lejring af hovedet, sørges der for at sikre alle sammenkoblinger til tuben, inden patienten bliver dækket til med steril afdækning.

Smerte og kvalmestillende behandling

Ved slutningen af operationen anlægger operatøren, som oftest perbulbær blokade med Marcain® og giver Voltaren®-dråber i øjet, hvilket giver sufficient analgesi i 95-100 % af tilfældene. Er anlæggelse af blokade ikke mulig, kan Fentanyl gives.

 

Ondansetron og Toradol er standard, med mindre det er kontraindiceret. Smertestillende gives primært for smerter relateret til hævelse og lignende, da der som beskrevet bliver lagt lokal blokade i operationsfeltet.

Se Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer

Ved operationens afslutning skal det aftales med kirurgen, hvilke postoperative ordinationer der skal være gældende for den enkelte patient. Specielt for øjenpatienter er lejring i seng. Alle ordinationer noteres på anæstesiskemaets bagside og videregives til opvågningspersonalet ved aflevering af patienten.

 

Postoperativt kommer patienterne op på 7 sal.

 

Øjenoperationer - observation efter

Øjenkirurgiske indgreb samt specielle anæstesiologiske hensyn ved specifikke indgreb

 

Amotio (nethindeløsning).

Nethindeløsningen kan opereres som

  • • Ekstern operation med cerclage og olie/gas

  • • Vitrektomi med cerclage og olie/gas

Indgrebets varighed 1½-2 timer.

 

Vitrektomi (fjernelse af øjets glaslegeme i forbindelse med blod i glaslegemet, epiretinale membraner, maculahul eller intern amotio).

Indgrebets varighed 1½-2 timer.

 

Nethinden/retina - Amotio retinae/ablatio retinea/nethindeløsning

 

Katarakt (grå stær). Patientens egen linse fjernes, og der implanteres en ny linse.

Indgrebets varighed 15 minutter.

 

Strabismus (skelen).

Skelevinklen rettes ved henholdsvis stramning og afkortning af de involverede muskler.

Obs. Der kan udløses vasovagal reaktion ved træk i musklen.

Indgrebets varighed ca. 1 time.

 

Botoxinjektion til behandling af konvergerende strabismus. Indgrebet består af to injektioner medialt under øjets bindehinde.

Inhalationsanæstesi på maske uden i.v. adgang.

Indgrebet varer ca. et minut.

 

Skelepatient forløbs beskrivelse

 

DCR (DacroyoCystoRhinostomy - dakryocystorinostomi).

Tårevejskirurgi, hvor formålet er at skabe en forbindelse mellem tårevejssækken og næsehulen.

Der bruges en del skyllevand, og det kan bløde lidt. Sug før ekstubation.

Indgrebets varighed 1½-2 timer.

Sondering

Sondering af tilstoppet tårevejskanal, som følge af f. eks. infektion.

Obs. der skylles med Nacl. Der kan være behov for at suge i svælg inden ekstubation.

Indgrebets varighed 15 minutter.

 

Børneoftalmologi: Tårevejsstenose hos børn

 

Ptose (hængende øjenlåg).

Opstramning af muskler.

Indgrebets varighed ½-1 time.

 

Chalazion (”bygkorn”).

Chalazion er en kronisk betændelse i en af de meibomske glandler i øjenlåget. Glandlen åbnes og granulationsvævet fjernes.

Indgrebets varighed ca. 15 minutter.

 

Øjenperforation

Oftest følge efter traume eller sygdom i øjet, der medfører ulceration.

Rolig opvågning. Undgå, at patienten hoster, da dette øger trykket i øjet.

Fjernelse af øjet

Enukleation: De fire lige, de to skrå muskler samt synsnerven overklippes, hvorefter bulbus fjernes helt eller delvist. (Obs. vasovagal reaktion).

Indgrebets varighed ½-1 time.

Exenteration

Cornea klippes væk, og øjets indhold fjernes.

Indgrebets varighed ½ time.

Referencer

Patientforløb for patient til indlæggelse og operation i NHH/Øjenafdelingen

Antikoagulationsbehandling hos øjenoperationspatienter