Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leders ansvar ved konstanskontrol af røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug

 

Denne retningslinje er gældende for alle ledere med personaleansvar på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug.

 

Formål

Formålet er at sikre at røntgenudstyret til stadighed overholder gældende lovgivning.


Definition af begreber

Konstanskontrol:

Hyppig rutinemæssig kontrol, der skal vise at røntgenudstyret til stadighed overholder gældende lovgivning.
 

Røntgenudstyr:

Røntgenapparatur, værnemidler samt diagnostiske monitorer

 

 

Beskrivelse

Det er lederens ansvar ved konstanskontrol at:
 

1.

Sikre oplært personale til udførelse af konstanskontrol

 

Sikre at der afsættes personaleressourcer til udførelse af konstanskontrol på det enkelte røntgenudstyr.

Sikre at konstanskontroller kun udføres af personale der er undervist heri af Røntgenfysik, med mindre andet er aftalt med Røntgenfysik.

 

Det anbefales at der oplæres minimum 2 brugere pr. modalitet.

Det anbefales at der ikke oplæres flere brugere end at alle oplærte regelmæssigt udfører konstanskontrol, for derved at opretholde høj kvalitet og rutine.

 

2.

Sikre at kontrolinterval overholdes

 

Sikre at kontrollen udføres med det af Røntgenfysik fastlagte kontrolinterval.

Sikre Røntgenfysiks godkendelse af midlertidig indstilling af kontrol, i perioder hvor udstyret helt tages ud af drift, (eks. ferieperioder eller andet).

Sikre at der efter midlertidig indstilling altid laves en ny godkendt konstanskontrol inden udstyret tages i brug.

Sikre at udstyr der midlertidigt er ude af drift, tydeligt mærkes således det sikres, at det ikke anvendes i den indstillede periode.

 

Det anbefales at der laves en årlig planlægning for konstanskontroller.

 

3.

Sikre at der reageres på fejl i forbindelse med konstanskontrol

 

Sikre at der følges op på enhver fejl, fundet i en konstanskontrol.

Sikre klinisk vurdering af kliniker, såfremt Røntgenfysik beder om dette.

Sikre at Røntgenfysiks anvisninger omkring drift på røntgenudstyret følges.

Sikre at udstyret eller dele heraf ikke anvendes, hvis dette er skønnet af Røntgenfysik.

Informere Røntgenfysik om status på fejl og fejlretning fundet ved konstanskontrollen.
 

4.

Sikre formidling af information vedr. konstanskontrol

 

Sikre alt formidling af information omkring konstanskontroller mellem Røntgenfysik og brugere/ledere/klinkere

Informere Røntgenfysik om ændringer i den respektive brugergruppe (tilgang og afgang).

Informere alle relevante brugere om de af Røntgenfysik udstukne begrænsninger der evt. er udstedt på et røntgenudstyr.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) nr. 23

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer