Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SEI2 - Funktioner efter et skema er oprettet

Beskrivelse

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2)

Når man er inde i et skema, er der i udgangspunktet følgende skemafunktioner:

’Gem, ’Slet’, ’Valider’, ’Rediger’, ’Indberet’, ’Annuller’, ’Læg i udbakke’, ’Fjern fra udbakke’, og ’Print.

 

Billede 3

Definition af begreber

Gem

Tryk på ’Gem’ og skemaet bliver gemt under kladder. Skemaet bliver automatisk gemt under kladder, hvis man forlader skemaet. Vær opmærksom på at et skema ikke kan gemmes, hvis der ikke er angivet en gruppe.

 

Slet

Tryk på ’Slet’ og skemaet slettes, og det vil ikke være muligt at genfinde skemaet. Et indberettet skema kan ikke slettes, men derimod annulleres.

 

Valider

Valider funktionen benyttes til at tjekke, at et skema ikke indeholder fejlindtastninger. Dette sikrer, at man mindsker antallet af skemaer, der indberettes med fejl. Med valideringsfunktionen kan man bl.a. foretage logiske tjek af de udfyldte felter. Eksempelvis kan man ikke indberette et skema med et ugyldigt CPR-nummer eller en dødsdato, der ligger efter dags dato. Man kan vælge selv at validere et skema undervejs i indtastningen ved at klikke på knappen ’Valider’. Et skema vil dog altid blive valideret automatisk inden det indberettes.

Når et skema er blevet valideret, vil der gives besked om eventuelle fejl. Er skemaet uden fejl vil der dukke en blå tekstboks op, med beskeden ’Valideret uden fejl’.

Er der derimod fejl i skemaet vil en rød tekstboks dukke op med besked om hvilke fejl skemaet indeholder. For at se samtlige fejl klikkes på pilen helt til højre i den røde tekstboks.

 

Billede 1

 

En gul tekstboks med en advarselstrekant betyder ikke, at der er fejl i skemaet, men blot at du skal være opmærksom. Et skema kan altså godt indberettes selvom der er en advarsel.

Advarslen kan dukke op hvis der mangler en oplysning eller hvis du har indtastet en oplysning som ofte bliver angivet forkert eller som giver anledning til fejl. F.eks. i tilfælde af at der er anført et erstatnings-CPR, vil programmet ved validering give besked om, at det kun må benyttes i forbindelse med udlændinge.

 

Billede 5

 

Rediger

I tilfælde af at der er indberettet et skema med forkerte oplysninger eller mangler, så er det muligt at redigere skemaet. Åben det pågældende skema i bakken ’Indberettet’ og klik på ’Rediger’. Redigeres et skema flyttes det automatisk fra bakken ’Indberettet’ til ’Kladder’. Er skemaet, efter redigering, korrekt, skal det indberettes igen, så det oprindelige skema opdateres med de nye oplysninger. I skemaoversigterne under kolonne version kan man se, hvor mange gange et skema er blevet indberettet.

Bemærk, at det er ikke muligt at ændre patientens personoplysninger, hvis skemaet har været indberettet. Er disse oplysninger forkerte, er man nødsaget til at annullere skemaet og oprette et nyt med de korrekte personoplysninger.

 

Indberet

Et færdigt skema indberettes direkte ved at klikke på ’Indberet’. Valideringsfunktion tjekker automatisk skemaet for fejl og mangler inden indberetningen, hvis skemaet valideres uden fejl, bliver det indberettet og flyttes til bakken ’Indberettet’. Kan et skema ikke indberettes, så kan det skyldes, at de nødvendige rettigheder mangler.

 

Annuller

Hvis man har indberettet et skema fejlagtigt, så kan man annullere dette skema. Dette gøres ved, at man i bakken ’Indberettet’ vælger det pågældende skema ved at klikke på det. Når skemaet er åbent, kan man klikke på ’Annuller’. Herefter vil der dukke en dialogboks op, hvor man skal bekræfte annullering ved at klikke på ’Ja’.

Billede 6

Er skemaet annulleret, flyttes skemaet fra bakken ’Indberettet’ til bakken ’Annulleret’. Bemærk at, som det fremgår af dialogboksen, kan et skema ikke redigeres, hvis det er blevet annulleret.

 

Læg i udbakke

Benyttes denne funktion flyttes skemaet til bakken ’Udbakke’. Funktionen kan ikke benyttes, hvis man allerede befinder sig i udbakken.

 

Fjern fra udbakke

Denne funktion fjerner beskeden fra udbakken og flytter beskeden til kladder. Befinder skemaet sig ikke i udbakke kan funktionen ikke benyttes.

 

Print

Du kan udskrive en dødsattest uanset om dødsattesten ligger som kladde, i udbakken eller er blevet indberettet. Der kan vælges mellem to typer af print, normal print og formular print.

 

Billede 7

 

Du vil måske ofte have brug for at udskrive en side 1 til bedemand/pårørende. Det er også muligt at udskrive en tom eller delvis udfyldt attest til kladdebrug (mærket ’kladde’).

Den endelig udfyldte og indberettede elektroniske dødsattest kan udskrives i sin fulde form ved at klikke på ”Formular” under printfunktionen.