Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Henvisninger indkommer elektronisk fra egen otolog eller ØNH Amb.

 

Henvisningen behandles af lægesekretær og visiterende specialeansvarlig læge i Elektronisk Visitationsmodul.

 

Der visiteres ventetid til behandling og sekretæren indkalder patienten efter de givne oplysninger.

Se Visitation/Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling ved Center for Svimmelhed og Balance

Er der tolkebehov?

Er der isolationsbehov?

 

 

 

Specialeansvarlig Læge

 

 

 

 

Koordinering

 

Patienten bookes som en 1.gangs svimmelhedspatient (2½ time: Aud-ass-lægesamtale).

Bilagsmappe oprettes:

- labels og registreringsark med dato for første besøg.

 

Sekretær

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten skal selv rekvirere og medbringe svar på MR-skanning, såfremt denne er foretaget andet sted end i Region Nordjylland. Patienten er orienteret om dette i indkaldelsesbrevet.

 

 

 

Patienten

Patientinformation

 

Patienten får tilsendt indkaldelse – se bilaget ”indkaldelsespakker”. (Id:29930)

 

 

Lægesekretær

 

 

Første kontakt

Behandling / undersøgelse

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten møder på Audiologisk afsnit og indscanner sundhedskort i venteområdet.

 

Patienten får foretaget er en høreprøve. Instruks om høreprøve

 

Efter høreprøven tager patienten sin forside med (journalark) og tager plads i venterum i Haveetagen. Markeres som mødt til assistentundersøgelse.

 

Svimmelhedsassistenten læser elektronisk henvisning og danner sig et relevant overblik over patientens problematikker. 1. gangs svimmelhedspatienter - assistent

 

 

Lægesekretær

 

 

 

 

Audiologiassistent

 

 

Svim.ass

Observation

 

Hvis assistenten observerer udfordringer hos patienten, som gør at patienten ikke kan medvirke til dagens undersøgelser, aftales det med lægen hvilke undersøgelser der er mest relevante.

Udfordringer kan være: dårligt syn/blind, dårlig hørelse eller dårlige mobiliseringsmuligheder.

Afvigelser kan evt. dokumenteres i Clinical Suite. Dog ikke et krav, da lægen dikterer afvigelser.

 

 

Svim.assistent

Diagnostiske undersøgelser

 

Video Head Impulse Test (v-HIT)

VNG - Video Nystagmografi

C-VEMP - Cervikal Vestibular Evoked Myogenic Potential

O-VEMP - Occular Vestibular Evoked Myogenic Potential

SVV - Subjektive Visual Vertical

KALORISK PRØVE - Kalorimetri

 

Som standard er det V-HIT, C-VEMP og O-VEMP som udføres på en 1. gangs-booket svimmelhedspatient. Kalorisk prøve ved obs. Méniére. Øvrige undersøgelser aftales med lægen.

 

 

Svim.assistent

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen

 

Udvidet otoneurologisk undersøgelse

Rombergs

Evt rekvirering af MR scanning

 

 

Lægen

Vurdering

 

Lægen laver den endelige vurdering og den videre behandlingsplan. Visitation og udredning af patienter til vurdering på mistænke om perifert udløst svimmelhed

 

 

Behandling og

rehabilitering

 

Diagnostik og behandling af BPPV i TRV-stol

 

Eplys manøvre på briks

Hjemmeøvelser (hvis det skønnes gavnligt)

Behandling med intratympanisk Dexamethason ved Mb. Meniere

Det skal beskrives hvilke behov der skal være til stede hvis der skal tilbydes genoptræning

Se bilag: indikation for vestibulær rehabilitering

 

Lægen

Koordinering

 

 

 

 

BPPV patienter ses til behandlingskontrol efter ca. 14 dage.

Diagnostik og behandling af Neuritis Vestibularis

Lægen dikterer hvornår patienten skal komme igen.

Lægen

sekretæren

Dokumentation

 

De samlede resultater fra dagens undersøgelser dikteres, incl. assistentens undersøgelser, og der laves en behandlingsplan inkl. kontroltid.

 

 

Lægen

 

Forebyggelse

 

 

 

Ved behov for vestibulær genoptræning henvises patienten til vurdering hos fysioterapeut.

Derudover findes hjemmeøvelser på www.svimmelhed.dk

I TRV rummet findes patientfoldere til udlevering som omhandler de gængse vestibulære lidelser:

 

Menieres sygdom (Morbus Meniere

Behandling af øresten/ørekrystaller

Behandling af virus på balancenerven

 

 

Lægen

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten skal aktivt medvirke til undersøgelserne. Derfor er det vigtigt at de er velinformerede om deres rolle i undersøgelsens forløb og udførelse.

 

De pårørende har ofte en god vurdering af, hvornår og hvordan patientens svimmelhed kommer til udtryk. Især ved ældre patienter. Pårørende kan også være en god støtte i, at hjælpe med at huske på informationer givet på dagen.

Patienten og Pårørende

 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

- Lægesamtale

- Behandling

- evt. opfølgning på scanning

 

Lægen

Koordinering

 

BPPV patienter kan kontakte afdelingen telefonisk for ny tid op til 3 mdr. efter sidste besøg i Svh.- amb. hvis der kommer recidiv af sygdommen. Forløbet afsluttes når lægen skønner de ikke skal følges ambulant længere.

Lægen

Afslutning

 

 

Det er en lægelig vurdering. Overordnet set bliver patienten afsluttet når patienten er færdigdiagnosticeret og behandlingspotentialet er udtømt.

 

Lægen

 

Definition af begreber

BPPV : BPPV (benign paroksysmal positionel vertigo) betyder oversat til dansk godartet (benign), anfaldsvis (paroksysmal), stillingsafhængig (positionel), svimmelhed (vertigo).

Målgruppe – modtagelse

Patienter med svimmelhed.

Formål

Sikre at patientens forløb foregår efter de nationale retningslinjer.