Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pneumocystis jirovecii (PCP)Onkologiske patienter - Pneumocystis jirovecii (tidl. carinii) pneumoni (PCP)

Forebyggelse og behandling

 

Formål

At beskrive forebyggelse og behandling af PCP ved voksne onkologiske patienter i antineoplastisk behandling

 

Symptomer / diagnostik

Symptomer kan være vage eller diffuse, og infektion med PCP skal især mistænkes ved tiltagende dyspnø, tør hoste, subfebrilia, træthed ved patienter med lymfocytopeni eller langvarig steroidbehandling.

OBS at negativt mundskyld for PCP ikke udelukker infektion. Rtg. thorax kan fremstå normalt i starten af forløbet.

Der henvises til de generelle PRI instrukser:

Klinisk mikrobiologi/infektionsmedicin - Pneumocystis jirovecii pneumoni

Prøvetagning Pneumocystis jiroveci

Infektionsmedicin - PCP ved HIV/AIDS

 

Forekomst af PCP i specifikke situationer:

 1. 1. Behandling med kemoterapi

  1. a. Alkylerende stoffer, Temozolamid:

Risikoen for PCP ved Glioblastom er tilstede specielt ved konkomitant kemo-strålebehandling og/eller samtidig steroid-behandling.

Især patienter med lymfocyttal <0,5 har forhøjet risiko. Lymfocytopeni efter kemo-strålebehandling kan være langvarig, op til 12uger efter ophør med Temozolamide (REF.3)

  1. b. Antimitotiske stoffer, Taxaner:

Der kan ses forbigående lymfocytopeni. Obs. risiko kan øges ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer.

 

 1. 2. Steroid-behandling / immunsupprimerende behandling

  1. a. Langvarig steroidbehandling ≥25 mg tabl. Prednisolon (svt. 20 mg tabl. Medrol) der forventes at vare >3 uger (REF.4.)

  2. b. Immunsupprimerende behandling:

Anti-TNF behandling samt nogle andre immunsupprimerende præparater der kan være nødvendige for at kontrollere autoimmun reaktioner, kan ligeledes disponere til PCP. Overvej profylaktisk behandling.

 

Profylakse

Opmærksomhed på at være tilbageholdende med steroid eller nedtrappe eller udtrappe steroid - hvis muligt. Ved behov for profylaktisk behandling anbefales daglig 1 stk. tabl. Sulfamethoxazol med trimethoprim 400mg/80mg.

 

(Standard ordination i Columna PCP profylakse OR 84 dg – Pneumocystis jirovecii pneumoni ONK)

Bemærk at 84 dages behandling kun er vejledende, behandlingslængde besluttes af læge.

 

Ved intolerans for Sulfamethoxazol med trimethoprim – se generel PCP instruks ovenfor

 

Ved patienter med tidligere PCP infektion og vedvarende immunsupprimering, kan livslang profylakse overvejes (REF.4).

 

Profylakse i specifikke situationer

 1. 1. Patienter i langvarig steroid behandling.

Der bør overvejes profylaktisk antibiotika ved patienter behandlet med ≥25 mg tabl. Prednisolon (svt. 20 mg tabl. Medrol) i >3 uger (REF.4)

Profylakse anbefales til minimum 6 uger efter steroid udtrapning (REF.4).

 

OBS at der ikke anbefales profylakse ved patienter med binyrebarkinsufficens, der behandles med hydrocortison i fysiologiske doser

 

 1. 2. Patienter med hjernetumorer i Temozolamid behandling / lymfocytopeni ved kemoterapi:

Profylakse indtil lymfocyttal kommer >0,5 (REF.6)

 

 

Behandling

 

Der henvises til generel instruks, Klinisk mikrobiologi/infektionsmedicin - PCP behandling

Der er oprettet standardordination i Columna til brug på sengeafsnittene,

 • • Tabletbehandling: PCP Mild/Moderat infektion OR 21 døgn – Pneumocystis jirovecii pneumoni ONK

 • • I.V. Behandling: PCP svær infektion IV-behandling 21 døgn – Pneumocystis jirovecii pneumoni ONK

 

 

Bemærk der i visses situationer skal ske dosisreduktion (f.eks. nedsat nyrefunktion). Se instruks:

Klinisk Mikrobiologi - standarddosering og dosisjusteringer

 

 

Definition

Pneumocystis Jirovecii/Carinii (PC) er en opportunistisk svampeinfektion i lungerne, der smitter luftbåret fra person-person og kan optræde ved immunkompromitterede patienter. Kolonisering med PC kan ses ved op mod 46% af cancer patienter (REF.1). Frekvensen af behandlingskrævende PCP er stigende ved cancerpatienter.

Ved onkologiske patienter ses infektionen typisk ved immunkompromitterede patienter med lymfocytopeni, samt ved patienter i langvarig steroidbehandling, herunder immunrelaterede bivirkninger og komorbiditet såsom KOL.

Høj samlet steroid dosis ved gentagne støddoser (KOL exacerbation, antiemetisk eller anafylaksi profylakse) kan muligvis også disponere til PCP.

Mortalitet af behandlet PCP ved onkologiske patienter er høj op til 30% (REF.2).

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale i Onkologisk afdeling

 

 

 

Referencer

 1. 1. A study on the colonization of Pneumocystis jirovecii among outpatients during cancer chemotherapy and among healthy smokers. J Infect Chemother. 2017 Nov;23(11):752-756.

 2. 2. Risk factors for mortality from pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in non-HIV patients: a meta-analysis. Oncotarget. 2017 Aug 29; 8(35): 59729–59739.

 3. 3. A multicenter cohort study of dose-dense temozolomide (21 of 28 days) for the treatment of recurrent anaplastic astrocytoma or oligoastrocytoma. Cancer Investigation 2008; 26: pp. 269-277)

 4. 4. Consensus guidelines for diagnosis, prophylaxis and management of Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological and solid malignancies, 2014.

Intern Med J. 2014 Dec;44(12b):1350-63.

 1. 5. Managing toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: consensus recommendations from the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Toxicity Management Working Group.
  J Immunother Cancer. 2017 Nov 21;5(1):95

 2. 6. Pneumocystis jirovecii pneumonia prophylaxis during temozolomide treatment for high-grade gliomas. Critical Reviews in Oncology and Hematology, 2013-03-01, Volume 85, Issue 3, Pages 373-382