Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlerteams og time-out i skadestuen (blåt spor)

Beskrivelse

Et behandlerteam består af 1-2 ortopædkirurgiske læger samt 1-2 sygeplejersker fra ATC. Hvert team råder over 2-3 behandlerstuer i blåt spor.

 

Stuer

Kl. 8.00 - 11.45

Kl. 11.45 – 15.00

Kl. 15.00 – 22.00

Kl. 22.00 – 08.00

Team 1

17-19

FV 1 + FV 2* + SPJ 1 + MV

+ SIF

FV 1 + FV 2 + SPJ 1

+ SIF

FV AN +

SPJ 1

FV 1 + SPJ#

+ SIF

Team 2

20-22

MV + SIF + SPJ 2

FV ASK + SPJ 2


Ortopædkirurgisk mellemvagt (O-MV) har funktionen som O-koordinerende læge fra kl. 8.00 til 15.00 og har ansvaret for at fordele og prioritere patienter til de to behandlerteams.
Fra kl. 15.00-08.00 er FV1 O-koordinerende læge. O-koordinerende læge har primært ansvaret for at sikre patientflow i blåt spor og deltager i patientbehandling efter behov. Ortopædkirurgisk mellemvagt har ansvaret for at supervisere begge behandlerteams.

Forløbsleder i kernen har ansvaret for at sikre at O-koordinerende læge orienteres, når nye O-patienter ankommer i kernen. O-koordinerende læge har herefter ansvaret for at sikre at et behandlerteam allokeres til patienten. Sygeplejersker i kernen assisterer ved behandling af patienter i kernen.

SIF har ansvaret for at orientere O-koordinerende læge, når der ankommer nye patienter til blåt spor. O-koordinerende læge har herefter ansvaret for at patient allokeres til et behandlerteam.

Stue 23 med gennemlyser er til begge behandlerteams disposition. Blåt spor lukkes ned om natten og stuerne i kernes benyttes i stedet.
 

*FV2 deltager i skadekonference sammen med O-BV og følger op på indkaldte patienter efter aftale med O-BV.

# Dækkes af sygeplejerske fra kernen.


Time-out

Formålet med time-out er at sikre optimal læring, patientflow samt behandling. Der afholdes time-out 3 gange pr. døgn. Til time-out deltager alt personale fra begge behandlerteams.

  1. 1. Time-out – Ca. kl. 8.30

Afholdes efter O-morgenkonf. (ca. kl. 8.30). Ledes af O-MV. Præsentation af de 2 behandlerteams samt evt. medicinstuderende/læger i fokuseret ophold/sygeplejersker under oplæring. Læringsmål gennemgås.

 

  1. 2. Time-out – Kl. 14.00

Ledes af O-MV. Plan for alle ortopædkirurgiske patienter i ATC gennemgås. Specielt fokus på at sikre at færrest mulige patienter skal videregives til næste vagthold.

 

  1. 3. Time-out – Ca. kl. 19

Ledes af ortopædkirurgisk bag- eller mellemvagt. Plan for alle ortopædkirurgiske patienter i ATC gennemgås.

 

Efter hver time-out mødes O-MV og forløbsleder til et kort statusmøde.

 

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og ortopædkirurgiske læger med funktion i blåt spor, ATC, Aalborg Universitetshospital.

Formål

Sikre optimalt patientflow samt supervision i blåt spor gennem behandlerteams samt afholdelse af time-out.