Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Volar pladelæsion - Initial behandling i skadestuen og videre forløb i ergoterapeutisk regi

Laesio fibrocartilaginea volaris (DS698)

Beskrivelse

Nærværende instruks erstatter alle andre instrukser vedrørende behandling af nyopstået volar pladelæsion for voksne og børn i RN.

Målgruppe – modtagelse

Alle læger og sygeplejersker (klinisk personale) i Ortopædkirurgien og akutmodtagelser samt ergo- og fysioterapiafsnit i RN.

Formål

Ensretning og optimering af behandling af patientgruppen i RN.

Definition af begreber

 

KK:Klinisk kontrol

AP-billede:Røntgen taget som anterior-posterior optagelse

PA-billede:Røntgen taget som posterior-anterior optagelse

PIP:Proksimale interphalangeale led

CL:Collateralt ligament

CLA:Accessorisk collateral ligament

Checkreins:De 2 ben på volare plade, som hæfter på proksimale phalanx

Avulsion:Mindre afrivning fra knogle uden ledflade

Avulsionsfraktur:Afrivning med ledflade (risiko for subluksation)

 

 

Generelt

Den volare plade danner ”gulvet” i PIP-leddet og er fastgjort til caput

af proksimale phalanx via checkreins ligamenterne og til basis af phalanx intermedius via de kollaterale ligamenter samt direkte hæftning i periost, hvor specielt de distale laterale hjørner er stærke. Den volare plade hindrer hyperekstension og fungerer ligeledes som sekundær lateral stabilisator ved overrivning af de kollaterale ligamenter

Billede 3

Billede 2

 

 

Afrivning af den volare plade sker typisk distalt og kan inkludere en ossøs afrivning. Læsion af den volare plade opstår typisk efter en PIP-leds luksation eller distorsion med et hyperekstensionstraume

 

Man skelner mellem

1. Volar pladelæsion med eller uden knogleskade og

2. Volar pladelæsion med eller uden hyperekstensionsløshed / dorsal subluksation

Picture 1

 

En diskret dorsal subluksation af leddet genkendes ved det såkaldte V-tegn, hvor der ses en breddeøgning af ledspalten dorsalt.

 

(Green’s Operative Hand Surgery; 6th Ed.)

 

Diagnose

 • • Anamnese med luksation eller hyperekstensionstraume af PIP-leddet. Ofte reponeret på skadestedet.

 • • Lokaliseret ømhed omkring PIP-leddet og smerter med bevægelse.

 • • Rtg. mhp. volar avulsion eller avulsionsfraktur af phalanx intermedius.

 • • Test af hyperekstensionsløshed. Ofte er fingerblok nødvendig for sufficient stabilitetstestundersøgelse inkl. de collaterale ligamenter mhp. afklaring af multidirektionel løshed.

Differentialdiagnoser

 • • Pilonfraktur i basis af phalanx intermedius (se foto; henvises til håndsektoren mhp op)

 

 • • Distorsion uden volar pladelæsion

Billede 1

 

Volar pladelæsion

Behandling

Ingen knogleskade

1.

Stabil distorsion / stabil efter reponering

 

 • • Buddyloop til nabofinger / støttebind til tommelfinger

 • • Mobiliseres straks

 • • Bandageringstid: 2 uger

 • • Afsluttes til egen læge

2.

HyperEkstensionsløshed efter reponering

Billedresultat for volar plate injury

 • • Dorsal fingerskinne / Carstamskinne med PIP-leddet i 10 grader fleksion.

 • • Henvisning til Ergoterapien * (Se nedenfor) mhp anlæggelse af skinne med dorsalt ekstensionsstop i 10 graders fleksion

 • • Fleksionsøvelser fra første dag i denne skinne.

 • • Bandageringstid: 4 uger

 • • Afsluttende KK på lægeprogram eller i håndterapeutisk ambulatorie** (Se nedenfor)

3.

Dorsal subluksationstendens efter

reponering

Billede 2

 • • Reponeres i LA

 • • Dorsal fingerskinne (plast eller alu) med PIP-leddet i minimum 30 graders fleksion

 • • Fornyet rtg til verificering af leddets stilling

 • • Hvis leddet er på plads:

 • • Henvisning til Ergoterapien* (Se nedenfor) mhp. anlæggelse af skinne med dorsalt ekstensionsstop i minimum 30 graders fleksion med 5-15 graders opretning ugentligt med rtg til sikring af leddets stilling. Rtg. ses af læge***

 • • Fleksionsøvelser fra første dag i denne skinne

 • • Bandageringstid: 4 uger

 • • Afsluttende KK på lægeprogram i Farsø, Hjørring eller Thisted

 • • Hvis leddet ikke er på plads:

 • • Konfereres med Håndsektor mhp. operativ behandling

Billedresultat for volar plate injury

Knogleskade

4.

Kongruent

ledflade og

ingen

subluksation

4a: Avulsion

Fig. 1. Lateral X-ray of a PIP joint volar plate injury with an avulsion fracture at…

 • • Buddyloop til nabofinger / støttebind til tommelfinger

 • • Mobiliseres straks

 • • Bandageringstid: 2 uger

 • • Afsluttes til egen læge

https://www.ortho-teaching.feinberg.northwestern.edu/images/ortho-teaching/101-1-1a.gif4b: Avulsionsfraktur

 • • Dorsal fingerskinne / Carstamskinne med PIP-leddet i 10 grader fleksion.

 • • Henvisning til Ergoterapien* (Se nedenfor) mhp anlæggelse af skinne med dorsalt ekstensionsstop i 10 graders fleksion

 • • Fleksionsøvelser fra første dag i denne skinne

 • • Rtg 10-12 dage i håndamb

 • • Hvis ledfladen er kongruent / ingen subluksation:

 • • Bandageringstid: 4 uger.

 • • Afsluttende KK på lægeprogram eller i håndterapeutisk ambulatorie** (Se nedenfor)

 • • Hvis ledfladen ikke er kongruent / + subluksation:

 • • Vurderes af håndkirurg mhp operation

5.

Inkongruent ledflade eller subluksation

Acute dorsal proximal interphalangeal joint fractu

 • • Reponeres i LA

 • • Dorsal fingerskinne (plast eller alu) med PIP-leddet i minimum 30 graders fleksion (se figur ved 3)

 • • Fornyet rtg til verificering af leddets stilling

 • • Hvis leddet er på plads:

 • • Henvisning til Ergoterapien* (Se nedenfor) mhp. anlæggelse af skinne med dorsalt ekstensionsstop i minimum 30 graders fleksion med 5-15 graders opretning ugentligt med rtg til sikring af leddets stilling. Rtg. ses af læge***

 • • Fleksionsøvelser fra første dag i denne skinne

 • • Bandageringstid: 4 uger

 • • Afsluttende KK på lægeprogram i Farsø, Hjørring eller Thisted

 • • Hvis leddet ikke er på plads:

 • • Vurderes af håndkirurg mhp operation

 

* 1) Aalborg Ergoterapi, 2) Farsø Ergoterapi, 3) Thy Ergoterapi, 4) Hjørring Ergoterapi.

** Gældende for AAUH Farsø: 4 ugers kontrol i håndterapeutisk ambulatorie, AAUH Farsø.

Gældende for Regionshospital Nordjylland, Hjørring og AaUH Thisted: 4 ugers lægekontrol jf. lokal instruks.

*** Gældende for AAUH, Farsø og Thisted: rtg ses af akutlæge eller anden håndkirurg i Farsø.

Gældende for Regionshospital Nordjylland, Hjørring: rtg ses af KBR, traumelæge eller håndkirurg i Farsø.

 

Reponering af dorsalt lukseret PIP-led

Gør sådan her: Reponering foregår ved ekstension af phalanx intermedius med samtidig distalt gående tryk på basis, således at basis glider ned over caput af proksimale phalanx.

Gør ikke sådan her: Ved længdetræk i distal retning af phalanx intermedius kan den volare plade trækkes ind i leddet, hvor den kan interponere og hindre fuld reponering. Det er herefter oftest nødvendig med åben reponering

 

Information til patienterne

Ved alle typer luksation af PIP-leddet kan patienten forvente mange måneders ømhed, hævelse og stivhedsfornemmelse i leddet. Helingsforløbet er særdeles langvarigt, og der skal informeres om vigtigheden af bevægetræning. Sekundært henviste patienter med stivhed / kontraktur i PIP-leddet efter immobilisering har et langvarigt genoptræningsprogram og usikkert resultat.

 

Ved operation

Når der efter håndrøntgenkonference i Farsø besluttes OP i Farsø, udfyldes operatørsamtalen (elektronisk), og der laves kort notat i journalen. Hvis der planlægges OP i Thisted eller Hjørring udfyldes operatørsamtalen lokalt.

Når der i Hjørring eller Thisted efter konference besluttes OP, meldes patienten hertil og operatørsamtale udfyldes i EPJ jf. lokal vejledning. Hvis behov for OP i Farsø kontaktes sygeplejerske på tlf. 97653400, mhp. OP-booking. Journal og operatørsamtale udfyldes.

Ambulant(e) kontrol(ler) planlægges, hvor patienten er opereret, og efter konkret vurdering eventuelt ved håndsektoren i Farsø.

 

Ergoterapi følger bopælsadressen, da der er ergoterapi på (næsten) alle RN-sygehuse.

 

Ved OP anvendes som udgangspunkt en volar åben adgang ad modum Brunner. Volarplade fikseres med micro-anker eller sutureres med ”orange” (flettet polyester) 3-0 eller 4-0. Dokumentationsbilleder tages peroperativt.

Immobiliseres i gips indledningsvis. Skiftes til dorsal fingerskinne ved ambulant suturfjernelse 10 dag. Immobiliseringstid 5 uger, derefter henvist til ergo til SGOP.

 

Referencer

Wolfe, Hotchkiss, Pederson, Kozin; Green’s Operative Hand Surgery; 6th Ed. 2011.

Tyser AR, Tsai MA, Parks BG Means KR: Stability of Acute Dorsal Fracture Dislocations of the proximal Interphalangeal Joint: A Biomechanical Study. J Hand Surg 2013 Nov 6.

Elfar J, Mann T: Fracture-dislocations of the proximal interphalangeal joint. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Feb;21(2):88-89.

Khouri JS, Bloom JM, Hammert WC: Current trends in the management and proximal interphalangeal joint injuries of the hand. Plast Reconstr Surg. 2013 Nov; 132(5):1192-204.

Weber DM, Kellenberger CJ, Meuli M: Conservative treatment of stable volar plate injuries of the interphalangeal joint in children and adolescents: a prospective study. Pediatr Emerg Care. 2009 Sep;25(9):547-9.

Jespersen B, Nielsen SN, Bonnevie BEB et al: Hyperextension injury to the PIP joint or to the MP joint of the thumb: a clinical study, Scand J Plast Reconstr Hand Surg 32:317-321, 1998