Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af en generel rammeordination vedrørende patienter med præmatur ejakulation

 

Gældende område

Rammeordinationen omhandler sexologisk behandling, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.

Den ledende overlæge ved Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital har overordnet ansvar for denne rammeordination.

Behandlingen kan administreres selvstændigt af sygeplejersker ansatte ved Sexologisk Center, som er introducerede til behandlingen af den ledende overlæge. Administration af medikamina anføres i patientens journal.

 

Præmatur ejakulation

Denne vejledning beskriver rammeordination for medicinsk behandling af præmatur ejakulation (PE). PE er det hyppigste seksuelle problem hos mænd under 60 år, og det anslås at 3%-20% har PE (1).

PE kan defineres på flere måder, men ifølge International Society for Sexual Medicine er der tale om PE når ”ejakulationen altid eller næsten altid opstår før eller indenfor et minut efter vaginal penetration, der er manglende evne til at forsinke ejakulationen ved næsten alle vaginale penetrationer, og det er forbundet med personligt ubehag, besvær, frustration og/eller undgåelse af seksuelle relationer” (2). Undersøgelser viser, at PE påvirker maskuliniteten og parforholdets kvalitet – og omvendt (3,4).

PE inddeles overordnet i livslang PE og tilkommet PE og kan dernæst være generel eller situationel (2).

Årsagen til PE er ikke fuldstændig klarlagt, men kan skyldes somatisk sygdom og/eller neurologiske forstyrrelser, bivirkninger af medicin og sammenhæng med forskellige psykologiske faktorer (3,4).

 

PE kan behandles med start-stopteknik, start-squeezemetode, lokal anæstesigel og kondom, SSRI præparater. Det er vigtigt, at der samtidig iværksættes samtaleforløb.

 

Medicinsk behandling af Præmatur ejakulation

Anvendelsesområder

Må kun ordineres til patienter, som opfylder alle de følgende kriterier:

 • • En intravaginal ejakulatorisk latenstid (IELT) på mindre end to minutter, og

 • • Vedvarende eller gentagen ejakulation ved minimal seksuel stimulering før, under eller kort

tid efter penetrering, og før patienten ønsker det, og

 • • Markant personlig belastning eller problemer for begge parter som følge af PE, og

 • • Nedsat kontrol over ejakulationen, og

 • • PE i anamnesen ved de fleste forsøg på samleje i de forudgående 6 måneder.

 • • Må kun tages som p.n.-behandling før forventet seksuel aktivitet.

 • • Bør ikke ordineres med henblik på at forhale ejakulation hos mænd, som ikke har fået stillet

diagnosen PE.

 

Doseringsforslag

Prilligy (dapoxetin) er udviklet specifikt til behandling af PE, men kan ikke aktuelt købes i Danmark. Det er muligt at købe præparatet i andre lande inden for EU, hvilket kræver der medgives recept på engelsk.

Erfaring savnes vedr. brugen til mænd > 65 år.

 

Behandling bør ikke doseres tages hyppigere end én gang hver 24. time og er ikke beregnet til kontinuerlig daglig brug.

 

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner.

 

 

Off-label Paroxetin (antidepressivum, SSRI, selektiv serotoningenoptagshæmmer).

Voksne: Initialdosis 20 mg som tages efter behov 3-4 timer før seksuel aktivitet.

 

Der må ikke ordineres Paroxetin, hvis patienten får SSRI- præparater, har et øget alkoholforbrug, får behandling for migræne, er i behandling for hypertension eller behandles med Tramadol.

 

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner.

 

Specialist i sexologisk rådgivning/sygeplejerskens opgaver og ansvar

 • • Sygeplejersken skal optage en grundig anamnese, der søger at afdække, hvorvidt der er kontraindikationer mod behandlingen i form af patologiske tilstande eller medicininteraktioner og dokumentere dette i journalen. I anamnesen indgår en optegnelse over patientens aktuelle medicin.

 • • Det påhviler sygeplejersken at måle blodtryk og dokumentere det i journalen.

 • • Sygeplejersken skal sikre informeret samtykke til behandlingen, herunder behandlingseffektivitet, bivirkninger og dosisafhængighed og dokumentere dette.

 • • Patienten skal informeres om alternative behandlingsstrategier og disses effektivitet.

 • • Iværksat behandling skal medføre opfølgning angående effekt og bivirkninger.

 • • Dosis ændringer noteres i journalen

 • • Alle medicinordinationer noteres i FMK.

 • • Ved tvivl om behandling involveres overlæge i Sexologisk Center og aftalt behandling noteres i journalen.

 

 

Referencer

1. Melnik, T. Althof S. et. al. (2011) Psykosocial interventions for premature ejaculation (Review). The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons

2. Kristensen, Ellids (2014) Præmatur ejakulation. Lægemagasinet nr. 2/2014

3. Althof, Stanley, E., Carmita H.N. Abdo et. al. (2010) International Society for Sexual Medicine´s Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation. Journal Sex Med 2010;7:2947-2969

4. Serefoglu, Ege Can, Chris G McMahon et. al. (2014) An Evidence-Based Unified Definition of Lifelong and Acquired Premature Ejaculation: Report of the Second International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation. International Society for Sexual Medicine 2014;11:1423-1441