Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af blodkomponenter i akutlægehelikopter

Daglig skift af Credo boks og notering af alarmstatus

Til forsendelse og opbevaring af blodkomponenter anvendes Credo boks, som forsynes med Escort iLog datalogger. Blodkomponenter og Escort iLog udskiftes samtidig og efter 7 dage eller ved forbrug.

Credo boks

TIC kassen (sort inderkasse) tages ud af -20°C fryseren. Den skal derefter stå ved 20°C i 45 minutter, inden blodkomponenterne kan placeres deri. Hvis det ikke er muligt at pakke kassen umiddelbart efter de 45 minutter, sættes den i køleskab.

 

Blodkomponenter placeres på højkant i TIC kassen med iLog datalogger i midten. Kanterne på poserne bøjes let ned inden TIC låget kommes på.

 

 

Billede 1

Billede 8

Billede 4

C:\Users\stue\Desktop\pakning til Heli.png

Billede 9

Et billede, der indeholder indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

Credo boks

TIC kasse (sort), VIP kasse (hvid) og taske = Credo boks

Escort iLog

Escort iLog datalogger dokumenterer temperaturen under transport/opbevaring i Credo boks og Alarmkontrolleres ved modtagelse af nye blodkomponenter og ved hvert daglig skift af Credo boks. I forbindelse med det daglige skift anvender personalet på helikopterbasen eget skema til registrering af temperatur. Derudover kontrolleres alarmstatus ved øvrige åbninger af Credo boks, hvilke typisk vil være ved forbrug af blodkomponenter.

 

Hvis alarm setpunkter overskrides, blinker diode rødt.

Skulle det ske, skal BTL kontaktes:

• BTL Aalborg: 97665550

• BTL Hjørring: 97641203

• BTL Thisted: 97650700 / 97650696

Active diode blinker grønt hvilke blot betyder at loggeren er aktiv.

 

 

 

 

 

 

 

Alarm diode

 

Et billede, der indeholder tekst, ur, enhed, måler

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

 

 

 

Active diode

Escort iLog

 

Daglig kontrol af logger

Personalet skal derfor fremover være opmærksom på Alarm-dioden i forbindelse med hver gang at låget bliver åbnet på Credo boksen. Det vil som udgangspunkt ske en gang i døgnet som følge af, at blodkomponenterne bliver flyttet fra en Credo boks til en anden Credo boks. Derudover kun ved forbrug af blodkomponenter.

Billede 1

Alarm- og temperaturkontrol ved daglig Credokasse skift

 

Ugentligt skift og kontrol af logger

Ved udskiftning af blod mellem KIA, BTL og helikopter vil der i den Credo boks der bliver leveret med nye produkter i også være en ny Escort iLog. Denne skal følge det nye blod således vi altid har en frisk logger i den Credo boks der anvendes.

På depotforflytningslisten der følger Credo boksen vil serienummeret på den nye iLog være noteret. Dette serienummer skal anvendes på det kontrolark der for eftertid skal anvendes ved dagligt skift af Credo Boks.

Rengøring

Credo boksen rengøres/aftørres med Wetwipe Universal eller Wetwipe Ethanol Disinfection:

Credo inderkasse (TIC kasse) rengøres hver gang, den har været i brug, og inden den placeres i -20°C fryseren. Efter rengøring udfyldes skilt i kassen for rengøring af kassen. Udfyld, hvilken kasse, der er rengjort (nummeret står på bagsiden af låget), dato, klokkeslæt og signatur/initialer. Credo yderkasse (VIP kassen) rengøres ved behov.

 

Definition af begreber

KIA: Kliniks Immunologisk Afdeling

BTL: Blodtypelaboratoriet

ALH: Den landsdækkende akutlægehelikopter

Credo Boks: Boks til opbevaring af blodkomponenter ved 2-6°C

 

Målgruppe – modtagelse

Personale, der bemander Akutlægehelikopter

Formål

At kunne udføre daglig alarmkontrol ved dagligt skift af Credoboks, hvor blodkomponenter opbevares samt procedure for udskiftning og opfyldning af blodkomponenter.

Problemstilling

Blodkomponenter skal opbevares ved kontrollerede og veldokumenterede forhold ved 2-6°C.

Reference

Ikke relevant