Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af blodkomponenter i akutlægehelikopter

 

Beskrivelse

Datalogger

CoolGuard datalogger logger temperatur kontinuerligt. Ved overskridelse af temperaturgrænser sendes en alarm til enten et mobilnummer eller en mail.

Datalogger aktiveres ved at trykke på knappen på midten. Husk at se navnet på dataloggeren inden den pakkes ned i kassen igen. Har man ikke mulighed for at aktivere dataloggeren vil den seneste temperatur måling fra sidste synkronisering vises. Dataloggerne er programmeret til automatisk synkronisering hver dag kl. 7. Ønskes opdatering af data, aktiveres datalogger manuelt.

 

Dioden, ved siden af den hvide knap til at aktivere dataloggeren med, blinker hyppigt når den hvide knap aktiveres. Grønne blink betyder at temperaturen er indenfor temperaturgrænserne. Røde blink betyder at temperaturen er udenfor temperaturgrænserne.

 

Al programmering af datalogger sker via producentens hjemmeside, hvor vi er oprettet med et brugernavn. Når man er logget på vil det være muligt at se alle aktive individer.

Det er muligt at indstille tidspunkt for synkronisering, temperaturgrænser, forsinkelser på alarm, kalibrering og gensend alarm. Indstillinger må IKKE ændres.

 

Eventuelle alarmer modtages på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA). KIA kontakter Akutlægehelikopter (ALH) enten på tlf. nummer til basen eller telefon nummer til lægen der er på vagt. Svares ikke, lægges der besked på telefonsvarer, og ALH kontakter KIA, når det er muligt.

Billede 201

Aflæsning af temperatur

Aktiver knap på datalogger så den synkroniserer med hjemmesiden.

Aktivering af datalogger sker ved tryk på den hvide knap. Diode blinker hyppigt.

Billede 1

CoolGuard datalogger

 

Log på hjemmesiden, https://login.sensorclip.com/ og find den aktuelle logger på listen, alle dataloggere er mærket med navn, der til svarer dem, der vises på listen på hjemmesiden.

Billede 195

Tryk på den ønskede datalogger, fx HELICOP01

 

Fanen folder sig ud og en graf vises automatisk

Billede 2

Tryk på fanen ”Målinger” under grafen.

 

Seneste måling vil ses her:

Billede 3

Aflæs den sidst opdaterede temperatur. Vær opmærksom på at temperatur kun logges hvert 15. minut og tidspunkt for logning af temperatur kan være op til 14 minutter tidligere end man har aktiveret dataloggeren.

Rengøring samt vedligeholdelse af apparatur

Rengøring

Dataloggeren kan tørres af med Sprit wipes ved tilsmudsning.

Skift af batterier

Der vil komme en alarm på loggeren, når batterierne skal skiftes.

 

Billede 4

Låget på datalogger kan skubbes til siden, så det kan åbnes.

 

Billede 31

Når låget er skubbet fri af den lille haspe, kan låget løftes og batterierne skiftes.

 

Der skal gives besked til funktionsansvarlig bioanalytiker ved skift af batterier. Funktionsansvarlig registrerer dette i Q-pulse. Det forventes at et sæt batterier holder i ca. 6 måneder.

Udskiftning af blodkomponenter:

Skiftes hver mandag kl. 10. Laboratoriebetjente fra KIA leverer en Credo boks indeholdende 2 erytrocytsuspensioner og 2 plasma. Credo boks fra KIA indeholder også en Escort Ilog datalogger, denne datalogger skal forblive i Credo boks, der returneres til KIA.

Er der ikke personale på Helikopterbasen når Laboratoriebetjenten ankommer, vil Credo boks blive placeret i medicinrummet foran fryseren.

Når personale returnerer til Helikopterbasen kontaktes KIA, 97 66 55 50, for at aftale afhentning af blodkomponenter. Er der ikke en Laboratoriebetjent på arbejde på aktuelle tidspunkt afhentes blodkomponenter næste morgen.

 

Blodkomponenter er anvendt

Er alle eller nogle af blodkomponenterne anvendt, kontaktes KIA på tlf. 97 66 55 50. Der aftales hvornår personale fra helikopter kan komme til KIA og få nye blodkomponenter i Credo boksen. Credo boks medbringes til KIA.

Transfusionsjournaler

Udfyldte transfusionsjournaler kan enten afleveres fysisk på KIA, ved fx afhentning af nye blodkomponenter eller scannes ind og sendes på mail til btl@rn.dk

 

Definition af begreber

KIA: Kliniks Immunologisk Afdeling

ALH: Den landsdækkende akutlægehelikopter

Credo Boks: Boks til opbevaring af blodkomponter ved 2-6°C

 

Målgruppe – modtagelse

Personale, der bemander Akutlægehelikopter

Formål

At kunne udføre daglig temperaturkontrol ved hjælp af CoolGuard i Credoboks, hvor blodkomponenter opbevares samt procedure for udskiftning og opfyldning af blodkomponenter.

Problemstilling

Blodkomponenter skal opbevares ved kontrollerede og veldokumenterede forhold ved 2-6°C.

Reference

Ikke relevant