Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af vold og trusler ved hjemmebesøg i forbindelse med forskningsprojekter

Beskrivelse:

 

Generelt: Som udgangspunkt foregår alle forskningsrelaterede samtaler med ambulante patienter i ambulatoriet, og kun undtagelsesvis som hjemmebesøg.

Gældende for sundhedsfagligt forskningspersonale, der tager på hjemmebesøg hos patienter

Forud for hjemmebesøg

 

Risikovurdering: Sundhedsfagligt forskningspersonale, der skal på hjemmebesøg i forbindelse med et projekt, skal forud for besøget foretage en risikovurdering, hvilket indebærer, at man skaffer sig information fra patientens primære behandler om:

 • • patientens aktuelle psykiske tilstand

 • • patienten har et aktuelt misbrug

 • • patienten har en historik med ud af reagerede, truende eller voldelig adfærd

 • • der er andre særlige forhold, man skal være opmærksom på ved et hjemmebesøg.

Kompetencevurdering: På baggrund af risikovurderingen foretages herefter en kompetencevurdering. Dette indebærer, at man vurderer i hvilken grad, man besidder kompetencerne til at varetage hjemmebesøget under de konkrete forhold, eller om der skal ændres på forholdene for samtalen. Dette kan f.eks. være:

 • • At man undersøger om samtalen kan flyttes til en af psykiatriens lokalisationer

 • • Om der bør være to personer tilstede ved hjemmebesøget.

Dog går sikkerhed altid forud for en patients deltagelse i et forskningsprojektet. Det vil sige, at ved den mindste tvivl, skal det fravælges at foretage hjemmebesøg, også hvis det betyder at patienten må udgå af forskningsprojektet.

Forholdsregler: Endelig er det vigtigt forud for et hjemmebesøg at tage sig nogle forholdsregler. Dette indebærer, at man:

 • • Informerer en kollega om, hvor man tager hen (navn på patienten og adressen), samt informere om, hvornår man forventer at være færdig med hjemmebesøget.

 • • Overvejer passende påklædning og fremtoning, for at forebygge at undgå at provokere patienten.

Under hjemmebesøg

 

Ved selve hjemmebesøget, skal man ret hurtigt vurderer patientens aktuelle tilstand. Her kan man lægge mærke til, om patienten er:

 • • Alkohol eller stofpåvirket

 • • Forvirret eller desorienteret

 • • Er irriteret, støjende eller vred

 • • Har et truende kropssprog

 • • Kommer med ydmygende eller skræmmende udtalelser

På baggrund af disse observationer vurderer man, om det er muligt eller forsvarligt at løse opgaven som planlagt. Hvis ikke, bør man straks afbryde besøget og forlade stedet.

Under et hjemmebesøg er det igen vigtigt at tage sig forholdsregler. Særligt er det vigtigt, at man placere sig i rummet, således man er nærmere ved udgangsdøren end patienten er.

Efter hjemmebesøg

 

Når hjemmebesøget hos patienten er gennemført, melder man straks tilbage til sin kollega, at man er færdig.

Har der været forhold under hjemmebesøget, som har skabt utryghed, informeres patientens primærbehandler og den projektansvarlige om dette. På baggrund af dette vurderes, hvorvidt der skal tages andre forholdsregler forud for et evt. nyt hjemmebesøg.

Har uheldet været ude og man er blevet udsat for truende, krænkende eller voldelig adfærd fra patientens side, skal dette registreres. Ligeledes skal det i samarbejde med ansvarlig leder vurderes om der skal laves en anmeldelse af arbejdsulykke og evt. politianmeldelse.

Gældende for studerende/andet personale, der tager på hjemmebesøg hos patienter

 

Inden studerende/andet personale tager på hjemmebesøg, skal der foretages en risiko- og kompetencevurdering (som ovenfor nævnt). Denne vurdering foretages af det sundhedsfaglige forskningspersonale, der er faglig ansvarlig eller har fået uddelegeret den faglige kompetence for studerende/andet personale. Herudover skal det vurderes om studerende/andet personale overhovedet skal deltage i/gennemføre hjemmebesøg, og i givet fald under hvilke omstændigheder. Det er ikke de studerendes/andet personales ansvar at foretage denne vurdering.

Ligeledes er det sundhedsfaglige forskningspersonale ansvarlig for at informere studerende/andet personale om påklædning, øvrige sikkerhedsforanstaltninger og tilbagemeldinger mm. ligesom det er anført ovenfor for sundhedsfagligt personale.

Det første besøg i et givent forskningsprojekt skal altid udføres af uddannet sundhedsfagligt forskningspersonale, medmindre at det sundhedsfaglige forskningspersonale, efter kontakt til patientens primær behandler, vurderer at det er forsvarligt at lade den studerende/andet personale tage på hjemmebesøg uden forudgående besøg af sundhedsfagligt forskningspersonale.

Som udgangspunkt skal studerende/andet personale ikke deltage i det første besøg i hjemmet. Skulle det være nødvendigt, at studerende/andet personale skal foretage en undersøgelse ved det første hjemmebesøg i et givent forskningsprojekt, hvor det ikke vurderes forsvarligt at lade den studerende/andet personale tage alene afsted, skal der altid også deltage uddannet sundhedsfagligt forskningspersonale.

Hvis der senere skulle opstå usikkerhed om sikkerheden for den studerende/andet personale, foretager det sundhedsfaglige forskningspersonale igen en risikovurdering, enten ved at tage alene på hjemmebesøg eller ved at deltage i besøget sammen med den studerende.

Målgruppe – modtagelse

Retningslinjen omhandler sundhedsfagligt forskningspersonale, studerende og andet personale, som tager på hjemmebesøg hos patienter i forbindelse med forskningsprojekter.

Formål

Formålet med retningslinjen er at forebygge vold og trusler ved hjemmebesøg i forbindelse med forskningsprojekter.

Problemstilling

Både sundhedsfagligt forskningspersonale, studerende og andet personale kan være nødsaget til at besøge patienter i hjemmet, i de tilfælde hvor hjemmebesøg er den eneste måde at sikre patientens deltagelse i forskningsprojektet. Dette indebærer en sikkerhedsrisiko. Denne retningslinje beskriver forholdsregler og vurderinger før, under og efter hjemmebesøg hos patienter i forhold til at forebygge tilfælde af vold og trusler.

Referencer