Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bivonatuber® TTS™

Bivona® TTS™ Hyperflex trakeostomitube med justerbar krave

Formål1

Definition af begreber1

Bivona® TTS™ Hyperflex trakeostomitube med justerbar krave2

Beskrivelse2

Klargøring2

Ved anlæggelse3

Kliniske observationer3

Pleje ved anvendelse af Bivona® TTS™3

Referencer3

Formål

At få ensrettet plejen til patienter med Bivona® TTS™ (Tight To Shaft) Hyperflex trakeostomitube med justerbar krave.

Definition af begreber

Bivona® TTS™ er en justerbar spiraltrakeostomitube med cuff, tuben er længere og mere eftergivelig end de traditionelle tuber. Bivona® TTS™ er uden inderkanyle.

TTS betyder, cuffen ligger tæt langs tubens skaft, når den ikke er pustet op. Tuben kan derved anvendes som glat kanyle.

Bivona® TTS™ Hyperflex trakeostomitube med justerbar krave

Billede 6

 

Billede hentet fra Smiths Medical hjemmeside, lokaliseret oktober 2012.

Beskrivelse

Tuben findes i str. 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0.

Cuffen er en højtryk-/lavvolumencuff, der fyldes med sterilt vand og ikke luft, idet silikonecuffen er gennemtrængelig for luft, og derfor langsomt og spontant vil tømme sig, hvis den ikke er fyldt med vand.

Indikation

Anvendes kun efter specifik lægelig ordination til patienter med behov for lang tube.

Vælges til patienter med vigende hage eller stor hals for at undgå tryk fra krave.

Kan med fordel anvendes til bariatriske patienter.

Tuben er engangstube, og må maksimalt anvendes i 29 dage til samme patient

Tuben er ikke beregnet til at være cuffet konstant, da det er en højtrykscuff

Tuben skal skiftes til en trakeostomitube med fast krave, inden patienten flyttes fra intensivafdeling

Tuben må gerne anvendes ved MR-scanning, dog skal pilotballonen i så fald fikseres, da der er risiko for at den ved påvirkning fra scannerens magnetfelt kan hvirvle rundt til gene for patienten.

Klargøring

Inden brug, tjekkes cuffen for utæthed ved langsomt at installere 10 ml sterilt vand

Fyldes cuffen ikke, kan der manipuleres let med ballon og cuff (se i øvrigt indlægssedlen der følger med tuben)

Ved anlæggelse

Tuben tilpasses den ønskede længde. Indstil skaftets skalamarkering mellem pilene på den justerbare kraves låsering. Skalamarkeringerne ligger mellem pilene på den justerbare krave. Kraven fastgøres ved at trække låsemekanismen over låsestiften. (se illustration ovenfor)

Fyld langsomt cuffen med steril vand, til den lige netop er tæt (ca. 5-10 ml), for at undgå unødigt højt tryk. Noter volumen på observationsskema (hvor der normalt noteres cufftryk)

Tubens placering røntgenkontrolleres efter anlæggelse.

Tubens placering/skalamarkering/antal ml i cuff dokumenteres i EPJ under invasive og noninvasive adgange.

 

Kliniske observationer

Kontroller placering af tuben (skalamarkering og tjek af låsestift) og dokumenter på observationsskema. Kontroller om cuffen er tæt ved at lytte for eventuel luftpassage forbi cuffen. Der kan ikke benyttes cufftrykmåler

Hvis du er i tvivl om cuffen er tæt, kontaktes vagthavende læge før stillingtagen til eventuel afcuffning samt kontrol af cuffens volumen

Ved afcuffning skal der altid suges over cuffen og i svælget – læs om afcuffning i instruksen Cuff-trykmåling på intensive afsnit

Hos patienter med højt PEEP eller svære respirationsproblemer vurderes, sammen med vagthavende læge, om der er indikation for afcuffning

 

Pleje ved anvendelse af Bivona® TTS™

Der henvises til dokumentet Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

 

Referencer

Vejledning fra Smiths Medical om Bivona® TTS™ Adjustable Neck Flange Hyperflex™ Tracheostomy tube (silikone) (vejledningen findes som indlægsseddel i kassen med tuben).