Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til kommunal akutfunktion - Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At optimere patienternes overgang mellem Aalborg Universitetshospital og kommunale akutfunktioner.

 

Baggrund

Dokumentet tager udgangspunkt i den vedtagne Tværsektorielle Grundaftale, som kan findes på dette link: Samarbejdsaftale om akutte og komplekse forløb i det nære sundhedsvæsen

Henvisning til kommunal akutfunktion

Når en patient henvises fra en hospitalsafdeling til kommunens akutfunktion, ligger behandlingsansvaret indledningsvist altid ved hospitalslægen, indtil det kan overdrages til den praktiserende læge.

Det kan lokalt på hospitalsafdelingerne aftales, at behandlingsansvaret i praksis ligger ved en funktion, f.eks. bagvagten, hvilket sikrer tilgængelighed. Det er vigtigt, at det altid er entydigt for den kommunale akutfunktion, hvem der har behandlingsansvaret, hvis dette ikke er overdraget. Dette skal fremgå eksplicit af epikrisen.

Målgruppen for de kommunale akutfunktioner er patienter med somatisk sygdom.

 

Overdragelse af behandlingsansvar

Behandlingsansvaret overdrages som udgangspunkt fra hospitalslægen til egen læge i forbindelse med henvisning til den kommunale akutfunktion. Sker henvisningen uden for ordinær arbejdstid, sker overdragelsen den efterfølgende hverdag. Overdragelsen sker ved telefonisk kontakt til den praktiserende læge. Som udgangspunkt skal overdragelsen altid være fra læge til læge. Men ved simple, rutineprægede og ukomplicerede patientforløb kan det være fra personale på afdelingen til personale hos den praktiserende læge. I begge tilfælde skal der foreligge et direkte telefonnummer til hospitalslægen.

Nord-KAP har udarbejdet en liste med kontaktnumre til de praktiserende læger, som er sendt til ledende overlæger og ledende sekretærer og findes på personalenet.

Såfremt den praktiserende læge i forbindelse med telefonisk kontakt ikke ser sig fagligt i stand til at overtage behandlingsansvaret i forbindelse med henvisning til en kommunal akutfunktion, forbliver dette hos hospitalslægen. Der skal ved den telefoniske kontakt laves konkret aftale omkring patienten med henblik på at arbejde hen mod en overdragelse af behandlingsansvaret, herunder aftales tid for næste telefoniske kontakt.

Når den praktiserende læge telefonisk har accepteret at overtage behandlingsansvaret for den pågældende patient, sender hospitalslægen en korrespondancemeddelelse til den kommunale akutfunktion, hvori den videre behandlingsplan og navn på den behandlingsansvarlige læge fremgår.

Epikrisen dikteres af hospitalslægen og sendes elektronisk både til egen læge og den kommunale akutfunktion samme dag som behandlingsansvaret overdrages. (PRI-Huskeseddel) Epikrisen skal printes af den sygeplejerske, som varetager udskrivelsen, og medgives patienten således, at epikrisen både findes elektronisk og på papir.

Epikrisen til egen læge sendes som sædvanligt med EDI-lokationsnummer. Epikrisen sendes til kommunerne som en korrespondancemeddelelse, se Kopierepikrisetilkorrespondancebrev.pdf (rn.dk)

For somatikken skrives epikrisen primært af sekretær på stamafdelingen, men uden for dagtimerne (dvs. mellem kl. 16.00-07.30), i weekender/søgnehelligdage varetages funktionen af sekretærerne på AMA.

 

Link til den gode epikrise

PRI-Epikrise

PRI-Udskrivelse og Epikrise

 

Uddybning af kommunale akuttilbud

 

Akuttilbud (aalborg.dk)

Sygepleje og Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud | Rebild kommune.