Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysteroskopi via Myosure - Sygeplejeinstruks (G)

 

Metode

Præoperativt:

 • • Bestil i Columna: Olympus hysteroskopisøjle (OP apparatur rum – køres op af portør).

 • • Bestil i Columna: Rent skab fra Sterilcentralen – HUSK at sætte grøn seddel med ”Gyn amb” på skabet. (Hvis portør mangler rent skab fra Sterilcentralen, kan tages et tomt fra OP, og køre op til os. Så kan de tage et med ind til OP, når de har runde til Sterilcentralen igen. (OP har i forvejen et).)

 • • Instrumentpakke findes frem (med lyskabel + skop er i kassen).

 • • Kameraovertræk.

 • • Slangesæt til pumpe – Inflow (blå) + Outflow (gul).

 • • Scopeseal (filter).

 • • 2 Abri-soft underlag – 1 lægges på leje, 1 lægges på gulv under leje.

 • • Polypkurv findes frem, så den er på stuen.

 • • Opsamlingspose/Y-pose.

 • • 2 grønne afdækningsstykker – 1 til bord, og 1 over instrumenter når de er pakket ud.

 • • Pose til Myosure pedal – skiftes først efter alle Myosure er færdige.

 • • Myosure lite + Myosure reach findes frem, åbnes først når lægen har sagt, at det skal bruges.

 • • 1 l og 3 l opvarmet nacl (1l = 1 min i mikro-ovn, 3 l = 3 min i mikro-ovn).

 • • Citanest lokalbedøvelse + Protekta sprøjte + spritswaps skal være på stuen.

 • • Sterile handsker både til spl og læge.

 • • Formalin ind på stuen.

 

 • • Hysteroskopi pakke:

Skal være på stuen, hvis lægen skal bruge sterilt GU-sæt eller hegarstave.

  • • Sterilt GU-sæt

  • • Dilatatorer/hegarstave str 1,5-7,5

  • • Klotang

  • • Tampontang + 4 vatrondeller

  • • Pincet

 

Gøres med sterile handsker:

Instrumentpakke pakkes ud. Kamerapose påføres optik. Lysledning og kamera tilsluttes optik samt hysteroskopiskaft samles. Slangesæt inflow og outflow tilkobles henholdsvis ind- og udløb - HUSK at lukke for sættene. Nål puttes på Protekta-sprøjte (minus medicin). Grønt afdækningsstykke lægges over bordet. HUSK at tjekke at mellemstykke til lyslederkabel er i skuffen med Olympus hysteroskopisøjlen.

 

Perioperativt:

 • • Patienten hentes i venteværelset, spørg ind til om pt har taget smertestillende.

 • • Identifikation af patienten, både spl og læge skal høre og tjekke cpr-nr.

 • • Spl dokumenterer i CCS:

Identifikation ”Faneoverblik” vælges, ”Operationspatienten”. Åben fanebladet ”Dagen for indgrebet”. Under ”Før, Under, Efter indgreb” – vælges ”Dagen for indgrebet” – klik af i ”Identifikation af patienten”.

 

Præparat sendt:

Under ”Dagen for indgrebet” vælges ”Før, Under, Efter indgrebet”. Vælg ”Under indgrebet” – og faneblad ”Indgrebet”. Klik af i ”Præparat sendt til”.

 

 • • Patienten lejres i gynækologisk leje.

 • • Opsamlingspose/Y-pose påsættes lejet under patienten med sterile handsker (lægen).

 • • Grønt afdækningsstykke fra assistancebord lægges med den sterile side opad, over patientens mave (lægen).

 • • Lægen anlægger bedøvelse (skal virke i 3 min).

 • • Optikken hvidbalanceres.

 • • Sæt slange til nacl, tænd apparatet inden slangen sættes fast på apparatet. Der laves vandløbs-test, tast ”Prime”, herefter nulstilles ml, ved at taste ”Deficit”, så der står ”zero”.

 • • ”Pressure” står på 70/80, den kan skrues op efter lægens ordination, øg langsomt. (Ved dårlig sigtbarhed øges trykket. Hvis pt får smerter, kan trykket sænkes efter aftale med lægen).

 • • Lægen tager de instrumenter, der skal bruges.

 • • En spl står ved patienten – tager tid på bedøvelse, noter hvornår indgrebet startes og sluttes, hvor lang tid der går med direkte brug af Lite/reach divecer – HUSK at nulstille efter indgrebet er slut. Noter væskedeficit. Ved væskedeficit over 1500 ml, skal lægen informeres og indgrebet formentlig afbrydes.

 • • Den anden spl sørger for væske, åbner Lite/reach divecer, assisterer lægen, holder løbende øje med ca væskedeficit, om det der kommer ind, svarer til det der kommer ud.

 

Postoperativt:

 • • Afdækning fjernes.

 • • Patienten tilbydes hygiejnebind.

 • • Postoperativ plan og udlevering af udskrivningsark gennemgåes ved læge.

 • • Kamera, søjle og lyskabel aftørres med sæbe/vand universal engangsklude + spritswaps.

 • • Engangsfilter tages ud af skopet og smides ud.

 • • Skopet skilles ad, og rør på skop skylles i skyllerum med vand, lægges efterfølgende i stålboks. Stålboks stilles i bur til Sterilcentralen. Obs seddel fra Sterilcentral følger instrumenter.

 • • Hvis brugt: Dilatatorer/hegarstave lægges i boks, inden de sættes i instrumentvaskeren – skrives på tavlen til pakning ”hysteroskopi”.

 • • 3 l sugeposer på Myosure skiftes når man er færdig med en patient. OBS hvis der har været brug for at ”tage hul” på pose 2, så skal slangerne også skiftes.

 • • Præparat sendes i formalin. Tjek det er scannet + label på, inden det forlader stuen.

 • • Seddel med hvilke instrumenter der er brugt: en kopi af hver ligges i plastiklomme og til sidst i urent bur til Sterilcentralen. Anden kopi af sedlerne samles og ligges i plastiklomme i hysteroskopiskab (Gynko). Så den person der tager imod varerne om torsdagen, kan tjekke om alt er kommet korrekt retur.

 

Når dagen er slut:

 • • Bestil i Columna: Portør til afhentning af Olympus søjle til OP apparatur rum + afhentning af urent skab til Sterilcentralen.

 • • Tjekke, om der skal findes brikker frem, så varerne kan nå at komme inden næste hysteroskopi dag.

 

Referencer

Sterilcentralen:

 • • Vores kontaktperson er Hanne Bak Gaardbo: 62027/62023.

 • • Deres afdelingsleder: Helle Blindbæk: 62021