Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Power-port til anvendelse af iv. kontrast til CT

Målgruppe

Personale i CT som er oplært i brugen af veneport.

Formål

At kunne anvende veneport til kontrast ved CT undersøgelser samt tage blodprøvetagning fra port.

Beskrivelse

Der skelnes mellem almindelige porte og højtryksporte, og kun sidstnævnte må kobles til en automatsprøjte.

Ligeledes er der forskel på hvilket tryk, grippernålene er godkendte til. Grippernålene, der kan anvendes til højt tryk er markeret med ”5ml/s”, eller 325 PSI.

 

Teknik:

Anlæggelse af grippernål

Højtryksporten skal verificeres inden anlæggelse af grippernålen. Som regel ved patienterne selv, om porten kan anvendes til kontrast.

Porte anlagt fra 1. maj 2012 på onkologiske patienter i Aalborg, er kendetegnet blandt andet ved, at man under patientens hud kan mærke og tit se, 3 "knopper", som danner en trekant.

Nyere porte anlagt efter 2018, har ikke de 3 knopper.

I tvivlstilfælde anvendes porten IKKE til injektion med automatsprøjte.

 

Remedier:

 • 2 x 20 ml sprøjte med NaCl (20 ml sprøjte ekstra med NaCl til blodprøvetagning)

 • Grippernål (oftest den lille) 19 mm (lille) /25 mm

 • 10 ml sprøjte (til Heparin)

 • Heparin 100 IE/ml (se vedhæftede omkring Heparin)

 • Optrækskanyle

 • 3 x mediswabs

 • Sterilt plaster

 

Anlæggelse:

*Sprøjt saltvand igennem slangen på grippernålen, så den er helt fyldt op med saltvand – lad sprøjten blive siddende og luk for klemmeskruerne. Lad plastikbeskyttelsen sidde på nålen.

Sprit huden af med mediswabs to gange (lad tørre imellem).

Hold godt fast i porten, bed patienten om at trække vejret ind og holde det, og stik nålen lodret ned til bunden mærkes*

 

Åben for klemmeskruerne:

 • Træk heparin ud vha. en 20 ml sprøjte med 10-15 ml Nacl.

 • Sikre at der er tilbageløb – smid sprøjten væk

 • Hvis ikke der er tilbageløb, skylles lidt frem og tilbage med Nacl

 • Skyl efter med 20 ml Nacl

LUK for den nederste klemmeskrue (tættest på kontrastslangen) inden du kobler kontrast til - dette gøres for at holde trykket inde i porten positiv.

Fastgør grippernålen med lidt plaster.

Kobl slangen til kontrastslangen.

ÅBEN den nederste klemmeskrue, og grippernålen er klar til brug.

 

Under scanningen:

Vælg pressure 250 psi på automatsprøjten og giv kontrast som normalt.

 

Fjernelse af grippernålen:

Luk den klemmeskrue, der er tættest på kontrastslangen og fjern kontrastslangen.

Der er via kontrastsprøjten, skyllet igennem med Nacl.

 

Træk 5 ml Heparin op i 10 ml sprøjten.

Sprøjt Heparinen ind i små stød af 1 ml. Når der er 1 ml tilbage lukkes den klemmeskrue, der er tættest på patienten, imens der stadig "sprøjtes".

 

Man fjerner nålen ved at løfte det lille klare "håndtag" opad. Det kan godt være hårdt at få op, men som regel giver det et lille "klik"", når nålen er ude af patienten.

 

Patienten får et plaster på til sidst.

 

 

Registrering:

Anlæggelse og fjernelse af grippernål skal registreres i RIS med koderne: BMBZ01A/BMBZ21A, registreres hver for sig ved at tilføje. Fjern venflonkoder.

 

 

Blodprøvetagning gennem porten

Ring LAB på 42420, tryk 4 - husk at LAB skal have rekvisitionen med og anlæg først porten, når bioanalytikkeren er her.

 

Anlæg gripper som beskrevet fra * - *

 

 • Træk Heparin ud vha. en 20 ml sprøjte med 10-15 ml Nacl.

 • Sikre at der er tilbageløb og smid sprøjten væk – LAB tilkobler deres ”hætte”

 • Hvis ikke der er tilbageløb, skylles med 5-10 ml Nacl, LAB skal så tage spildglas fra.

 • Efter blodprøves, skylles porten med 20 ml Nacl.

 • Luk porten med Heparin som beskrevet.

 

 

Reference

Link til pro.medicin.dk Heparin