Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - Anlæggelse og fjernelse af perifer venekateter

 

Voksne

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Gælder for BDA, Hjørring.

Til brug i BDA må der gerne anlægges venekateter i fossa cubiti, fordi kateteret kun er i kortvarigt brug. Specielt til CT undersøgelser, der der behov for venekateter anlagt i en stor vene, der kan klare et højt flow.

Vedrørende hæmodialysepatienter, må der IKKE anlægges venekateter i den arm hvor patienten har sin fistel/graft/shunt til dialyse.

Patienter, der er brystopererede og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt at de selv siger, at der ikke må tages blodprøver/anlægges venekateter på den ”syge” side. Opstasning må ikke foretages når lymfekirtler er fjernet, fordi det kan bevirke yderligere ødem, som er svær at behandle.

Undtagelsesvis kan armen på den ”syge” side benyttes hvis patienten IKKE har lymfødem og det er flere år siden patienten er opereret.

 

Børn

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Ved anlæggelse af perifert venekateter på børn, er fremgangsmåden som på voksne.

Hvis barnet er tilknyttet Pædiatrisk ambulatorie aftales at barnet møder der til venflonanlæggelse før CT.

Ved børn henvist andet sted fra kan anæstesisygeplejerske tilkaldes, hvis vi ikke har den nødvendige erfaring i venflonanlæggelse hos børn.

 

Teknik

Start altid med håndvask eller hånddesinfektion og brug eventuelt engangshandsker som personligt værnemiddel.

Indstiksstedet desinficeres to gange med swab der indeholder 0,5% klorhexidin. Huden skal tørre imellem de to påføringer og før venepunktur.

 

Staseslangen anlægges ovenfor valgt punktursted.
 

Find en velegnet vene, oftest bedst i fossa cubiti i den dominante arm. Undgå vener tæt på arterier f.eks. vena basilica medialt i fossa cubiti.
 

Er der ingen synlig vene, så prøv om den kan palperes eller forsøg på håndryg.
 

Det er ofte godt at punktere i en Y-forgrening. Et ”let slag” over en knap synlig vene eller varme, kan bedre blodfyldning. Andre tips kan være at lade armen hænge lidt, at patienten knytter og åbner hånden eller patienten holder armen bøjet og vi forsøger at strække den (”lægge arm”).
 

Fikser venen med den ene hånds tommelfinger ved at stramme huden. Vend nålen med slibningen opad.
 

Punkter venen i en ret flad vinkel, dette modvirker at venen ruller. Kontroller at der er tilbageløb af venøst blod. Træk nålen lidt tilbage før kateteret føres helt ind.
 

Fikser kateteret så bevægelse frem og tilbage i venen undgås.

Injicer minimum 10 ml. isotonisk NaCl som en bolus, og kontroller derved om karret kan holde til et højt flow.
 

Hvis dette går let, uden hævelse over indstiksstedet og uden klager fra patienten kan dette tolkes som korrekt intraluminær placering af kateteret, og må tilkobles den automatiske sprøjte.

 

Billede 2

 

Hvis det ikke lykkes at få anlagt perifert venekateter efter max 2 forsøg på indstik, tilkaldes en anæstesisygeplejerske.

Kontrast i CVK (centralt venekateter), Power Port, Piccline, Midline og intra ossøst kan også foretages. Kontrast – CT – Faste, peroral kontrast, intravenøs kontrast, CVK, Power Port, Piccline, Midline og intra ossøs adgang.

Giv ikke kontrast i samme venekateter som anvendes til blodtransfusion. Øvrige drop kan anvendes efter skylning med isotonisk NaCl.

Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen standser.

 

 

Ekstravasation

Med ekstravasation, ved undersøgelse i BDA, menes utilsigtet siven af kontraststof fra venen og ud i det omkringliggende væv.

 

Risikoen for ekstravasation øges hvis

 • Der anvendes automatsprøjte

 • Der anvendes store kontrastmængder og højt flow

 • Venekatetret ligger i små vener, så som distalt på underekstremitet eller ved børn/spædbørn

 • Patienter har skrøbelige vener, hårde skleroserede-/ eller mobile vener

 • Adipositas

 • Patienter har nedsat evne til at tilkendegive symptomer som svie/ubehag/smerte eller nedsat følelse (neuropati, diabetes, perifer karsygdom)

 

Forebyg ekstravasation ved at

 • Tilpasse venekateterstørrelse og injektionshastighed til venens størrelse og placering

 • Kontrollere at venen kan holde til et højt tryk. Injicer/afprøv med minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus

 

Behandling efter ekstravasation

 • Stop straks injektionen og begræns dermed mængden af kontrast, der siver ud i vævet

 • Aspirer inden kateterfjernelse og undgå, at lægge direkte manuelt tryk på ekstravasationsstedet

 • Læg en ispose på ekstravasationsstedet

 • Elevér den aktuelle ekstremitet

 • Udlever skriftlig information til patienten vedr. udsivning af kontrast under huden og oplys om at søge læge hvis generne ikke fortager sig eller forværres.

Se ESUR Guidelines punkt C.1. for info om ekstravasation.