Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – CT – Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

 

Formål

At personalet i BDA, Hjørring kender betjeningsprocedure og de hygiejniske forholdsregler omkring automatsprøjter til CT skannere.

 

Definition af begreber

Automatsprøjte/sprøjte

Automatisk injektor, der anvendes i forbindelse med CT skannere. På injektoren monteres to store sprøjter/tuber (Dual Fill). Den ene til kontraststof, markeret grøn, og den anden til isotonisk NaCl, markeret blå.

Produktnavn: Medrad® Stellant®

 

Påfyldningssæt (Dual Fill)

Et lukket slangesystem som påmonteres automatsprøjten og kobles til kontraststof og NaCl. Påfyldningssættet anvendes i max 24 timer. Dette sikres ved at notere dato, klokkeslæt og initialer på en label som sættes på sprøjterne.

 

Patientslange (Dual Flow)

Engangsslange, som kobles mellem påfyldningssæt og venekateter. Patienslange + påfyldningssæt har envejsventiler egnet til højviskøse væsker. Disse forhindrer tilbageløb i systemet og dermed også risiko for krydskontamination. Hvis der ved visuel inspektion er tegn på tilbageløb, skal hele systemet kasseres.

 

Betingelser for brug af påfyldningssæt og patienslange

 

 • • At påfyldningen af sprøjterne foregår i et aseptisk og i et lukket system

 • • At den patientnære slange udskiftes mellem hver patient

 • • At man ved visuel inspektion sikrer sig, at der ikke opstår tilbageløb og dermed retrograd kontaminering. Ses der tilbageløb, skal slangesystemet skiftes

 • • At der mellem hver patient skiftes til ny patienslange. Denne luftes ud, og den gennemsigtige prop udskiftes med en hvid, tæt steril prop.

 • • At hele systemet skiftes, hvis der er mistanke om at envejsventilerne ikke fungerer.

 • • At hele systemet skiftes, hvis ikke selve sprøjten kan holdes minimum 1 meter fra patienten ved isolationspatienter – elles skiftes patientslangen.

 

Opsætning af slangesystemet

 

 • • Hele systemet skiftes HVER morgen, også i weekends og på helligdage.

 • • Hånddesinfektion.

 • • Kontraststof og NaCl hænges op og markeres med dato, klokkeslæt og initialer

 • • Opsæt Medrad®sprøjtesæt dvs. tuberne klikkes på automatsprøjten

 • • Påfyldningssæt skrues på tuberne, og spikes sættes i kontrastflaske og dråbekammeret i posen med 1000 ml NaCl. Husk at afspritte membraner inden de gennembores af spikes

 • • Fjern beskyttelseshætter og kobl påfyldningssæt og patientslange sammen. RØD skrueprop mod RØD ventil.

 • • Fyld tuberne med henholdsvis kontrast og NaCl

 • • Slange luftes manuelt ud med et minimum af kontraststof vha. Move Piston. Resten af slangen fyldes med NaCl, til alt luft er ude af systemet. Sæt en hvid prop for enden af patientslangen

 • • Vend sprøjten så tuberne vender mod gulvet og sæt patientslangen op på den hvide krog

 • • Efter injektionen monteres ny patientslange og der fyldes igen med kontrast og NaCl.

 • • Dette gøres ved at trykke på Autoload, herefter + knappen til det ønskede antal ml. af kontrast og NaCl.

 • • Tryk herefter på den grønne (kontrast) og den blå (NaCl) knap. Tuberne fyldes automatisk med det ønskede antal ml. Sprøjten primer automatisk.

 • • Kontrastsprøjten indikeres klar når steril hvid prop er påsat den ny opsatte patientslange, og fluebenet på kontrastsprøjten er aktiveret af radiograf/sygeplejerske. Se nedenstående billede:

 

Billede 2

 

 

Under anvendelse

 

 • • Hold øje med at der er nok væske i tuberne. Træk ikke mere kontrast op end der påregnes at anvende til næste patient (undgå hermed spild)

 • • Evt. luft i systemet luftes omhyggeligt ud

 

Rengøring af automatsprøjte

Injektoren rengøres med vand og sæbe.

 

Efter isolationspatienter skal hele systemet skiftes, hvis ikke selve sprøjten kan holdes minimum 1 meter væk fra patienten – elles skiftes patientslangen.

 

Bortskaffelse af remedier

Dråbekamre med spikes kan stikke og penetrere hud og skal derfor bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Dråbekamre må gerne hives/klippes af, således at resten af slangesystemet kan bortskaffes som dagrenovation.

Små kontrastrester (<20 ml) må ligeledes bortskaffes som dagrenovation. Store mængder kontrast bortskaffes i den gule spand beregnet til Medicinsk affald.