Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - CT - Faste, peroral kontrast, intravenøs kontrast, CVK, Picc Line, Midline, Power Port og Intra Ossøs indgift af kontrast

 

VOKSNE

 

Faste

Patienter, som skal have peroral kontrast, behøver ikke at være fastende, men må indtage et let måltid, såsom hvidt brød, yoghurt, suppe eller lignende, i timerne inden undersøgelsen.

 

Peroral kontrast

Der vil på de enkelte CT protokoller stå hvilken type peroral kontrast, der skal anvendes: ren postevand eller postevand tilsat jodholdigt kontraststof.

I stedet for kun at drikke ren postevand, må patienten også drikke juice eller saftevand.

Hvis der skal anvendes jodholdigt peroral kontrast, vil blandingsforholdet være 1:30 (èn del kontrast+30 dele vand). På flasken/sprøjten med peroral kontrast, skal der dokumenteres hvad den indeholder, initialer på den, der har lavet blandingen og patientens navn og CPR-nr.

Kontrastblandingen, eller vandet, indtages jævnt i løbet af den sidste halve-/ eller hele time inden CT scanningen, afhængig af scanprotokollen.

Indikationer for Peroral jodholdigt kontraststof.

  • • Hvis visiterende radiolog finder indikation herfor.

  • • Mistanker om perforation eller lækage.

  • • Ved OBS intern herniering.

 

Peroral kontrast til intensive patienter

Hvis der skal anvendes jodholdigt peroral kontrast til intensive patienter, blandes dette på intensivafdelingen fordi, der skal anvendes filtreret postevand eller sterilt vand. Se infektionshygiejnens instruks: Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni. Personalet på de intensive afdelinger får kontraststof og blandingsforhold af BDA.

 

Intravenøs kontrast

Inden der gives jodholdigt kontraststof intravaskulært, har personalet ALTID pligt til at kontrollere patientens eGFR i labka.

 

PÅ VITAL INDIKATION eksempelvis multitraume, gives der kontrast intravaskulært uden friske blodprøvesvar.

 

 

Kateter

Størrelse

Flow

Tryk

Højtryksport m/knopper

 

5 ml/s eller lavere

Max PSI 250

Højtryksport ny(fra 2018)

 

5 ml/s eller lavere

Max PSI 250

Centralt venekateter

 

4,0 ml/s eller lavere

Max PSI 300

PICC Line

 

5 ml/s eller lavere

Max PSI 250

Midline

 

5 ml/s eller lavere

Max PSI 250

Blå Venflon® BØRN!

0,9 mm – 22 Gauge

1,5 ml/s, NaCl 1,5 ml/s

Max PSI 150

Blå Venflon®

0,9 mm – 22 Gauge

5 ml/s eller lavere

Max PSI 300

Lyserød Venflon®

1,1 mm – 20 Gauge

6,5 ml/s eller lavere

Max PSI 300

Grøn Venflon®

1,3 mm - 18 Gauge

7,5 ml/s eller lavere

Max PSI 300

Hvid Venflon®

1,5 mm – 17 Gauge

7,5 ml/s eller lavere

Max PSI 300

 

 

Valg af kontrastmængde og flowrate ved venøse scanninger er afhængig af patientens vægt. Se Kontrastmængde - flow.


Ved CT ANGIO er kontrastmængden og flowrate
uafhængig af patientens vægt. Se Kontrastmængde - flow.


Dokumentèr i henvisningens notefelt: Kontraststoffets navn, koncentration og mængde + initialer på personalet der medvirker til kontrastinjektionen.


Afvigelse fra CT protokollen skal dokumenteres i notefeltet.
Se Kontrast - Tilladelse, ansvar og dokumentation.

 

Forholdsregler efter undersøgelse med intravenøs kontrast

Ca. 5 minutter efter injektion af intravenøst kontraststof fjernes det perifere venekateter, hvis patienten er uden symptomer på kontraststofreaktion.

Der udleveres informationsseddel til alle patienter, der har fået intravenøs kontrast. De anbefales at opholde sig på hospitalet i 30 min. efter undersøgelsen, og rette henvendelse til personalet i receptionen hvis der opstår reaktioner. Personalet i receptionen vil herefter henvende sig til CT personalet, som så vil formidle kontakt til en læge, der vil vurdere patientens symptomer.

Ovenstående anbefaling fremgår af ESUR Guidelines on Contrast Media Version 10.0

 

Perifert venekateter, Venflon

Venflon kontrolleres med aspiration af blod og injektion af minimum 10 ml fysiologisk saltvand, uanset om denne er ny anlagt eller ej. Ved indløb af enhver anden væske end fysiologisk saltvand, skal kateteret skylles grundigt med minimum 20 ml. fysiologisk saltvand. Der må ikke gives intravenøs kontrast i en venflon hvor der gives blod. Hvis det vurderes, at patientens vener ikke kan holde til det kontrastflow, der er opgivet på kontrastskemaet, er det tilladt at nedsætte flowraten. PSI og delay skal forblive uændret. Så vidt det er muligt, skal slangen fra automatsprøjten kobles DIREKTE på venflon, da 3-vejshaner, mellemstykker m.m. ikke er godkendt til højt tryk, og ofte har mindre lumen end slange og venflons.

Indlagte patienter til CT m. intravenøs kontrast får anlagt venflon på stamafdelingen.

 

 

Centralt venekateter, CVK

Hvis patienten har CVK kan dette benyttes til kontrastinjektion.

Det er lægen der har ansvaret for injektionerne, men plejepersonalet må gerne injicere kontrasten.

Inden anvendelsen af CVK`et skylles der igennem med 20 ml NaCl og sikres at der kan aspireres blod.

Hvis der kan aspireres blod, tages dette som udtryk for korrekt intraluminal placering.

Kontrastslangen tilkobles altid den BRUNE indgang, idet udmundingen er distalt på kateteret.

Inden tilslutningen aftørres med spritswabs.

 

KONTRASTFLOW max 4 ml/sec. – PSI 300

 

Hvis der ikke kan aspireres blod må CVK ikke benyttes, og der skal i stedet for anlægges en venflon, hvis en tomscanning eller alternativ billeddiagnostik ikke er tilstrækkelig.

 

PICC Line og Midline kateter.

Personalet i BDA må gerne anvende PICC Lines til injektion af intravenøs kontrast såfremt, disser er godkendte til injektioner ved højt tryk. Kateteret vil være markeret med ”5cc/sec MAX. og er lilla farvet.

 

KONTRASTFLOW max 5 ml/sec. – PSI 250

 

I stedet for PICC Line kan der være anlagt et Midline kateter, som er et hvidt perifert intravenøst kateter.

Anlægges oftest i en armvene tæt på albuebøjningen.

 

KONTRASTFLOW max 5 ml/sec. – PSI 250

 

Inden kontrastslangen tilkobles PICC Line eller Midline kateter skal der skylles igennem med NaCl og sikres at der kan aspireres blod.

Efter brug i PICC Line skal der skylles efter med 20 ml. NaCl i begge indgange.

 

Power Port (højtryksport)

Power Porten benyttes til kontrastinjektion på lige fod med perifert venekateter, dvs. vi vælger Power Porten hvis den er anlagt. Undersøgelsen indledes i disse tilfælde med en verificering af porten. Før 2018 var der 3 små knopper på Power Porten som kunne mærkes gennem huden, men fra 2018 er der ikke længere disse knopper til hjælp for at mærke menbranen. Membranen er som tidligere midt i Power Porten.

 

KONTRASTFLOW max 5 ml/sec. – PSI 250

 

Power Porten åbnes og lukkes af oplært personale i BDA. Se : Kontrast – anlæggelse og fjernelse af grippernål i Power Port.

 

 

Intra Ossøs indgift af kontrast.

Vil kun forekomme ved svært traumatiseret patienter.

Ossøs kanyle anlægges i feks. crus og anlægges på traumestuen.

Kanylen sprøjtes igennem med NaCl (som v. alm. venflon)

Tilkobles Automatisk sprøjte

Kontrastmængde efter Skema/traumeprotokol. Se kontrastskemaet.

NaCl: 100 ml.

Flow: 4 ml/sec.

PSI skal ikke ændres.

 

 

Børn

 

CT undersøgelse af børn vil oftest være AKUT scanning (Traume)

Når der i enkelte tilfælde planlægges med en elektiv scanning aftales forberedelserne med Pædiatrisk ambulatorium.

Hvis det bliver akutelt med en lettere sedering/rus aftales dette på forhånd med Anæstesiafd.

 

Peroral kontrast

Peroral kontrast anvendes kun efter ordination og aftale med radiologen.

 

Intravenøs kontrast

Som hovedregel kan automatsprøjten anvendes med FLOW 1,5 ml/sec

Hvis det bliver aktuelt af håndsprøjte, skal dette gøres af en læge.

 

Se kontrastskema

Børn over 5 kg: 2 ml/kg, MAX 100 ml.