Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - Tilladelse, ansvar og dokumentation

 

Tilladelse til intravenøs injektion af kontraststof

Faglig ansvarlige for denne instruks, er indforstået med, at sygeplejersker og radiografer injicerer kontrast intravenøst, herunder også med automatsprøjte. Automatsprøjten må gerne anvendes til børn. Der anlægges perifert venekateter efter gældende retningslinjer. Der injiceres i perifert venekateter, centralt venekateter, Power Porte, PICC Line- og Midline kateter efter gældende retningslinjer.

 

Der skal være to sundhedspersonaler fra BDA til stede når der gives intravenøs kontrast, og der skal være lægefaglig backup tilgængeligt.
 

Før kl. 15.00.
 

En af de læger som er tilknyttet CT i dagtiden kontaktes ved kontrastreaktion, enten direkte eller på tlf. 41253. Det er op til den læge at vurdere hvad der efterfølgende skal ske med patienten.

 

Efter kl. 15.00.
 

Personalet på CT stuen kontakter den vagthavende læge i afdelingen ved kontrastreaktion. Det er op til den læge at vurdere hvad der efterfølgende skal ske med patienten. Hvis patienten henvender sig efter den vagthavende læge har fri (kl. 21.30), ringes til Medicinsk mellemvagt på tlf. 40894.

 

Ved alvorlige symptomer kodes Hjertestop, 111 27.

 

Det er lægens ansvar at lave en CAVE registrering.

Ansvar ved intravenøs injektion af kontraststof

Den radiograf/sygeplejerske, der injicerer kontraststoffet, er ansvarlig for indgivelse af det ordinerede kontraststof i henhold til radiologens visitering.

Radiografen/sygeplejersken, der udfører denne handling, har et selvstændigt ansvar for, at patientidentifikation har fundet sted.

Radiografen/sygeplejersken har pligt til, at være orienteret om forholdsreglerne for indgivelse af intravenøs kontrast, samt kontraindikationer, bivirkninger og tiltag ved en eventuel akut kontraststofreaktion.

 

Dokumentation ved intravenøs injektion af kontraststof

Enhver sundhedsperson, er forpligtet til at dokumentere de enkelte patientforløb i RIS. Radiografen/sygeplejersken, der medvirker til kontrastundersøgelser, skal notere kontraststoffets navn, koncentration og mængde samt sine initialer i Generel Notefelt. Der skal noteres initialer for personen eller i hvilken afdeling det perifere venekateter er anlagt.

Dokumentèr også eventuel kontakt til klinisk afdeling, assistance fra anæstesiafdelingen eller ændringer efter aftale med radiolog.