Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant Botoxbehandling

Beskrivelse

Planlægning

Der behandles ca. 6-7 patienter pr. dag. Patienterne møder ind med 45 minutter mellemrum.

 

Patienterne møder:

Kl. 8.30 (Botox kl. 8.45-9:30)

Kl. 9:15 (Botox kl. 9:30-10:15)

Kl. 10:00 (Botox 10:15-11:00)

Kl. 10:45 (Botox 11:00-11:45)

Kl. 12:15 (Botox 12:30-13:15)

Kl. 13:00 (Botox 13:15-14:00

Kl. 13:45 (Botox 14:00-14:45 - Hastetid)

 

Bookes hver anden onsdag i lige uger på Læge/Spl-Botox linie

 

Den dag, der planlægges at patienten skal have Botox, skal der måles en residualurinen for herved at kunne vurdere behovet for RIK. (Der er ofte ikke behov for RIK-oplæring før proceduren).

 

Alle patienter informeres om at de skal aflevere en urinprøve ved egen læge en uge før behandlingen og få denne undersøgt for evt. behandlingskrævende infektion.

 

Proceduren er betegnet som en lavrisikoprocedure i forhold til blødning. Patienten skal holde pause med Marevan. Evt pause med Clopidogrel.

 

Hvis pt. har kunstig hjerteklap (både mekaniske og biologiske) må Botox gives uden AB, hvis urinstix er blank. Disse patienter skal derfor informeres om at medbringe en urinprøve den dag, de skal til behandling.

 

Remedier

Fleksibelt cystoscop

Fleksibel injektionskanyle (Laborie)

20 ml. sprøjte med Luer Lock

3 ml. sprøjte med Luer Lock

Lyserød kanyle

10 ml NaCl

Spritswap

Botox 100 IE eller 200 IE

 

Klargøring af Botox

Botox opbevares i køleskab (2-8 grader)

Brug visir eller briller ved fremstilling

Medicinen er ikke synligt i glasset. Det må ikke rystes ved fremstilling. 2 personer trækker medicinen op, da det skal gøres sterilt. Først trækkes 10 ml saltvand op i sprøjten og herefter 10 ml luft. Til sidst trækkes Botox op i sprøjten. Vær opmærksom på at der er kraftigt undertryk i glasset med Botox. Blandingen er holdbar i 24 timer og må lægges i køleskabet til næste dag.

Dosering

Ved 100 IE i 10 ml Nacl gives der 10 injektioner i blæremusklen a 1ml pr. gang.

Ved 200 IE i 10 ml Nacl gives der 10 injektoner i blæremusklen a 1 ml. pr. gang.

 

Sygepleje

Patienter med symptomer på UVI eller kunstig hjerteklap skal have lavet urinstix.

Er patienten uden symptomer eller ved blank urinstix gives 1gr. Pamol og 400 mg Ibumetin ca. 30 minutter før proceduren. Obs om pt. får smertestillende medicin i forvejen.

Patienten lejres på ryggen som ved alm cystoscopi. Behøver nødvendigvis ikke at tage sine underbenklæder af.

Patienten i kørestol kan evt. få Botox i kørestolen.

Patienten lejres og forberedes som til cystoscopi undersøgelse mentalt og fysisk.

Der gives ca. 3 ml gel ved kvinder og ca. 7 ml ved mænd.

Obs allergier.

 

Fremgangsmåde

Bord dækkes med et sterilt afdækningsstykke

Herpå lægges den fleksibel injektionskanyle med den 3 ml-sprøjte med NaCl. Sprøjt 0,2 ml saltvand igennem kanylen og 20 ml-sprøjte med Botoxblandingen

Fleksibelt cystoscop med vandslange og trevejshane.

 

Behandling

Når lægen har ført scopet ind i blæren, fyldes blæren godt med NaCl. Trevejshanen drejes og nålen føres ind via denne i 0-position. Når nålen er synlig og lægen er klar sættes kanylen i position 5.

Når lægen har stukket nålen i detrusoren, sætter sygeplejersken sprøjten med Botox på enden af den fleksible nål. Sprøjten låses vha. Luer Lock og sygeplejersken sprøjter 1ml. Botox ind ved at trykke på stemplet i sprøjten. Herved ses en lille bule under slimhinden i blæren. Efter sidste indgift skiftes sprøjten med Botox ud med en 3 ml. med NaCl i. Der sprøjtes 0,2 ml. NaCl ind for at tømme kanylen for Botox, mens kanylen stadig er i blæremusklen.

Når behandlingen er overstået sættes nålen i position 0 og nålen trækkes ind i scopet, inden scopet fjernes og lægges på det sterile bord (vær opmærksom på, at nålen er lang og kan svinge umotiveret ud i luften, når den fjernes fra scopet.)

Patienten må gå hjem umiddelbart efter behandlingen.

 

Sygepleje

Patienten informeres om at der skal gå min. 3 måneder mellem hver behandling. Hvis det gives andre steder i kroppen, skal det helst gives på samme dag.
Husk at udlevere kort til patienter, hvorpå der kan registreres, hvornår der er givet Botox.

Det er meget forskelligt hvornår Botox slår an. Det varierer fra få dage til to uger.

Dokumentér i FMK at det er givet.

Næste tid for botox sendes til patienten.

Efterkontrol

Ved første Botox behandling møder patienten frem 14 dage efter til residualurinbestemmelse og behandlingseffekten vurderes.

Ved gentagne behandlinger kontaktes pt. pr. telefon med henblik på effekt.

Pt. som forflyttes ved hjælp af lift skal bookes med en dobbelttid om formiddagen.

 

Bortskaffelse

Som alt andet risikoaffald skal det mærkes med ”Botox”

Se APB

 

Definition af begreber

Botox er et muskelafslappende lægemiddel der indeholder botulinumtoksin type A, der virker ved at blokere nerveimpulser til de behandlende muskler og dæmper kraftige muskelsammentrækninger. Anvendes til patienter med overaktiv detrusor, idiopatisk og neurogen blære

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der modtager Botox i Urologisk ambulatorium

 

Formål

Formålet er at dæmpe patientens blære, således at vandladningstrang og hyppighed af toiletbesøg dæmpes i en grad, så patienten opnår øget livskvalitet

 

Problemstilling

Patienter med overaktiv blære, som ikke har opnået ønsket virkning med lægemidler i form at tabletbehandling eller hvor bivirkningerne har været for generende, kan tilbydes behandling med botulimuntoksin

 

Referencer

Botox Botulinumtoksin Type A Allergan Patientvejledning

Botox Botulinumtoksin Type A Allergan Patientvejledning