Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant Botoxbehandling

Beskrivelse

Planlægning

Der kan gives 5-6 behandlinger hver anden torsdag eftermiddag. Patienterne møder på følgende tider:  

 

Botox 1: Botox 2:  

Kl. 12:30  Kl. 12:45  

Kl. 13:15 Kl. 13:30  

Kl. 14:00 Kl. 14:15 

 

Den dag, der planlægges at patienten skal have Botox, skal der måles en residualurin for herved at kunne vurdere behovet for RIK (der er ofte ikke behov for RIK-oplæring før proceduren). 

 

Alle patienter informeres om at de skal aflevere en urinprøve ved egen læge en uge før behandlingen og få denne undersøgt for evt. behandlingskrævende infektion.  

 

Proceduren er betegnet som en lavrisikoprocedure i forhold til blødning. Patienten skal holde pause med Marevan. Evt. pause med Clopidogrel 

 

Hvis pt. har kunstig hjerteklap (både mekaniske og biologiske) må botox gives uden AB, hvis urinstix er blank. Disse patienter skal derfor informeres om at medbringe en urinprøve den dag, de skal til behandling.  

 

Remedier

Fleksibelt cystoskop 

Fleksibel injektionskanyle (Laborie) 

20 ml. sprøjte med Luer Lock 

5 ml. Sprøjte, evt. med Luer Lock 

Lyserød kanyle (uden filter) 

10 ml NaCl 

Spritswap 

Installagel 6-10 ml.  

Botox 100 IE eller 200 IE 

 

Klargøring af Botox

Botox opbevares i køleskab (2-8 grader)  

Brug visir eller briller ved fremstilling. 

(Først trækkes 3-4 ml Nacl op i en 5 ml sprøjte) 

Medicinen er ikke synligt i glasset. Det må ikke rystes ved fremstilling. Først trækkes 10 ml saltvand op i sprøjten og herefter 10 ml luft. Til sidst trækkes Botox op i sprøjten. Vær opmærksom på at der er kraftigt undertryk i glasset med Botox. Blandingen er holdbar i 24 timer i køleskabet.  

  

Dosering

Ved 100 IE i 10 ml Nacl gives der 10 injektioner i blæremusklen a 1 ml. pr. gang.

Ved 200 IE i 10 ml Nacl gives der 10 injektoner i blæremusklen a 1 ml. pr. gang.

 

Sygepleje

Konsultationen starter med at spørge til den urinprøve patienten har afleveret ved egen læge en uge forinden. 

Hvis ikke patienten har afleveret en urinprøve ved egen læge, da laves der urinstix på dagen. Desuden skal der laves urinstix, hvis patienter har symptomer på UVI eller har kunstig hjerteklap. 

Det sikres at patienten har taget 1gr. Paracetamol og 400 mg Ibumetin hjemmefra. Ellers gives det inden ca. 30 minutter før proceduren. Obs om pt. får smertestillende medicin i forvejen.  

 

Patienten lejres på ryggen. Behøver nødvendigvis ikke at tage sine underbenklæder af. Er patienten i elektrisk kørestol kan man evt. give botox mens patienten er i kørestolen.  

Der gives ca. 3-5 ml. Optilupe ved kvinder og ca. 10 ml ved mænd.  

Obs allergier.  

 

Fremgangsmåde

Bord dækkes med et sterilt afdækningsstykke  

Herpå lægges den fleksibel injektionskanyle med den 5 ml-sprøjte med NaCl. Sprøjt 0,5 ml saltvand igennem kanylen og sæt den 20 ml-sprøjte med Botoxblandingen på kanylen.  

Cystoskop gøres klar med trevejshane og vandslangen koblet på sidekanalen.   

 

Behandling

Når lægen har ført skopet ind i blæren, fyldes blæren godt med NaCl. Trevejshanen drejes og nålen føres ind via denne i 0-position. Når nålen er synlig og lægen er klar sættes kanylen i position 5.  

Når lægen har stukket nålen i detrusoren sprøjter sygeplejersken 1ml. Botoxblanding ind. Herved ses en lille bule under slimhinden i blæren. Efter sidste indgift skiftes sprøjten med Botox ud med den tidligere brugte 5 ml-sprøjte med NaCl og der sprøjtes ca 0,5 ml. NaCl ind i blæremusklen (for at tømme kanylen for Botox) . 

Når behandlingen er overstået sættes nålen i position 0 og nålen trækkes ud af cystoskopet og pakkes ind i det sterilt stykke, der ligger på bordet (vær opmærksom på, at nålen er lang og kan svinge umotiveret ud i luften, når den fjernes fra skopet). Nål, sprøjter og hættegals lægges i plastpose med lynlås og bortskaffes som risikoaffald.  

Patienten må gå hjem umiddelbart efter behandlingen.  

 

Sygepleje

Patienten informeres om at der skal gå min. 3 måneder mellem hver behandling. Hvis det gives andre steder i kroppen, skal det helst gives på samme dag.  
(Husk at udlevere kort til patienter, hvorpå der kan registreres, hvornår der er givet Botox)  

Det er meget forskelligt hvornår Botox slår an. Det varierer fra få dage til to uger.  

Dokumentér i FMK og NordEPJ at det er givet.  

Efterkontrol

Ved første Botox behandling møder patienten igen ca. 14 dage efter til residualurinbestemmelse og behandlingseffekten vurderes. 

Ved gentagne behandlinger kan patienten kontaktes pr. telefon med henblik på effekt ved behov.   

Pt. som forflyttes ved hjælp af lift skal bookes med en dobbelttid, helst så tidligt som muligt.  

Bortskaffelse

Som alt andet risikoaffald skal det mærkes med ”Botox”

Se APB

 

Definition af begreber

Botox er et muskelafslappende lægemiddel der indeholder botulinumtoksin type A, der virker ved at blokere nerveimpulser til de behandlende muskler og dæmper kraftige muskelsammentrækninger. Anvendes til patienter med overaktiv detrusor, idiopatisk og neurogen blæredysfunktion.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker der assisterer ved Botox-behandling i Urologisk Ambulatorium.

 

Formål

Formålet er at dæmpe patientens blære, således at vandladningstrang og hyppighed af toiletbesøg dæmpes i en grad, så patienten opnår øget livskvalitet.

 

Problemstilling

Patienter med overaktiv blære, som ikke har opnået ønsket virkning med lægemidler i form at tabletbehandling eller hvor bivirkningerne har været for generende, kan tilbydes behandling med Botox 

Referencer

Botox Botulinumtoksin Type A Allergan Patientvejledning