Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af PVK-anlæggelse ved anæstesisygeplejerske via Columna Opgavesystem, Aalborg UH Thisted


Beskrivelse

Opgaven med anlæggelse af PVK varetages primært af stamafsnittets personale, men i de tilfælde, hvor der er særlige udfordringer kan anæstesisygeplejerske bestilles via opgavesystemet til anlæggelse af PVK på de stamafsnit, der har tilhørsforhold på matrikel Thisted. Opgavesystemet erstatter den tidligere anvendte telefonrekvisition, hvorfor alle anmodninger om PVK-anlæggelse skal ske via Columna Opgavesystem, fraset akutte anlæggelser af PVK samt i tidsrummet fra kl. 22-07:30.

 

For at rekvirere en PVK-anlæggelse:

Vælg Columna opgavesystem på PC-skrivebordet eller i windowsmenu Billede 16

Billede 1

Vælg Thisted

Billede 13

Tilpas evt. telefonnummer og bekræft

Billede 14

 

For at se afsnittets allerede bestilte PVK-anlæggelser vælges Vis nuværende opgaver samt Anæstesi i Menuen

Billede 9

 

For at rekvirere anlæggelse af PVK, tryk på + og vælg Anæstesi

Billede 5


Udfylde rekvisitionen

 

Billede 12

Kommentarfeltet kan anvendes til væsentlige oplysninger til anæstesisygeplejersker, eks. der sidste gang blev anvendt ultralyd i forbindelse med PVK-anlæggelse.

 

Prioritering er listet ud fra, at normal er i tidsintervallet på fra nul til tre timer gående fra det tidspunkt bestilleren har angivet, at patienten er klar og hvis det er muligt for anæstesisygeplejersken.

Haster er i tidsintervallet fra 0 til 1 time fra det tidspunkt bestilleren har angivet, at patienten er klar, hvis det er muligt for anæstesisygeplejersken.

Ved akut skal der ALTID ringes på DECT-telefon for at aftale nærmere. Stamafsnittet skal herefter oprette opgaven i opgavesystemet, som en hasteopgave. Hvis dette ikke er muligt skal patientoplysninger (label) samt oplysninger om, hvor patienten befinder sig, være tilgængeligt for anæstesisygeplejersken.


Thisted anæstesi telefon:
50448

Fra kl. 22 til kl. 7.30: skal PVK-anmodning ringes på Decttelefon: 50448

 

 

 

En bestilt opgave kan redigeres eller slettes.
 

Dobbeltklik på den ønskede opgave for at åbne opgaven. I de 3 prikker i øverste højre hjørne findes valg mulighederne Rediger og Slet.

Billede 3


Definition af begreber

Opgavesystem: Anæstesiafdelingens arbejdsredskab til overblik over og fordeling af opgaver bestilt af rekvirenter på Thisted, Aalborg Universitetshospital


Indikatorer og tærskelværdier

Anæstesi fører statistik over antallet af PVK-anlæggelser. Indsamlede data samles og registreres i PAS af lægesekretærerne tilknyttet Anæstesi.

Ved bestilling af opgaven via opgavesystemet vil der kunne trækkes data ud af systemet mhp. evaluering og vurdering.

 
Målgruppe

Klinisk personale, der skal rekvirere PVK-anlæggelse ved anæstesisygeplejerske.


Formål

At optimere arbejdsgange med mere planlægning, mindre uro for anæstesipersonalet og bedre kvalitet i opgaverne til gavn for patienterne.