Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af en generel rammeordination vedrørende patienter med erektil dysfunktion  

  

Gældende område 

Rammeordinationen omhandler sexologisk behandling, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital. 

Den ledende overlæge ved Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital har overordnet ansvar for denne rammeordination. 

Behandlingen kan administreres selvstændigt af sygeplejersker ansat ved Sexologisk Center, som er introduceret til behandlingen af den ledende overlæge. Administration af medikamina dokumenteres i patientens journal samt FMK. Når rette behandling er iværksat, søges der om enkelttilskud til behandlingen ved Sundhedsstyrelsen, når patienten er berettiget til dette. 

 

 

Definition på erektil dysfunktion 

Erektil dysfunktion er manglende evne til at etablere og/eller vedligeholde tilstrækkelig erektion til at gennemføre tilfredsstillende samleje  

 

Årsager til erektil dysfunktion 

Denne vejledning beskriver rammeordination for medicinsk behandling af erektil dysfunktion (ED), der ofte er en følge af operative indgreb og strålebehandling, hvor nerveforsyningen til penis påvirkes. Endvidere kan visse former for cytostatica påvirke erektionen. Ligeledes har hormonbehandlinger eller nedsat testosteron ofte indvirkning på patienters lyst og evne til seksuel aktivitet. Blodforsyning til penis kan være mangelfuld på grund af arteriosclerose og ED ses også som en af senkomplikationerne i forbindelse med diabetes. Neurologiske sygdomme og traumer, som påvirker nervesystemet, kan også være årsag til ED. Manglende motion, øget abdominal omfang, rygning, alkohol samt bivirkninger af medicin er medvirkende årsag til ED. Endelig kan ED være psykologisk betinget. Uanset årsagen til erektil dysfunktion har det oftest indvirkning på både identitet, maskulinitet og parforhold. 

 

Sexologisk Rådgivning 

På baggrund af den sexologiske anamnese samt relevant udredning inklusiv blodprøver (”ED-pakke”) i LABKA evt. foretaget af egen læge afklares mulige årsager til den erektile dysfunktion.  

Ved neurologiske årsager har PDE-5-hæmmere sjældent tilstrækkelig effekt, og lokalt virkende præparater må vælges. 

Ved arteriosclerotiske forandringer kan PDE-5-hæmmere vælges. Hvis denne behandling ikke giver tilstrækkelig effekt, må lokalt virkende præparater vælges. 

Ved mistanke om testosteronniveau under normalområdet foretages blodprøver. Hvis første blodprøvesvar viser for lavt testosteron, tages yderligere blodprøve. Viser dette resultat også for lavt testosteron, henvises patienten til overlæge i Sexologisk Center til behandling.  

Psykologisk betinget ED kan oftest behandles med PDE-5-hæmmere kombineret med samtaleinterventioner.  

 

Medicinsk behandling af erektil dysfunktion 

Præparaterne inddeles overordnet i to grupper – henholdsvis systemisk virkende præparater og lokalt virkende præparater. 

 

Behandling med systemisk virkende præparater 

Erektil dysfunktion kan behandles peroralt med phosphodiesterase-5-hæmmere (PDE-5-hæmmere), som omhandler præparaterne Viagra (Sildenafil), Cialis (Tadalafil), Levitra (Vardenafil) og Spedra (Avanafil). Erektion fremkaldes kun under samtidig seksuel stimulation og erektionen falder efter udløsning/orgasme.  

PDE-5- hæmmere hæmmer phosphodiesterase-5 enzymet og hæmmer nedbrydningen af cyklisk guanosinmonophosphat i corpus cavernosum. Dette medfører en længerevarende relaksation af den glatte muskulatur i corpus cavernosum. PDE-5-hæmmere fremmer den erektion, der opnås ved seksuel stimulation, således at erektionen tilvejebringes hurtigere, bliver af bedre kvalitet og varer længere.   

Cialis (Tadalafil) 

Viagra (Sildenafil) 

Levitra (Vardenafil) 

Spedra (Avanafil) 

 

Præparatnavn 

Dispenseringsform 

Dosering 

Virkningstid 

Cialis (Tadalafil) 

tablet 

2,5-5 mg. dagligt 

Døgndækning efter 5 dage 

Cialis (Tadalafil) 

tablet 

10-20 mg. on demand 

½-36 timer 

Viagra (Sildenafil) 

 

tablet 

50-100 mg.  

on demand 

½-5 timer 

Levitra (Vardenafil) 

tablet 

10-20 mg. on demand 

½-5 timer 

Spedra (Avanafil) 

tablet 

100 mg. on demand  

5-17 timer 

 

Behandling med PDE-5-hæmmere frarådes til patienter 

  • • Der har grøn stær, da dette kan medføre bivirkninger fra syn/øjne.  

  • • Der har haft apoplexia cerebri, da det øger risikoen for apoplexia cerebri. 

  

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner.  

 

 

Lokalt virkende præparater 

Lokalt virkende præparater indgives via uretralstift eller injektion. 

 

Creme Vitaros 

300 mikrogram 

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner. 

 

 

Uretralstift MUSE 

Startdosis er 500 mikrogram, som kan øges til 1000 mikrogram. 

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner.  

 

Præparatnavn 

Dispenseringsform 

Dosering 

Virkningstid 

Vitaros (Alprostadil) 

Creme 

300 mikrogram 

Begyndende virkning mellem 5-30 min. 

Muse (Alprostadil) 

Uretralstift 

500 mikrogram 

1000 mikrogram 

Begyndende virkning efter ca. 10 min. 

 

Injektionsbehandling 

Fælles for behandling med alle injektionspræparater er at starte med en lille dosis, som kan øges til der opnås tilfredsstillende erektion til samleje og med erektionstid på ca. 1 time. Denne fremgangsmåde bør følges for at mindske risiko for priapisme. 

Der indledes med enten Caverject eller Invicorp. Ved antikoagulationsbehandling er Caverject første valg, da dette ikke er kontraindiceret.  

Der henvises til www.medicin.dk vedrørende kontraindikationer, forsigtighedsregler, bivirkninger og interaktioner.  

 

 

 

Præparatnavn 

Dispenseringsform 

Dosering 

Virkningstid 

Caverject (Alprostadil) 

Injektion 

Op til 10 mikrogram (dosis: 2,5; 5; 7,5; 10 mikrogram) 

Op til 20 mikrogram 

(dosis: 5; 10; 15; 20 mikrogram) 

Begyndende virkning mellem 5-30 min. 

Invicorp (25 mikrogram aviptadil og 2 mg. phentolaminmesylat, 0,35 ml.) 

 

Injektion 

Op til 0,35 ml 

 

 

 

Hvis der ikke er opnået ønsket virkning, kan der forsøges med injektion Prostivas, som er et magistrelt fremstillet lægemiddel.  

Prostivas (20 mikrogram/regitin sv.t. phentolaminsulfat 1 mg/papaverin 15 mg/ml. 

Varenummer 823393.  

Patienten må oplyses om en længere ventetid på lægemidlet, da der skal søges om tilladelse til fremstilling, og det fremstilles udelukkende den første torsdag i måneden. 

 

Det fremgår af Apotekerloven, at der altid skal søges om tilladelse til at få lov til at ordinere magistrelt fremstillede potensfremmende lægemidler.  

 

Tilladelsen til magistrel fremstilling af et lægemiddel skal søges for hver enkelt patient. Lægemiddelstyrelsen sender tilladelsen direkte til patienten og en kopi til lægen med almindelig post. 

 

Der kan enten sendes en ansøgning via vores krypterede formular https://secure.capevo.net/xform/frontend/irs.aspx?alias=14792&groupId=58&doctype=1&formid=14792 (kræver anvendelse af digital medarbejdersignatur) eller fortsættes med blot at sende en ansøgning om enkelttilskud via fmk-online.dk, så sender Lægemiddelstyrelsen denne ansøgning videre til de rette sagsbehandlere. Ansøgningerne behandles indenfor 1-2 uger. 

 

Der gives sjældent afslag på ansøgninger om tilladelse til magistrel fremstilling af potensfremmende lægemidler, men Lægemiddelstyrelsen har ind imellem brug for at indhente yderligere oplysninger hos lægen, typisk om hvilke markedsførte lægemidler der tidligere er forsøgt i behandlingen af patienten. 

 

Recept og brev om tilladelse til produktion af Prostivas fra Lægemiddelstyrelsen faxes til Skanderborg Apotek, som sender Prostivas, sprøjter og kanyler til patientens hjemmeadresse, som fremgår af recepten.  

 

Prostivas fremstilles månedligt.  

Hvis det ovenfor nævnte præparat ikke virker, kan der forsøges med præparater, som indeholder andet blandingsforhold mellem de aktive stoffer.  

 

 

Referencer 

Porst, Hartmut, Erectile dysfunction (ED). I: The ESSM Manual of Sexual Medicine, written by the ESSM Educational Committee 2nd updated edition 2015. 

 

http://pro.medicin.dk/ 13.03.2017 

 

Apotekerlovens §131, stk. 2 og 5: 

 

Stk. 2. Apoteker må ikke fremstille og forhandle magistrelle lægemidler, der kan erstattes af lægemidler, for hvilke der er udstedt markedsføringstilladelse.  

…. 

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra en læge tillade, at et apotek fremstiller og forhandler et magistrelt lægemiddel, der er omfattet af stk. 2 eller 3.