Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Humphrey Perimetri

Inden undersøgelse

 • • Maskines tændes på kontakt som sidder på bagsiden til højre

 • • Maskinen varmer nu op (ca. 5 min)

 • • Printeren tænder automatisk

 

Indtastning af patient:

 • • Brug tastatur eller touch-screen

 • • Tryk på menu

 • • Vælg den ordinerede undersøgelse, eventuelt 24-2 (indenfor 24 grader)

 • • Tryk på det startende øje, right eye eller left eye

 1. A. Er det en nyhenvist patient indtast:

 • • Personnummer eks. 100101-1001

 • • Navn eks. Jensen,Niels (uden mellemrum)

 • • Fødselsdato 10-01-2001

B. Er det en patient der tidligere har fået foretaget undersøgelsen:

 • • Tryk Recall patient

 • • Skriv efternavn,fornavn

 • • Tryk proceed

 • • Tryk Trial Lens

 • • Tryk Calculate Trial Lens

 • • Tryk Right og indtast refraktion ud fra visus (OBS!! Hvis decimaler – brug punktum, ikke komma)

 • • Tryk Calculate Trial Lens. (Maskinen udregner selv alderstillæg og cylinderstyrke)

 • • Tryk Left eye og gentage på samme måde for venstre øje

 • • Påsæt linseglas. Sæt cylinderglas forrest, da lettere at placere korrekt

 • • Tryk proceed

 

Fremgangs måde:

Påsæt øjenklap på venstre øje. Patienten sættes godt tilrette i stolen, med hagen i skålen til venstre og panden imod skålen øverst til venstre (Reguler hagestøtte, bord og evt. stol, vigtigt at patienten sidder behageligt under undersøgelsen).

Trial Lens placeres tæt på patientens øje, dog uden at generer øjet eller vipperne.
To lysprikker på linseholderen aftegnes på iris under pupillen, samt en prik i midten af pupillen, disse indikerer at patienten er placeret korrekt (Lysprikkerne ses på skærmbilledet).
Patienten får ”svarknappen” i hånden.
Undersøgelsen kan sættes på pause, ved at patienten holder ”svarknappen” nede, eller ved at undersøgeren trykker på pauseknappen på skærmen.

Vigtigt for en god undersøgelse:

  • • At patienten er velinformeret

  • • At undersøgeren udstråler ro og sikkerhed, således at patienten undgår stress og føler sig i trygge hænder

  • • At øjenbryn tapes op, hvis øjenlåg/bryn skærmer for synet opadtil

 

Selve testen:

  • • Tryk start

  • • Patienten instrueres i at fiksere blikket i centrum af de 4 små lys pletter og trykke på ”svarknappen” ved hvert lysglimt i centrum af disse (svarende til fovea). Orienter om at lysglimtene veksler i styrke.

  • • Tryk start. Undersøgelse af fovea vare ca. ½ min

  • • Tryk Continue

  • • Patienten instrueres nu i at fiksere på den lysende plet ovenover (sort hul med orange lys) - åbne øjet godt op og undgå at blinke de næste 10 sek

  • • Tryk start. Maskinen indstiller apparatet, til at få fikseringsovervågningssystemet til at fungere optimalt

  • • Tryk Continue. Nu starter den egentlige test. Denne varer 4-10 min

  • • Når testen er slut, tryk Yes til ”Gemmes på harddisc”

  • • Tryk andet øje og undersøg på samme vis, eller tryk print. Husk at sætte linseglas i svarende til det andet øje

  • • Oversigt over print muligheder kommer frem, vælg Single Field Analysis

 

Esterman:

Denne undersøgelse udføres, hvis der er tvivl om synsfeltet opfylder kravet til kørekort.
Man tester begge øjne på samme tid, med patientens afstandsbrille eller uden, hvis pt ikke bruger brille.
Testen gennemføres uden pause!!

  • • Tryk på menu

  • • Tryk Show Test Library

  • • Tryk Specialty

  • • Tryk Esterman Binocular

  • • Indtast patient data og tryk proceed

  • • Tryk start og følg vejledningen som fremgår på skærmen

Registrering af undersøgelsen:

Undersøgelsen registreres i patientjournal under Specialundersøgelse/perimetri. Værdierne i MD + VFI indskrives i rubrikkerne (står længst til højre på udprint)

Møder patienten til perimetri uden lægeundersøgelse samme dag eller opfølgende kontrol ved læge, da registrere i ”Afventer gennemsyn” til den læge som har ordineret undersøgelsen.

 

Afvigelser fra den almindelige standard undersøgelse, som perimetrien er indstillet til, kan ændres på følgende måde:
 

Når alle data er kodet ind og undersøgelsen er klar til start.
Tryk ”Change Parameters” yderst til højre på skærmen. Disse parametre skal ændres før start af undersøgelsen, med undtagelse af:

 • • Testspeed (hastigheden af lysglimt) kan sættes på slow undervejs i undersøgelsen, hvis patienten har latenstid for opfatning af lysglimt

 • • Fixationsmonitorering kan slås fra under selve undersøgelsen

 • • Genindstilling af fikseringsovervågningssystemet

 

Find tidligere tests:

  • • Tryk Menu

  • • Tryk File function

  • • Tryk View test

  • • Tryk Proceed

  • • Skriv efternavn og evt. fornavn

  • • Tryk Enter

  • • Marker undersøgelsen og tryk Proceed

Rette data:

  • • Tryk Menu

  • • Tryk File funktion

  • • Tryk Change patient data

  • • Tryk alle test

  • • Tryk proceed

  • • Skriv efternavn og fornavn og tryk Enter

  • • Marker den ønskede patient og tryk Proceed

  • • Navn, CPR-nr og fødselsdato kan nu rettes

 

På samme måde kan man under ”File funktion”, ”Delite tests” eller ”Move tests”.

 

Backup:

Magnet disken ligger i medicinrummet.

  • • Tryk File function

  • • Tryk Backup/Restore

  • • Tryk Proceed

  • • Tryk Ok

  • • Indsæt magneto-optical disk – tryk Ok

  • • Tryk på den lysende knap hvor disken sidder – disk kommer ud

 

Backup gøres hver mandag.

 

Tydning af testen:

False negative:

 • • Patienten ser lysglimt i et givet punkt, ved gentagelse af glimtet med samme styrke og i samme punkt, reagerer patienten ikke.

 

False positiv:

 • • Patient ser lysglimt, som ikke er der.

 

Fixations losses:

 • • Patienten har mistet fokus på fiksationspunktet, eller sidder ikke korrekt med hage og pande, så når der udsendes glimt i den blinde plet, registrerer patienten disse. EKS. Ved ”3/10” fixations fejl – der er udsendt 10 glimt svarende til den blinde plet, hvoraf patienten har reageret 3 gange.

 • • Husk under hele undersøgelsen at tjekke om patienten sidder og fikserer korrekt.