Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardplejeplan for patienter opereret for coloncancer

Beskrivelse

Det accelererede operationsforløb bygger på den multimodale intervention, som består i at optimere alle de faktorer, der har betydning for det postoperative forløb, heri indgår den præoperative forberedelse og medinddragelse af patienten, tidlig mobilisering og ernæring. Reduktion af kirurgisk stress sker blandt andet ved hjælp af minimal invasiv kirurgi, epidural blokade, effektiv smertebehandling med reduceret morfinindgift, normal legemstemperatur peroperativt og balanceret væskeindgift (Kehlet 2002).

 

Alle elektive patienter til colonkirurgi er igennem en forundersøgelse ved sygeplejersken, hvor hele forløbet gennemgås, og patienten forberedes på det fysiske, mentale og praktiske plan.

 

 

PRÆ-OPERATIV FORBEREDELSE AF PATIENTER TIL COLONKIRURGI

 

Patienten møder direkte i afdelingen om morgenen på operationsdagen.

Dag 0: Præ-operativt

 • • Opsætte pr os seddel.

 • • Servere præ-operativ drik (undtaget DM pt)

 • • TOKS

 • • Til patienter, der skal have foretaget sigmoideum resektion eller venstresidig hemikolektomi, gives der fosfatklyx mane

 • • Der gives den ordinerede præ-medicin

 • • Hvis der er behov for hjælp efter udskrivelsen, laves 1. plejeforløbsplan i TSM

 

Dag 0: Post-operativt

 • • Efter ankomst til afdelingen tilbydes pt. mad og drikke

 • • I.v. væske afsluttes efter indløb

 • • VAS for kvalme og smerter x 2

 • • TOKS

 • • Mobilisering vesp – ud at gå tur på gangen

 • • Opstarte inj. Innohep 6 timer post-operativt

 • • Smertepakke 2 ordineres og opstartes. Hvis der er anlagt epidural kateter, informeres pt. om muligheden for at anvende PCA (pt. kan selv tage en PN dosis fra pumpen med smertestillende medicin)

 

Dag 1 post:

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2 morgen og aften

 • • Mobilisering 6-8 timer: mobiliseres til alle måltider og inddrage pt. i at hente og udvælge mad. Derudover gåture på gangen og deltagelse i personlig hygiejne

 • • Fjerne urinkateter mane

 • • Fjerne forbinding(er)

 • • Evt. fjerne dræn skal ordineres af læge

 • • Tilbyde tyggegummi og evt. tabl. Magnesia

 • • Opfordre pt. til indtagelse af mellemmåltider, herunder supersaft, p-drik, proteinrig is og deslige

 • • Hvis der er behov for hjælp efter udskrivelsen, laves 2. plejeforløbsplan i TSM

 

 

Dag 2 post:

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2 morgen og aften

 • • Mobilisering som dag 1

 • • Evt. fjerne dræn skal ordineres af læge

 • • Hvis der er anlagt epiduralkateter, seponeres dette mane

 • • Tilbyde tyggegummi og evt. tabl. Magnesia

 • • Opfordre pt. til indtagelse af mellemmåltider, herunder supersaft, p-drik, proteinrig is og deslige

 • • Udskrivelse /udskrivningssamtale. Plus opfølgning på rehabiliterings tilbud fra kommunen

 

Øvrige dage:

 • • Se dag 2

 

Udskrivelsesdagen:

 • • Udskrivelseskriterier er opfyldt: Smertedækket på tabletter, mobiliseret, spiser og drikker sufficient, maven fungerer tilfredsstillende og patienten føler sig tryg ved udskrivelsen

 • • Udskrivelsessamtale med patient og pårørende (se pjecen ”Ved udskrivelsen fra A2”)

 • • Ved behov for hjemme hjælp/ hjemmesygeplejerske efter udskrivelsen laves udskrivningsrapport i TSM. Send TSM

 • • Noter på Cetrea tavlen, at der skal ringes hjem til patienten den følgende dag. Noter navn på ansvarlig sygeplejerske

 

 

Referencer

Den fulde referenceliste (på 15 sider) kan hentes i dokument fra Enhed for Patofysiologi på Rigshospitalet: Fast-track colonic surgery

Link: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/enhed-for-perioperativ-sygepleje/accelererede-operationsforloeb/gastrokirurgi/Documents/Kolonkirurgi%20-%20dokumenter/kolon_referencer_feb2013ny.pdf

 

Nedenstående referencer henviser til de sygeplejefaglige emner.

 

Nursing req.

Jacobsen DH, Sonne E, Kehlet H. Nursing Workload and fast track colonic surgery. J Adv Periop Care 2006;4:177-181.

Richardson G, Whiteley I. A comparison of nurses’ perceptions of elective laparoscopic or elective open colorectal resections. International Journal of Nursing Practice 2011;17:621-627.

Convalescence / Fatigue / Rehabilitation / Mobilisation

Fiore JF, Bialocerkowski A, Browning L, Faragher I, Denehy L. Criteria to determine readiness for hospital discharge following colorectal surgery: An international consensus using the Delphi Technique. Dis Colon Rectum 2012;55:416-423. 14

 

Hjort Jakobsen D, Andersen J. Rekonvalescens og sygemelding efter kolonresektion. Ugeskr Læger 2009;171:2907-2970.

Jakobsen DH, Sonne E, Andreasen J, Kehlet H. Convalescence after colonic surgery with fast-track vs conventional care. Colorectal Dis 2006;8:683-87.

Lin JH, Whelan RL, Sakellarios NE, Cekic V, Forde K, Bank J, Feingold DL. Prospective study of ambulation after open and laparoscopic colorectal resection. Surg Innova 2009;16:16-20.

Moriello C, Mayo NE, Feldman L, Carli F. Validating the six-minute walk test as a measure of recovery after elective colon resection surgery. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:1083-1089.

Norlyk A, Harder I. Recovering at home: participating in a fast-track colon cancer surgery programme. Nursing Inquiry 2011:18:165-173.

Paddison J, Booth R, Cameron L, Robinson E, Frizelle F, Hill A. Fatigue after colorectal surgery and its relationship to patient expectations. J Surg Res 2009;151:145-152.

Zargar-Shoshtari, Paddison JS, Booth RJ, Hill A. A prospective study on the influence of a fast-track program on postoperative fatigue and functional recovery after major colonic surgery. J Surg Res 2009;154:330-335.

Zargar-Shoshtari K, Hill AG. Postoperative fatigue: A review. World J Surg 2009;33:738-745.

Wennström B, Stomberg MW, Modin M, Skullman S. Patient symptoms after colonic surgery in the era of enhanced recovery – a long-term follow-up. J Clin Nurs 2010;19:666-72.

Information

Crowe L, Chang A, Fraser J et al (2008). Systematic review of the effectiveness of nursing interventions in reducing or relieving post-operative pain. Int J Evid Based Healthc;6:396-430.

Henderson A, Zernike W. A study of the impact of discharge information for surgical patients. J Advanced Nurs 2001;35:435-441.

Hjort Jakobsen D, Sonne E, Kehlet H. Velinformerede patienter i accelererede forløb. Sygeplejersken 2004;19:36-38.

Williams B. Supporting self-care of patients following abdominal surgery. J Clin Nurs 2007;17:584-592.

Patient satisfaction

Beaver K, Wilson C, Procter D, Sheridan J, Towers G, heath J, Susnerwala s, Luker K. Colorectal cancer follow-up: Patient satisfaction and amenability to telephone after care. Eur J of Onc Nurs 2011;15:23-30.

Cox K, Wilson E. Follow-up for people with cancer: nurse-led services and telephone interventions. J Adv Nurs 2003;43:51-61.

Khan S, Wilson T, Ahmed J, Owais, MacFie J. Quality of life and the patient satisfaction with enhanced recovery protocols. Colorectal Dis 2010;12:1175-82.

King PM, Blazeby JM, Ewings P, Longman RJ, Kipling RM, Franks PJ, Sheffield JP, Evans LB, Soulsby M, Bulley SH, Kennedy RH. The influence of an enhanced recovery programme on clinical outcomes, costs and quality of life after surgery for colorectal cancer. Colorectal Dis 2006;8:605-13. 15

Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling. 2011 www.cancer.dk/rapporter

McCaughan E, Prue G, Parahoo K, McIlfatrick S, McKenna H. Exploring and comparing the experience and coping behaviour of men and women with colorectal cancer at diagnosis and during surgery. JAN 2011;67:1591-1600.

McCaughan E, Parahoo K, Prue G. Comparing cancer experiences among people with colorectal cancer: a qualitative study. JAN 2011; 67:2686-95.

Norlyk A, Harder I. After colonic surgery: The lived experience of participating in a fast-track programme.

Int J Qual Stud Health Well-being 2009;4:170-80.

Norlyk A. Patienters oplevelse af deltagelse i et accelereret operationsforløb efter en kolonoperation. En fænomenologisk undersøgelse. Klinisk Sygepleje 2010;24:36-46.

Norlyk A, Harder I. Recovering at home:participating in a fast-track colon cancer surgery programme. Nursing Inquiry 2011;18:165-173.

Vilstrup DL, Mortensen CW, Rud K, Egerod I. Patienters oplevelse af henholdsvis konventionelle og accelererede kolonkirurgiske behandlingsforløb – en kvalitativ undersøgelse på baggrund af fokusgruppeinterviews. Klinisk Sygepleje 2009;23:56-67.

Implementation

Carlson G, Kehlet H. Improving surgical outcome – time for a change. Colorectal Disease 2010;12:731-732.

Hasenberg T, Keese M, Längle F, Reibenwein B, Herold K, Beck G, post S, Jauch KW, Spies C, Schwenk W, Shang E. „Fast-track“ colonic surgery in Austria and Germany – results from the survey on patterns in current perioperative practice. Colorectal Dis 2009;11:162-167.

Kahokehr A, Sammour T, Zargar-Shoshtari K, Thompson L, Hill A. Implementation of ERAS and how to overcome the barriers. Intern J Surg 2009;7:16-19.

Kehlet H, Büchler MW, Beart RW, Billingham RP, Williamson R. Care after colonic operation – is it evidence-based? Results from a multinational survey in Europe and the United States. J Am Coll Surg 2006;202:45-54.

Kehlet H, Wilmore DW. Surgical care – how can new evidence be applied to clinical practice? Colorectal Dis 2010;12:2-4.

Lassen K, Hannemann P, Ljungqvist O. Patterns in current perioperative practice:survey of colorectal surgeons in five northern European countries. BMJ 2005;330:1420-21.

Maessen J, Dejong CHC, Hausel J, Nygren J, Lassen K, Andersen J, Kessels AGH, Revhaug A, Kehlet H, Ljungqvist O, Fearon KCH, Meyenfeldt MF. A protocol is not enough to implement an enhanced recovery programme for colorectal resection. Br J Surg 2007;94:224-231

Polle SW, Wind J, Fuhring JW, Hofland J, Gouma DJ, Bemelman WA. Implementation of a fast-track perioperative care program: What are the difficulties? Dig Surg 2007;24:441-449.

Sammour T, Zagar-Shoshtari K, Bhat A, Kahokehr A, Hill AG. A programme of enhanced recovery after surgery (ERAS) is a cost-effective intervention in elective colonic surgery. N Z Med J 2010;123:61-70.

Walter CJ, Smith A, Guillou P. Perceptions of the application of fast-track surgery principles by general surgeons. Ann R Coll Surg Engl 2006;88:191-195.