Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægeinstruks for henvisning til elektiv lumbalpunktur i Neurologisk dagafsnit

Beskrivelse

En præcisering af kriterierne for henvisning til elektiv lumbalpunktur, som forventes udført indenfor 1-2 uger.

 

Målgruppe – modtagelse

Neurologisk afdelings læger på Aalborg Universitetshospital

Formål

Præcis og detaljeret henvisning giver grundlag for udførelse af patientsikker lumbalpunktur med høj faglig standardiseret kvalitet.

 

Metode

  1. 1. Det er henvisende læge fra neurologisk afdeling, som stiller indikation og vurderer kontraindikationer ved lumbalpunktur. I og med at lumbalpunkturen forventes foretaget indenfor 1-2 uger efter henvisningen er modtaget, spørges der af ”lumbalpunktøren” (ofte sygeplejerske uddannet i proceduren) kun ind til nytilkomne symptomer opstået efter henvisningen er udfærdiget, såsom hovedpine og synsforstyrrelser. Der vil ikke blive foretaget oftalmoskopi af sengeafsnittets stuegangsgående læger før lumbalpunktur proceduren, hvis ikke der efter at henvisningen er udfærdiget er nyopståede alarmerende symptomer tydende på risiko for incarceration ved lumbalpunktur.

  2. 2. Det er henvisende læge (indikationsstillende læge) der skal vurdere behovet for, og i givet fald ordinere, skanning af hjernen inden henvisning til lumbalpunktur foretages. Herunder vurdere, om LP skal afvente en forudgående MR-skanning for ikke at givet et falsk positivt indtryk af meningeal opladning som følge af LP alene, ved en efterfølgende MR skanning af hjernen.

 

  1. 3. Henvisende læge skal i henvisningen oplyse

 

1) Indikationen for LP

2) ”Der er ingen kontraindikationer

3) Hvilke analyser der skal foretages (herunder trykmåling)

4) blodfortyndende medicin og tidspunkt for dennes pausering/seponering samt genoptagelse

 

  1. 4. Svar på LP sker til henvisende læge som er ansvarlig for at følge op på svaret med evt. behandling og svar til patienten.

 

  1. 5. Henvisninger fra eksterne læger (=udenfor neurologisk afdeling) visiteres af specialeansvarlig overlæge, der iværksætter ovenstående pkt. 1-3.

 

  1. 6. Henvisende læge sender henvisningen i elektronisk patientjournal med det samme.