Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardplejeplan for patienter opereret for cancer recti

 

Beskrivelse

Det accelererede operationsforløb bygger på den multimodale intervention, som består i at optimere alle de faktorer, der har betydning for det postoperative forløb, heri indgår den præoperative forberedelse og medinddragelse af patienten, tidlig mobilisering og ernæring. Reduktion af kirurgisk stress sker blandt andet ved hjælp af minimal invasiv kirurgi, epidural blokade, effektiv smertebehandling med reduceret morfinindgift, normal legemstemperatur peroperativt og balanceret væskeindgift (Kehlet 2002).

 

Alle elektive patienter til rectumkirurgi er igennem en forundersøgelse ved sygeplejersken, hvor hele forløbet gennemgås, og patienten forberedes på det fysiske, mentale og praktiske plan

 

PRÆ-OPERATIV FORBEREDELSE AF PATIENTER TIL RECTUMKIRURGI

 

Patienten møder direkte i afdelingen om morgenen på operationsdagen.

Dag 0:

Præ-operativt

 • • Opsætte per os seddel

 • • Servere præoperativ drik kl. 06.00 (undtaget DM pt.)

 • • TOKS

 • • Der gives den ordinerede præ-medicin

 • • Hvis der er behov for hjælp efter udskrivelsen, laves 1. plejeforløbsplan i TSM. Patienter, der får stomi, tilbydes altid besøg af hjemmesygeplejersken.

 

Dag 0:

Post-operativt

 • • Bestille væsketal og infektionstal

 • • Bestille tilsyn ved stomisygeplejersken

 • • Efter ankomst til afdelingen tilbydes pt. mad og drikke

 • • I.v. væske afsluttes efter indløb

 • • Ingen suppositorier

 • • VAS for kvalme og smerter x 2

 • • TOKS

 • • Mobilisering vesp – stiler mod patienten kommer ud at gå på gangen

 • • Opstarte inj. Innohep 6 timer post-operativt

 • • Smertepakke 2 ordineres og opstartes. Hvis der er anlagt epidural kateter, informeres pt. om muligheden for at anvende PCA (pt. kan selv tage en PN dosis fra pumpen med smertestillende medicin)

 

Dag 1 post:

 • • Ingen suppositorier

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2

 • • Veje pt. og føre væskebalance

 • • Mobilisering 6 - 8 timer: mobiliseres til alle måltider og inddrage pt. i at hente og udvælge mad. Derudover gåtur på gangen og deltagelse i personlig hygiejne

 • • Evt. fjernelse af dræn skal være lægeordineret

 • • Hvis pt. er opereret laparaskopisk, kan kateter a demeure fjernes, hvis der ikke er indikationer i operationsbeskrivelsen for, at det skal bibeholdes

 • • Tilbyde tyggegummi

 • • Opfordre pt. til indtagelse af mellemmåltider, herunder supersaft, P-drik, proteinrig is og deslige

 • • Patienten deltager aktivt i stomipleje

 

Dag 2 post:

 • • Ingen suppositorier

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2

 • • Veje pt. og føre væskebalance

 • • Mobilisering 8 timer – se i øvrigt dag 1

 • • Evt. fjerne dræn skal være lægeordineret

 • • Hvis der er anlagt epiduralkateter seponeres dette mane samtidig med sep. af blærekateter

 • • Tilbyde tyggegummi

 • • Opfordre til mellemmåltider i form af supersaft, P-drik, protein is og deslige

 • • Patienten deltager aktivt i stomipleje

 • • Bestille infektions- og væsketal til dag 3

 • • Starte udskrivningsplanlægning og orientere pårørende om forventet udskrivelsestidspunkt. Lave 2. plejeforløbsplan i TSM, hvis behovet for hjælp efter udskrivelsen er klarlagt

 

Dag 3 post:

 • • Ingen suppositorier

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2

 • • Veje pt. og føre væskebalance. For pt. som har fået ileostomi have en skærpet opmærksomhed på mængden af stomioutput

 • • Mobilisering

 • • Evt. fjerne dræn skal være lægeordineret

 • • Tilbyde tyggegummi

 • • Opfordre pt. til at indtage mellemmåltider fortsat

 • • Patienten deltager aktivt i stomipleje

 

Dag 4 post:

 • • Ingen suppositorier

 • • VAS for kvalme og smerter x 4

 • • TOKS x 2

 • • Veje pt. og føre væskebalance. Opmærksomhed på mængden af stomioutput hos pt. med ileostomi

 • • Mobilisering

 • • Tilbyde tyggegummi

 • • Opfordre til indtagelse af mellemmåltider

 • • Patienten deltager aktivt i stomipleje

 • • Arbejde videre med udskrivningsplanlægning og evt. lave 2. plejeforløbsplan eller udskrivelsesrapport i TSM. Plus opfølgning på rehabiliterings tilbud fra kommunen

 

Øvrige dage:

 • • Se dag 4

 

Udskrivelsesdagen:

 • • Udskrivelseskriterier er opfyldt: Smertedækket på tabletter, mobiliseret, spiser og drikker sufficient, maven fungerer tilfredsstillende og stomioutput er tilladelig mængde samt patienten føler sig tryg ved udskrivelsen

 • • Udskrivelsessamtale med patient og pårørende (Se pjecen ”Efter udskrivelsen fra A2”)

 • • Ved behov for hjemme hjælp/ hjemmesygeplejerske efter udskrivelsen laves udskrivningsrapport i TSM. Send TSM

 • • Tjekke at toilettasken er pakket med stomiprodukter til 14 dage

 • • Dokumenter i TSM hvor aktiv patienten har deltaget i stomipleje og evt. problemstillinger omkring stomien

 • • Noter på Cetreatavlen, at der skal ringes hjem til patienten den følgende dag. Noter navn på ansvarlig sygeplejerske

 

Referencer

Den fulde referenceliste (på 15 sider) kan hentes i dokument fra Enhed for Patofysiologi på Rigshospitalet: Fast-track colonic surgery

Link: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/enhed-for-perioperativ-sygepleje/accelererede-operationsforloeb/gastrokirurgi/Documents/Kolonkirurgi%20-%20dokumenter/kolon_referencer_feb2013ny.pdf

 

Nedenstående referencer henviser til de sygeplejefaglige emner.

 

Nursing req.

Jacobsen DH, Sonne E, Kehlet H. Nursing Workload and fast track colonic surgery. J Adv Periop Care 2006;4:177-181.

Richardson G, Whiteley I. A comparison of nurses’ perceptions of elective laparoscopic or elective open colorectal resections. International Journal of Nursing Practice 2011;17:621-627.

Convalescence / Fatigue / Rehabilitation / Mobilisation

Fiore JF, Bialocerkowski A, Browning L, Faragher I, Denehy L. Criteria to determine readiness for hospital discharge following colorectal surgery: An international consensus using the Delphi Technique. Dis Colon Rectum 2012;55:416-423. 14

Hjort Jakobsen D, Andersen J. Rekonvalescens og sygemelding efter kolonresektion. Ugeskr Læger 2009;171:2907-2970.

Jakobsen DH, Sonne E, Andreasen J, Kehlet H. Convalescence after colonic surgery with fast-track vs conventional care. Colorectal Dis 2006;8:683-87.

Lin JH, Whelan RL, Sakellarios NE, Cekic V, Forde K, Bank J, Feingold DL. Prospective study of ambulation after open and laparoscopic colorectal resection. Surg Innova 2009;16:16-20.

Moriello C, Mayo NE, Feldman L, Carli F. Validating the six-minute walk test as a measure of recovery after elective colon resection surgery. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:1083-1089.

Norlyk A, Harder I. Recovering at home: participating in a fast-track colon cancer surgery programme. Nursing Inquiry 2011:18:165-173.

Paddison J, Booth R, Cameron L, Robinson E, Frizelle F, Hill A. Fatigue after colorectal surgery and its relationship to patient expectations. J Surg Res 2009;151:145-152.

Zargar-Shoshtari, Paddison JS, Booth RJ, Hill A. A prospective study on the influence of a fast-track program on postoperative fatigue and functional recovery after major colonic surgery. J Surg Res 2009;154:330-335.

Zargar-Shoshtari K, Hill AG. Postoperative fatigue: A review. World J Surg 2009;33:738-745.

Wennström B, Stomberg MW, Modin M, Skullman S. Patient symptoms after colonic surgery in the era of enhanced recovery – a long-term follow-up. J Clin Nurs 2010;19:666-72.

Information

Crowe L, Chang A, Fraser J et al (2008). Systematic review oft he effectiveness of nursing interventions in reducing or relieving post-operative pain. Int J Evid Based Healthc;6:396-430.

Henderson A, Zernike W. A study of the impact of discharge information for surgical patients. J Advanced Nurs 2001;35:435-441.

Hjort Jakobsen D, Sonne E, Kehlet H. Velinformerede patienter i accelererede forløb. Sygeplejersken 2004;19:36-38.

Williams B. Supporting self-care of patients following abdominal surgery. J Clin Nurs 2007;17:584-592.

Patient satisfaction

Beaver K, Wilson C, Procter D, Sheridan J, Towers G, heath J, Susnerwala s, Luker K. Colorectal cancer follow-up: Patient satisfaction and amenability to telephone after care. Eur J of Onc Nurs 2011;15:23-30.

Cox K, Wilson E. Follow-up for people with cancer: nurse-led services and telephone interventions. J Adv Nurs 2003;43:51-61.

Khan S, Wilson T, Ahmed J, Owais, MacFie J. Quality of life and the patient satisfaction with enhanced recovery protocols. Colorectal Dis 2010;12:1175-82.

King PM, Blazeby JM, Ewings P, Longman RJ, Kipling RM, Franks PJ, Sheffield JP, Evans LB, Soulsby M, Bulley SH, Kennedy RH. The influence of an enhanced recovery programme on clinical outcomes, costs and quality of life after surgery for colorectal cancer. Colorectal Dis 2006;8:605-13. 15