Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ-operativ forberedelse til patienter med c. coli

 

Forundersøgelse i sygeplejeambulatoriet

Der dokumenteres i EPJ under skabelonen ”Modtagelse af patienten”

 

 • • Orienterer om dagens forløb:

  • Samtale med sygeplejerske fra afsnittet

  • Samtale med anæstesilæge

  • Samtale med operatør på operationsdagen

 

 • • Orientere om, at der er blandet køn på stuerne

 

 • • Orientere om indlæggelsesforløbets forventede længde:

 • Stiler mod udskrivelse 2. postoperative dag

Datoen dokumenteres i feltet ”Forventninger til pleje og behandling” under Anamnesen

 

 • • Der foretages udskrivningssamtale med sygeplejerske og evt. pårørende på udskrivningsdagen

 • • Har pt. vanligt behov for hjemmehjælp/hjemmesygeplejerske, dokumenteres dette under ”Eksterne samarbejdsrelationer”, og der oprettes TSM (1. plejeforløbsplan)

 • • Vær opmærksom på, om patienten har brug for hjælp fra pårørende: madlavning, rengøring, at der er nogen ved patienten, som skaber tryghed

 • • Få telefonnummer på pt. og relevante pårørende

 • • Arrangere med pårørende, om de kan hente patienten ved udskrivelsen

 

 • • I forbindelse med ernæringsscreening orienteres om følgende:

 • Medbringe sukkerfrit tyggegummi og/eller syrlige bolsjer, hvis der er brug for at fremme tarmperistaltikken efter operationen

 • Forventelig kvalme og evt. opkastning postoperativt

 • VAS score for kvalme

Gennemgå og udlevere pjecerne: ”Maden er den bedste medicin”

 

 • • Orientere om vejrtrækningsøvelser (anbefales 10 dybe vejrtrækninger 3 gange i træk – gerne hver vågen time). Husk at støtte såret med faste, flade hænder. Se ”Information til nyopererede patienter” fra Ergo- og fysioterapi afdelingen

 

 • • Orientere og forberede patienten på forventet mobilisering i det postoperative forløb – dvs.:

 • Pt. kommer ud at gå på gangen på operationsdagen

 • At mobilisering er en væsentlig del af behandlingen – ude af sengen 6-8 timer dagligt (det er godt for lungerne, blodcirkulationen og musklerne)

 • Sikre at patienten forstår behandlings- og træningsaktiviteterne og ønsker at deltage aktivt

 

 • • Orientere om den forventede smertebehandling i det postoperative forløb

 • Ved åben OP → epidural smertebehandling eller TAP-blok kombineret med tabletbehandling (Panodil, Ibumetin og Gabapentin)

 • Ved lap. OP → tabletbehandling (Panodil, Ibumetin og evt. Gabapentin)

 • VAS score for smerte

 • Vigtigt at være så smertefri, at man ubesværet kan lave vejrtrækningsøvelser, hoste evt. slim løs og komme ud af sengen.

 

 • • Informere patienten om den postoperative ilt behandling ved sengeleje

 

 • • Informere patienter med diabetes type 2, om at pausere tbl. Metformin i 2 dage inden operationen

 

 • • Informere patienten om tromboseprofylakse

 • Innohep injektion subkutant. (opstartes 6 timer efter OP)

 • TED- strømper (mål dokumenteres på ”Checklisten”)

 • Tjek om pt. får blodfortyndende medicin, i så fald pauseres X dage før operation. Obs. om patienten skal substitueres med Innohep indtil operationen, og om der er brug for hjemmesygeplejerske til at administrere dette.

 • Obs om der skal tages ny INR, i så fald bestilles denne som livsvigtig til kl. 6.00 på operationsdagen

 • De patienter, der er til forundersøgelse dagen før operationen, får tjekket INR på 12.30-runden

 

 • • Sekretær bestiller BAC-test

 • • Tjekke om rutineblodprøver er i.a. til OP (må være 14 dage gamle, hvis de bliver for gamle eller ikke er i orden, tages nye dags dato – og bestilles evt. til runden kl. 12.30)

 • • Modtage EKG/se at der er taget EKG inden for det sidste ½ år under ”behandlingsstatus – svar på undersøgelser”

 • • Måle værdier: Blodtryk, puls, SAT, højde og vægt

 • • Lave U-stix

 

 • • Informere om og udlevere ”Klar til operation”

 

 • • Informere om udrensning på operationsdagen:

 • Åben Ve. Hemicolektomi og sigmoideum resektion: Fosfatklyx

 • Åben Hø. Hemicolektomi: Ingen Fosfatklyx.

 • Ved alle laparaskopiske operationer på colon, skal der gives fosfatklyx mane

 

 • • Gøre patienten operationsklar og udfylde operations tjekliste (finde operationstøj, rense navle, evt. rasere venstre lår, fjernelse af neglelak præ-operativt)

 

 • • De patienter, som er til forundersøgelse dagen inden operation, kan møde kl. 7.30, med mindre de har tidlig præ.

 • • Øvrige patienter møder kl. 6.00 på operationsdagen

 • • I særlige tilfælde kan der tilbydes overnatning på Patienthotellet natten før operationen. I så fald bookes tiden dags dato, og der medsendes pt.armbånd

 • • Udlevere folderen ”Operation på tyktarmen”

 

 • • Orientere om ”Kritisk Sygdom” til erhvervsaktive pt. under 70 år (en forsikring ved Kritisk sygdom giver mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme herunder c. coli og c. recti. Kritisk sygdom kan være tegnet via pengeinstitut, pensionskasse eller forsikringsselskab)

 

 • • Orientere om Rehabilitering: Alle, der er diagnosticeret med en kræftsygdom, har ud over behandling også brug for viden, støtte og hjælp til at håndtere det at være i et sygdomsforløb. Hvis pt ønsker rehabilitering, skal pt REFHOSTES. Skal dokumenteres som problemstilling.

 • Kræftens Bekæmpelse har en folder: Motions og samværsprojekter for kræftpatienter i Nordjylland. (Relevant for patienter fra hele Nordjylland)

 • Patientforeningen for stomiopererede COPA

 • ”Prof of life” folder til patienter mellem 18-40 år

 • Rehabilitering Aalborg Kommune