Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Barriereisolation af patienter med MRSA på centralopvågning


Beskrivelse

Definitioner

Værnemidler: Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting skal der anvendes undersøgelseshandsker og overtrækskittel og mundbind. Mundbind anvendes ved risiko for stænk og sprøjt inden for 1 meters afstand fra patienten og ved sengeredning og større forbindsskift.
 

Barriere isolation: Ved barriere isolation erstattes den fysiske barriere, som enestuen udgør, af et afgrænset område, der sikrer en øget bevidsthed om overholdelse af de hygiejniske retningslinjer.

I princippet kan alle pladser i opvågningen bruges til barriereisolation fraset pladsen ved skabene.

Typisk vil vi anvende hjørnepladsen ud mod gangen, hvor vi kan placere et bord med værnemidler ind mod væggen til siderummet.
 

Opstilling se billederne.


Når en patient med MRSA meldes, gøres et lille bord med kitler, handsker og masker klar. Vi vurderer hvor mange kitler, vi forventer at bruge.
 

Tingene og vejledninger findes i siderummet skab C.
 

Opvågning

 • • Patienter i opvågningsfasen skal være barriere isolerede fra afdelingens øvrige patienter. Det betyder at seng/stol og sengebord udgør isolationsstuen.

 • • Patienten behøver ikke være den sidste på operationsprogrammet.

 • • Der skal sættes et bord frem med værnemidler, som skal anvendes i den direkte kontakt med den MRSA smittede og de patientnære ting.

 

Der skal ikke anvendes værnemidler ved følgende procedurer:

 • • Obs - brug af personlige værnemidler kan fraviges i de tilfælde, hvor man kun skal give en kortfattet besked uden at have kontakt med patient eller inventar på stuen.

 • • Tilbyde mad og drikke. Administrere peroral medicin (sætte medicinbægre på sengebord)

 • • Der udføres hånddesinfektion efter ovenstående procedurer.

 

Der skal anvendes værnemidler ved følgende procedurer:

  • • Administrere i/v medicin

  • • Tilse forbindinger som er dækket af patientens tøj og tæppe.

  • • Administrering af suppositorier.

  • • Hjælp til lejring.

  • • Ved pålægning af Bairhugger overtræk.

  • • Ved skift af forbinding.

  • • Håndtering af patientens tøj. Både patientens eget og hospitalets.

  • • Fysisk kontakt f.eks. i forbindelse med mobilisering.

  • • Værnemidlerne tages af inden barriere isolations området forlades. Der skal stå en skraldespand til dette i nærheden af området.

  • • Der udføres hånddesinfektion efter ovenstående procedurer.

  • • Patienten må anvende samme toilet som afdelingens øvrige patienter. Kontaktpunkter som f.eks. vandhane, håndvask, dørhåndtag, skylleknap og toiletbræt, som patient eller personale har rørt ved aftørres med en desinfektionsklud efter toilettes anvendelse af hensyn til medpatienter. Vandrette flader, som kan være kontamineret med stænk eller sprøjt eller berørt af patient eller personale, rengøres og desinficeres.

 • • MRSA positive pårørende som ledsager patienten, kan færdes frit i afdelingen.

Hvis patienten er kendt med MRSA så ”Pårørende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. De må ikke benytte afdelingens øvrige faciliteter eller besøge andre patienter”.

Rengøring

 • • Efter patienten har forladt opvågningspladsen tilkaldes serviceassistent (på tlf. 50959), som rengør og desinficerer seng, kulisseskinne, udstyr på kulisseskinne samt kontaktpunkter og vandrette flader som patient eller personale har rørt ved og som ikke har været dækket af.

Gulve vaskes såfremt der har været spild ellers ved behov.

 • • Blodtryksmanchet puttes i pose og vaskes på OP. Husk rød ”dut”.

 • • Skærmene desinficeres.

 

Affald og snavsetøj

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes og bortskaffes som almindeligt dagrenovation (afhængig af om skraldespanden er opsat ifm. barriereisolationen)

 • • Snavsetøj skal håndteres som snavsetøj fra øvrige patienter.

Portør

 • • Skal ikke anvende værnemidler ved transport mellem afdelinger.

 • • Hvis patienten er sengeliggende og skal transporteres i seng til operationsafsnittet, skal sengeheste og sengegavle sprittes af personalet umiddelbart før portøren henter patienten. Samme gælder ved transport i kørestol.

 • • Ved luftvejsinfektion skal patienten om muligt bære kirurgisk maske.

 • • Berørte afdelinger informeres.

 • • Journal og andre dokumenter må ikke anbringes i patientens seng.

 

Uforudset håndtering af patienten

 • • I situationer hvor personalet hurtigt skal hjælpe en dårlig patient og ikke kan nå at iføre sig værnemidler, skal patienten selvfølgelig have den hjælp, der er påkrævet.

 • • Når den akutte fase er overstået, skal personalet udføre hånddesinfektion og skifte tøj, inden der udføres andre opgaver.

 • • Hvis en af de øvrige patienter i opvågningen bliver dårlig og har akut brug for hjælp, skal personale med værnemidler ikke træde til som den første, hvis der er andet personale til stede i rummet.

 

Referencer

MRSA-Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

Præ-, per -og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)