Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ-operativ forberedelse til patienter med c. recti

 

Forundersøgelse i sygeplejeambulatoriet

Der dokumenteres i EPJ under skabelonen ”Modtagelse af patienten”

 

 • • Orientere om dagens forløb:

 • Samtale med sygeplejerske fra afsnittet

 • Samtale med anæstesilæge

 • Samtale med operatør på operationsdagen

 

 • • Informere om blandet køn på stuerne

 

 • • Orientere om indlæggelsesforløbets forventede længde:

LAR

uden stomi

2-5 dage

LAR

med stomi

5-10 dage

Lap LAR

med stomi

  1. 3-5 dage

APE

 

3-5 dage

Hartmann

 

3-5 dage

 

Datoen dokumenteres i feltet ”Forventninger til pleje og behandling” under Anamnesen

 

Der foretages udskrivningssamtale med sygeplejerske og evt. pårørende på udskrivningsdagen

 • • Har pt. behov for hjælp til f.eks. stomipleje/vanlig hjælp dokumenteres dette under ”Eksterne samarbejdsrelationer”, og der oprettes TSM (1. plejeforløbsplan)

 • • Vær opmærksom på, om patienten har brug for hjælp fra pårørende: madlavning, rengøring, at der er nogen ved patienten som tryghed

 • • Få telefonnummer på pt. og relevante pårørende

 • • Arrangere pårørende, der kan hente patienten ved udskrivelsen

 

I forbindelse med ernæringsscreening orienteres om følgende:

 • • Medbring sukkerfrit tyggegummi og/eller syrlige bolsjer

 • • Forventelig kvalme og opkastning

 • • VAS score for kvalme

Gennemgå og udlevere pjecerne: ”Maden er den bedste medicin”

 

 • • Orientere omkring vejrtrækningsøvelser (anbefales 10 dybe vejrtrækninger 3 gange i træk gerne hver vågen time), husk ved hoste at støtte såret med faste, flade hænder). Se ”Information til nyopererede patienter” fra Ergo- og Fysioterapiafdelingen

 

 • • Orientere og forberede patienten på forventet mobilisering i det postoperative forløb – dvs.:

 • Patienten kommer ud at gå på gangen dag på operationsdagen

 • At mobilisering er en væsentlig del af behandlingen – ude af sengen flere gange dagligt (det er godt for lungerne, blodcirkulationen og musklerne)

 • Sikre at patienten forstår behandlings- og træningsaktiviteterne og ønsker at deltage aktivt

 

 • • Orientere om den forventede smertebehandling i det postoperative forløb

 • Ved åben OP → Epidural smertebehandling kombineret med tabletbehandling (Panodil, Ibumetin og Gabapentin)

 • Ved lap OP → tablet behandling (Pamol, Ibumetin og Gabepentin)

 • VAS score for smerte

 • Vigtigt at være så smertefri, at man ubesværet kan lave vejrtrækningsøvelser, hoste evt. slim løs og komme ud af sengen

 

 • • Informere patienten om den postoperative iltbehandling ved sengeleje

 • • Informere patienten med diabetes type 2, om at pausere med tabl. Metformin 2 dage inden operationen.

 

 • • Informere patienten om tromboseprofylakse

 • Innohep injektion subkutant (opstartes 6 timer efter OP)

 • TED- strømper (mål dokumenteres på ”Checklisten”)

 • Tjek om pt. som får blodfortyndende medicin, i så fald pauseres X dage før operation. Obs. om patienten skal substitueres med Innohep indtil operationen, og om der er brug for hjemmesygeplejerske til at administrere dette.

 • Obs. om der skal tages ny INR, i så fald bestilles denne som livsvigtig til kl. 6.00 på operationsdagen

 • De patienter, der er til forundersøgelse dagen før operation, får tjekket INR på 12.30-runden

 

 • • Sekretæren bestiller BAC-test

 • • Tjekke om rutineblodprøver er i.a. til OP (må være 14 dage gamle, hvis de bliver for gamle eller ikke er i orden, tages nye dags dato, bestilles evt. til runden kl. 12.30 og tjekkes efterfølgende)

 • •  Modtage EKG/se at der er taget EKG inden for det sidste ½ år under ”behandlingsstatus – svar på undersøgelser”

 • • Måle værdier: Blodtryk, puls, SAT, højde og vægt

 • • Lave U-stix

 

 • • Informere om og udlevere ”Klar til operation”

 

 • • Informere om udrensning:

Hartmann og APE: Fosfatklyx mane på operationsdagen.

LAR: Orientere om og udlevere Pico Prep udrensning til dagen før OP/medgive instruks. Husk at afstemme kost. Obs om creatinin er forhøjet!

 

 • • Gøre pt. operationsklar (finde operationstøj, rense navle og evt. rasere venstre lår, informere patienten om fjernelse af neglelak præoperativt)

 

 • • LAR markeres til ileostomi på hø. halvdel af maven

 • • APE og Hartmann markeres til kolostomi på ve. halvdel af maven

 • • Informere om stomiskole.

 • • Bestille tid hos stomisygeplejersken i bookplan

 

 • • Bestille trykaflastende pude ved APE til levering på afdelingen på operationsdagen eller benytte ”seat aLL” pude fra Levabo

 

 • • De patienter, som er til forundersøgelse dagen inden operation, kan møde kl. 7.30, med mindre de har tidlig præ

 • • Øvrige patienter møder kl. 6.00 på operationsdagen

 • • I særlige tilfælde kan der tilbydes overnatning på Patienthotellet natten før operationen. I så fald bookes tiden dags dato, og der medsendes pt.armbånd

 

 • • Udlever folderen ”Operation på endetarmen”

 

 • • Orientere om ”Kritisk Sygdom” til erhvervsaktive pt. under 70 år år (en forsikring ved Kritisk Sygdom giver mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme herunder c. coli og c. recti. Kritisk sygdom kan være tegnet via pengeinstitut, pensionskasse eller forsikringsselskab

 

 • • Rehabilitering: Alle, der er diagnosticeret med en kræftsygdom har udover behandling også brug for viden, støtte og hjælp til at håndtere det at være i et sygdomsforløb. Hvis pt. ønsker rehabilitering, skal pt. REFHOSTES. Rehabilitering skal oprettes som problemstilling.

 • Kræftens Bekæmpelse har en folder: Motions og samværsprojekter for kræftpatienter i Nordjylland. (Relevant for patienter fra hele Nordjylland)

 • Patientforeningen for stomiopererede

 • ”Prof of life” folder til patienter mellem 18-40 år