Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Methotrexate ved ekstrauterin graviditet - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Baggrund behandling og kontrol

 

MTX er en folinsyreantagonist, som ved enzymbinding forhindrer reduktion af folat til dets aktive form,

hvorved DNA-syntese, DNA-reparation og celledeling forhindres. Celletyper med hurtig deling er mest føl

somme for MTX, heriblandt føtale celler, maligne celler, knoglemarv, mucosa i mavetarmkanal og blære.

Se i øvrigt relation ”Ektopisk graviditet inkl. PUL”

 

Bivirkninger

Ved engangsdosering er bivirkninger sjældne, men omfatter gastritgener, kvalme og opkastning, stomatitis, mavesmerter, træthed og svimmelhed. Yderst sjældne bivirkninger er neutropeni, reversibel alopeci og pneumoni. Pga. MTX´s bivirkninger bør behandling kun gives til patienter med normalt fungerende knoglemarv og normal lever- og nyrefunktion.

 

Definition af begreber

EUG: ekstrauterin graviditet

PUL: graviditet med ukendt lokalisation

MTX: Methotrexat

HCG: Humant chorion gonadotropin

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker på Gynækologisk afsnit.

Formål

Vejledning i medicinsk behandling af ekstrauterin graviditet eller PUL med Methotrexate

Problemstilling

Ved EUG er der risiko for ruptur med kraftig intraabdominal blødning til følge. Oftest sidder graviditeten placeret i tuba, og efterhånden som den vokser, øges risikoen for ruptur. Målet er derfor at fjerne graviditeten. Medicinsk behandlingsmetode er en mulighed til udvalgte tilfælde. Herved undgår man oftest operation (90%). Behandlingen består af én (eventuelt to) indsprøjtning(-er) af medicinen Methotrexat. Det har vist sig, at små doser af dette cellehæmmende stof får graviditeten i æggelederen til at gå til grunde.

 

Metode

Dag 0 – før behandling:

Blodprøver tages:

 • • P-hCG, hæmoglobin, leucocyt- og differentialtælling, trombocyttal, ALAT, basisk fosfatase og creatinin,blodtype mhp. anti-D-behov.

 

Dag 1 – behandling med Methotrexate 1 mg/kg s.c. injektion:

 • • Gives som Metex-pen a 25 mg pr. stk. Dosis udregnes fra vægten og rundes op til antal hele injektionspen á 25 mg pr. stk. Dvs. at der oftest skal gives enten 50, 75 eller 100 mg subcutant, ved samme konsultation. Metex-pen er doseret og opbevares i medicinrummet på Gynækologisk sengeafsnit 8. sal. Patienten observeres efterfølgende 10-15 minutter i afsnittet, for evt tegn på anafylaktisk reaktion.

 

 • • Anvendt kanyle med evt medicinrest bortskaffes i vanlig gul kanyleboks til risiko affald i skyllerum. Det er ifølge Lægemiddelinformationen RN ikke nødvendigt med særlig afskaffelse eller advarsel om kræftrisiko.

 

 • • Eventuelt gives Anti D efter sædvanlige retningslinjer (ved Rh. neg. pt med gestation > 8 uger).

 

Dag 4:

 • • P-hCG tages.

 

Dag 7:

 • • Kontrol af p-hCG.

 

 • • Journal skal i HCG-kasse og pt får skriftlig og mundtlig information om at ringe hertil for svar. Læge vurderer udfra blodprøver evt videre kontrol/behandling.

 

Hvis fald i p-hCG <15% fra dag 4 til 7: fornyet MTX-injektion efter kontrol af alle blodprøver taget før behandling.


Hvis fald i p-hCG > 15% fra dag 4 til 7, så kontrol af p-hCG x 1 ugentligt indtil p-hCG er under detektionsgrænsen.

Gennemsnitlig follow-up-tid: 35 dage (op til 109 dage).

Ingen ultralydskontrol.

 

Til top

Vær opmærksom på

 • • Patienten bør ikke: få foretaget gynækologisk undersøgelse og bør afstå fra samleje indtil overstået behandling af hensyn til rupturrisiko.

 

 • • I dagene efter MTX-behandling får patienterne ofte mavesmerter, som svinder spontant og ikke bør forveksles med ruptursmerter. Om end årsagen til smerterne er ukendt, er de i litteraturen blevet kaldt ”separation pain”. Det kan være et udtryk for hæmatomdannelse og man vil ofte ved ultralydsscanning kunne se en øget størrelse af den ekstrauterine udfyldning. Separation pain bør IKKE udløse operation hos i øvrigt trykstabile patienter.

 

 • • Pt bør undgå alkohol og folinsyreindtag i dagene efter MTX behandlingen.

 

 • • Pt bør informeres om at henvende sig til Gynækologisk afsnit ved akutte mavesmerter (ej ”separation pain”) samt blødning.

 

 • • Der tilrådes at afvente 3 måneder inden ny graviditet forsøges, da MTX kan måles i leveren indtil 3 mdr. efter behandling. Hos fertilitetspatienter overvejes at afvente 6 måneder efter MTX-exponering før opstart af en ny IVF/ICSI- cyklus evt. i samråd med fertilitetsklinikken.

 

Referencer