Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Åben indlæggelse

 

Formål

Patienten har mulighed for at blive indlagt direkte på afdelingen.

 

Definition af begreber

Patienter fra nedenstående gruppe, kan tilbydes ”åben indlæggelse” og får dermed mulighed for, at kontakte A1 direkte hele døgnet.

 • • Terminale patienter.

 • • Patienter med særlige komplicerede forløb (fx patienter udskrevet med dræn, med tarmfistler, smerter o.a.).

 

Beskrivelse

 • • Forudsætning for ”åben indlæggelse”:

 • • Beslutningen er noteret i journalen af en af afdelingens speciallæger.

 • • Patientens data (label med navn, CRP og adresse) registreres i mappe ”Åben indlæggelse”.

 • • Patienterne får udleveret oplysningsseddel om ” Åben indlæggelse” ved udskrivelsen.

 

Procedure:

Visitation af patienter kan varetages af sygeplejerske og læge. I den enkelte situation vurderes det, hvordan den åbne indlæggelse skal håndteres. Det betyder, at patienten ikke nødvendigvis indlægges akut, men evt. forbliver hjemme til næste dags stuegang.

 

Kontakter fra patienter med ”åben indlæggelse” skal vurderes ud fra følgende:

 • • Har patienten symptomer, der ikke har relation til den sygdom, de er behandlet for i Afdeling A1, skal patienten henvende sig hos egen læge, vagtlæge eller i modtagelsen.

 • • Har patienten symptomer, der har relation til sygdommen, de er behandlet for i Afdeling A1, kan de kontakte Afdeling A1 direkte uden om egen læge, vagtlæge eller modtagelsen.

 

Kontakten kan evt. medføre:

  • • Akut indlæggelse.

  • • Opringning af en læge næste morgen med plan for videre forløb.

  • • Planlægning af en ambulant konsultation.

 

Hvis der aftales akut indlæggelse:

 • • Om nødvendig skaffes transport fra hjemmet til afdelingen.

 • Kørselskontorets åbningstider i dagtid: 97 64 80 38.

 • I vagten ringes til oplysningen 6 0000, som viderestiller til kørsel.

 • • Patienten møder direkte i afdelingen.

 • • Der bestilles seng.

 

 1. 1. Patienten indlægges via Clinical Suite.

 2. 2. Forvagt (6 1173) eller mellemvagt (6 1174) kontaktes, når patienten er ankommet mhp. journalskrivning og ordinationer.

 

Hvis der aftales opringning fra læge ved næste stuegang:

 • • Stuegangslægen tager beslutning om patientens videre plan via telefonisk kontakt til patienten.

 

Hvis der aftales ambulant tid med patienten:

 • • Mave- og Tarmkirurgisk Ambulatorium kontaktes med henblik på at få en ambulant tid til patienten.

 

Blanket vedrørende Åben indlæggelse udleveres til patienten:

Blanketten ”Åben indlæggelse” (findes i mappen for ”åben indlæggelse”).

 

Du har på grund af din sygdom fået en aftale om ”åben indlæggelse”. En åben indlæggelse er alene aktuelt i relation til problemstillingen i forhold til den sygdom, du er behandlet for på afsnit A1.

Det betyder:

 • • At du ved lidelser, der ikke har relation til denne sygdom, skal behandles på relevant sted via henvendelse til egen læge eller vagtlæge

 • • At du ved lidelser, der har relation til sygdomme, du er behandlet for i A1, kan kontakte Afdeling A1 direkte uden om egen læge, vagtlæge eller modtagelsen. Du vil her få lavet en aftale om, hvordan din ”åbne indlæggelse” vil forløbe.

 

Kontakten til Afdeling A1 kan evt. medføre:

 • • Akut indlæggelse.

 • • Opringning fra læge næste morgen med plan for videre forløb.

 • • Planlægning af en ambulant konsultation.

 

I tilfælde af at du har behov for hjælp til bestilling af transport herind, vil vi være behjælpelige med dette.

Du må forvente nogen ventetid efter din ankomst til afdelingen, inden du får din første kontakt med en af afdelingens læger.

 

Venlig hilsen

 

Personalet i Afdeling A1

Telefon 97 66 11 33