Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Åben indlæggelse sengeafsnit A1 og A2

 

Formål

Patienten har mulighed for akut indlæggelse på kendt sengeafdeling (udenom AMA/Akutmodtagelse).

 

Beskrivelse

Åben indlæggelse kan tilbydes ved udskrivelse. Åben indlæggelse kan kun gives af overlæge på den afdeling, patienten er tilknyttet eller efter konference med overlæge.

Patienter uden aktivt behandlingsforløb kan ikke gives åben indlæggelse.

 

Patientkategori

Patienter i aktivt behandlingsforløb på afdelingen, og der forventes gentagne indlæggelser/kontakter for samme problemstilling.

Eksempel:

 • • Patienter med dræn.

 • • Patienter med truende stenose i galdeveje, øvre GI, colon, tyndtarm

 • • Patienter med recidiverende infektioner

 • • Patienter, der udskrives med forventede recidiverende smerteproblemer, recidiverende blødningsepisoder

 

Registrering af patienten

Patienten skal registreres på afdelingen til åben indlæggelse.

 

Håndtering/procedure

Visitation af patienter kan varetages af sygeplejerske og læge. I den enkelte situation vurderes det, hvordan den åbne indlæggelse skal håndteres. Det betyder, at patienten ikke nødvendigvis indlægges akut, men evt. forbliver hjemme til næste dags stuegang.

 

Kontakter fra patienter med ”åben indlæggelse” skal vurderes ud fra følgende:

Har patienten symptomer, der ikke har relation til den sygdom, de er behandlet for i afdelingen, skal pt. henvende sig hos egen læge, vagtlæge eller i Modtagelsen

Har patienten symptomer, der har relation til sygdommen, de er behandlet for i afdelingen, kan de kontakte afdelingen direkte uden om egen læge, vagtlæge eller modtagelsen.

 

 

Kontakten kan evt. medføre:

  • • Akut indlæggelse.

  • • Opringning af en læge næste morgen med plan for videre forløb.

  • • Planlægning af en ambulant konsultation.

 

Hvis der aftales akut indlæggelse:

 • • Om nødvendig skaffes transport fra hjemmet til afdelingen.

 • Kørselskontorets åbningstider i dagtid: 97 64 80 38.

 • I vagten ringes til oplysningen 6 0000, som viderestiller til kørsel.

 • • Patienten møder direkte i afdelingen.

 • • Der bestilles seng.

 

 1. 1. Patienten indlægges via EPJ.

 2. 2. Forvagt (6 1173) eller mellemvagt (6 1174) kontaktes, når patienten er ankommet mhp. journalskrivning og ordinationer.

 

Hvis der aftales opringning fra læge ved næste stuegang:

 • • Stuegangslægen tager beslutning om patientens videre plan via telefonisk kontakt til patienten.

 

Hvis der aftales ambulant tid med patienten:

 • • Mave- og Tarmkirurgisk Ambulatorium kontaktes med henblik på at få en ambulant tid til patienten.

 

Blanket vedrørende Åben indlæggelse udleveres til patienten:

Blanketten ”Åben indlæggelse” (findes i mappen for ”åben indlæggelse”).

 

 

 

 

 

Du har på grund af din sygdom fået en aftale om ”åben indlæggelse”. En åben indlæggelse er alene aktuelt i relation til problemstillingen i forhold til den sygdom, du er behandlet for på Sengeafsnit A1/A2.

Det betyder:

 • • At du ved lidelser, der ikke har relation til denne sygdom, skal behandles på relevant sted via henvendelse til egen læge eller vagtlæge

 • • At du ved lidelser, der har relation til sygdomme, du er behandlet for i A1/A2, kan kontakte Afdeling A1/A2 direkte uden om egen læge, vagtlæge eller modtagelsen. Du vil her få lavet en aftale om, hvordan din ”åbne indlæggelse” vil forløbe.

 

I tilfælde af at du har behov for hjælp til bestilling af transport herind, vil vi være behjælpelige med dette.

Du må forvente nogen ventetid efter din ankomst til afdelingen, inden du får din første kontakt med en af afdelingens læger.

 

Venlig hilsen

 

Personalet i Sengeafsnit A1 og Sengeafsnit A2

Tlf. 97 66 11 33/Tlf. 97 66 11 46