Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for patienter med hoved-halscancer (planocellulært karcinom) i stråleforløb

 

Indholdsfortegnelse

Ernæringsinstruks for patienter med hoved-halscancer (planocellulært karcinom) i stråleforløb1

Indholdsfortegnelse1

Beskrivelse1

Ernæringsscreening i Øre/Næse/Hals ambulatorium1

Ernæringsintervention i Øre/Næse/Hals ambulatorium1

Ernæringsscreening i Stråleterapien og sengeafsnit D32

Kostvejledning/Ernæringsintervention/diætistvejledning i Stråleterapien og i sengeafsnit D3.2

Ernæringsscreening/intervention i kontrolforløb i Onkologisk Ambulatorium3

Ernæringssonde3

Plan for anlæggelsen af en ernæringssonde (nasogastrisk sonde eller PEG sonde)3

Definition af begreber4

Indikatorer og tærskelværdier4

Målgruppe – modtagelse4

Formål4

Referencer5

 

Beskrivelse

Ernæringsscreening i Øre/Næse/Hals ambulatorium
Ved ambulant besøg i Øre/Næse/Hals afdelingen i forbindelse med samtalen om mikroskopiprøve svar udføres første ernæringsscreening i Clinical Suite.

Modtagende sygeplejerske/plejegruppe (P) er ansvarlig for at screeningen bliver udført.

Screeningsstrategien overholder hospitalets krav og standarder for ernæring jf. instruksen

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning

 

 

Ernæringsintervention i Øre/Næse/Hals ambulatorium

Alle patienter uanset resultat af ernæringsscreening:

Ernæringsscreening i Stråleterapien og sengeafsnit D3

 • • Ved første ambulante besøg i Stråleterapien ernæringsscreenes patienten i Clinical Suite (P)
   

 • • Modtagende sygeplejerske er ansvarlig for at screeningen bliver udført (P)

 

 • • I ernæringsscreeningen udfyldes højde og vægt og BMI udregnes automatisk. Derudover udfyldes punkterne ernæringstilstand og sværhedsgraden af sygdom (P):

 

  • • Under ernæringstilstand tildeles patienten den højest mulige score på baggrund af patientens BMI, kostindtag i % eller vægttab i %. Ved BMI under 18,5 tildeles patienten automatisk svær score.

  • • Under sværhedsgrad af sygdom vælges som minimum let score (påvirket af sygdom og behandling).

  • • Under ernæringsplan registreres patienten enten som sengeliggende eller oppegående. Energibehovet Kcal/kJ og proteinbehovet i gram udregnes automatisk herefter.

  • • Energi- og proteinbehovet anvendes i papirarket udregningsskema ”Sondeernæringsplan”

 

 • • Patienten ernæringsscreenes x 1 ugentligt og vejes x 2 ugentligt (mandag og torsdag) (P)

 

 • • Følgende patientdata angives under standardernæringsplanen/problemet ernæring (P):

 

  • • Hvilken type kost indtager patienten

  • • Hvilken type ernæringsdrikke og antal

  • • Hvilken type sondemad og mængde

 

 • • Hvis patienten spiser mindre end normalt/taber sig/vægttab inden behandlingsstart, angives plan for: smertestillende behandling, kvalmestillende behandling, sondeanlæggelse, andet (P/L)

 

Kostvejledning/Ernæringsintervention/diætistvejledning i Stråleterapien og i sengeafsnit D3.

 • • Skønnes det, at patienten indtager mindre end 75 % af behovet, ordineres plan for supplerende ernæringsterapi til patienten i samarbejde med diætist (D) af (L/P/D)

 • • Ernæringsplanen ordineres og dokumenteres i Clinical suite under standardernæringsplanen/problemet ernæring (L/D/P)

 • • Alle patienter, uanset risikograd er forhåndsbooket i Stråleterapiens booking indenfor de første 14 dage af strålebehandlingen til diætistgruppeundervisning, som finder sted en gang ugentligt (P)

 • • Er patienten ikke egnet til gruppeundervisning bookes patienten til individuel vejledning ved den kliniske diætist (P)

 

Ernæringsplan for patienter som ikke er i ernæringsmæssig risiko jfr ernæringsscreening:

 • • Patienten vejledes til at indtage energiholdig kost tilpasset patientens synkestatus + indtagelse af multivitamintablet (P)

 

Ernæringsplan til patienter, som vurderes i ernæringsrisiko jvf. ernæringsscreeningen:

 • • Patienten vejledes til at indtage særlig protein/energiholdig kost tilpasset patientens synkestatus + indtagelse af multivitamintablet (P/D)

 • • Recept på ernæringsdrikke udleveres (P/L/D)

 • • Afhængig af vægttab og pt’s evne til at spise per os, tilrådes 1 til 6 ernæringsdrikke pr. dag. – OBS! pt. vurderes for refeedingsyndrom ud fra gældende instruks inden opstart af ernæringsdrikke (P) Refeeding syndrom. Klinisk instruks for forebyggelse og behandling

 • • Stillingtagen til anlæggelse af ernæringssonde ud fra gældende instruks (P/L)
  Se relation:
  Arbejdsgang ved anlæggelse, fjernelse og skift af ernæringssonder til patienter med hoved- halscancer.

 • • Opstart af sondemad (P) for HH patienter i strålebehandlingsforløb opstartes ifølge instruks. Se relation: Pleje og behandling af patienter med hoved- halscancer i strålebehandlingsforløb med ernæringssonder.

 • • Ved afslutning af strålebehandlingen sendes en GOP (L)
   

Ernæringsscreening/intervention i kontrolforløb i Onkologisk Ambulatorium

 • • Patienten ernæringsscreenes til ambulant kontrol efter 14 dage – 2 mdr.– 6 mdr. efter afsluttet strålebehandling, samt efter behov (P)

 • • Ernæringsinterventionen udføres som beskrevet ovenfor i forhold til ernæringsrisiko og ikke risiko patienter (P)

 • • Alle patienter henvises vha. GOP til hjemkommunens rehabiliteringsgruppe mhp. opfølgning og genoptræning (L)

 

Ernæringssonde

 • • Behov for anlæggelse af ernæringssonde vurderes ud fra følgende indikatorer, som er lægefaglig godkendt i Onkologisk Afsnit (L) Se relation: Arbejdsgang ved anlæggelse, fjernelse og skift af ernæringssonder til patienter med hoved- halscancer.
   

Indikation for anlæggelse af PEG – sonde

 1. 1. Patienter med cavum oris cancer til strålebehandling, dog fraset små cancere, der er opereret og hvor alene T-site bestråles. Skal bestilles i forbindelse med visitation

 2. 2. Patient til accelereret, hyperfraktioneret strålebehandling 76 Gy/56F. Skal bestilles i forbindelse med visitationen

 3. 3. Patienter med et vægttab på mere end 5 % af kropsvægten før behandlingsstart. Patienter med meget lavt BMI bør ved nyligt vægttab uanset vægttabets størrelse have lagt ernæringssonde snarest. Skal bestilles i forbindelse med visitationen

 

Indikation for anlæggelse af PEG – sonde eller NG-sonde

 1. 4. Patienter med meget lavt BMI, der taber sig, uanset vægttabets størrelse, patienter uanset BMI, der taber sig mere end 5 % eller mere i løbet af en uge. Patienter med lavt BMI, der taber sig 5 % eller mere og patienter med normalt/højt BMI der taber sig mere end 10 % under strålebehandling skal henvises til PEG-sonde, hvis det er tidligt (første halvdel) i forløbet ellers til nasogastrisk sonde.

 1. 5. Patienter, der indtager 50 % eller mindre af det vurderede behov i løbet af en uge

 

Plan for anlæggelsen af en ernæringssonde (nasogastrisk sonde eller PEG sonde)

 • • Patienten henvises til anlæggelse (L)

 • • Plan udarbejdes i forhold til postoperativ observation efter anlæggelse (P)

 • • Patienten oplæres i observation af komplikationer/daglig pleje (P i D3)

 • • Plan for skift af plaster samt udskiftning af sonde udarbejdes og datoerne noteres i Clinical Suite (P)

 • • Patienten vurderes for refeedingsrisiko inden og under opstart af sondeernæring ud fra gældende instruks. Refeeding syndrom. Klinisk instruks for forebyggelse og behandling (P/L)

 • • Plan for opstart af sondeernæring udarbejdes ift. opstartsregime, indgiftsmåder (bolus –kontinuerlig indgift), medicinindgift i sonden, tilstopning af sonden, oplæring i selv administration af sondeernæring samt udskrivelse med sondeernæring (P i D3/Stråleterapien)

 • • Kontrolproceduren følger Aalborg UH’s generelle hospitals retningslinje med kontrol vha. ph-måling Sondeernæring

 

Følgende sondeernæringsprodukter er udvalgt til denne patientgruppe i samråd med diætist

Afvigelser fra nedenstående kan forekomme efter diætist vurdering.
 

1. valg:

Nutrison Protein plus multi fibre. Et energi- og proteinholdigt produkt med fibre, som er velegnet som fuld sondeernæring eller som daglig supplering.

Indhold: 500 ml indeholder 650 kcal/2675 kJ og 32,5 g protein

 

2. valg:

Hvis 1. valget ikke tolereres, skal patienten henvises til den kliniske diætist.

 

Definition af begreber

PEG-sonde = Percutan endoskopisk gastrostomi sonde

NG-sonde = Nasogastrisk sonde

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L = lægegruppen

P = plejegruppen

D = diætist

 

Definition af BMI grader

Meget lavt BMI < 18,5 (>65år dog BMI< 20)

Lavt BMI=18,5-20(>65 år: BMI 20-24)

Normalt/højt BMI>22,5(>65år dog BMI> 24)

 

Indikatorer og tærskelværdier

Årligt udføres audit på patientgruppen i forhold til patienternes ernæringsstatus samt brugen af ernæringsinstruksen i praksis. Den ernæringsansvarlig i afsnittet er ansvarlig for gennemførelse.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienten med hoved-hals cancer.

 

Formål

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter bliver risikovurderet ernæringsmæssigt og at der udarbejdes en ernæringsplan, som følges og revurderes i strålebehandlingsforløbet.

 

Referencer

To aktuelle studier omkring denne patientgruppe

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845698