Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringssonde - anlæggelse

 

Baggrund

På Mave Tarmkirurgisk Afdeling er op mod 50% af de til enhver tid indlagte patienter i ernæringsmæssig risiko.

Hermed menes, at de på grund af insufficient indtagelse af ernæring sammenholdt med akut eller kronisk sygdom og eventuelt præmorbid dårlig ernæringstilstand har en øget risiko for død og komplikationer, forringet livskvalitet, forlænget indlæggelsestid og rekonvalescens.

Anlæggelse af en ernæringssonde og opstart af ernæringsterapi sker på lægelig indikation, hvor en tilstrækkelig næringsindtagelse ikke kan opnås med almindelig mad eller med orale tilskud af f.eks. energi- og proteinrige drikke.

 

Formål

At patienten sikres optimale muligheder for at genvinde eller opretholde sin ernæringsmæssige tilstand.

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger ved sondens anlæggelse, kontrol af placering samt anvendelse.

 

Materialer

 • • Røntgenfast ernæringssonde med guidewire

 • • Fikseringsplaster

 • • Gel med Lidokain 2%

 • • Håndklæde og kapsel

 • • En 20 ml sprøjte

 • • Et stetoskop

 • • Rene handsker (ikke sterile)

 

Fremgangsmåde

 • • Vask hænder og anvend rene usterile handsker

 • • Patienten informeres

 • • Patienten anbringes i siddende stilling eller med overkroppen eleveret 45-90 grader

 • • Anret et håndklæde på brystet og giv patienten en kapsel

 • • Sonden udmåles fra øreflip til næsebor og fra næsebor til under venstre kurvatur. Marker på sonden med en kuglepen

 • • Indsmør sondespidsen med Lidocain gel 2%

 • • Sonden indføres via næseboret til svælget

 • • Når sonden er i svælget, får patienten en mundfuld vand, som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen

 • • Nedlægning af sonden fortsætter til markeringen på sonden er ved patientens næsefløj

 • • Sonden fikseres omhyggeligt med plaster og uden tryk på næsefløjene

 • • Blæs 20 ml luft i sonden vha. sprøjten og lyt samtidig med stetoskopet under venstre kurvatur efter en klangfuld og boblende lyd

 • • Guidewiren fjernes og destrueres

 • • Sondens placering røntgenkontrolleres og godkendes af en læge før indgift i sonden

 

Efter røntgenkontrol

 • • Opstart af ernæring og fortløbende ernæringsregimer er individuel

 • • Patientens hovedgærde bør være eleveret 30-45 grader, når patienten sondeernæres (afvigelser dokumenteres)

 • • Tryksymptomer observeres, dvs. rødme hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene

 • • Mundhygiejne udføres i henhold til PRI-dokument: Mundpleje

 

Kontrol af sondens placering

Korrekt placering af sonden sikres ved en røntgenkontrol og en klinisk bedømmelse.

 

Røntgenkontrol sker

 • • Initialt – inden opstart af ernæringsterapien

 • • Ved tvivl

 • • Efter træk på sonden

 • • Voldsom, heftig opkastning

 • • Voldsom ukontrollerbar hosten

 

Klinisk bedømmelse sker

 • • Inden opstart af ernæring

 • • Minimum en gang i hver vagt

 

Klinisk bedømmelse omfatter

 • • Afmærkning på sonden er placeret lige udenfor patientens næsefløj

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen

 • Der kommer 20 ml luft i sonden samtidig med, at der med et stetoskop lyttes under højre kurvatur. Høres der boblende lyde, er sonden placeret korrekt

Referencer

Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus - Maj 2004”

 

”Mundpleje” 2010 – FBE Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus

 

“Assessing Placement of Feeding Tubes”, Metheny, NA, Titler, Marita G,

AJN (American Journal of Nursing) volume 101(5), May 2001,pp36-45

 

“Testing Feeding Tube Placement: Auscultation vs. pH Method” Metheny NA et al. AJN 1998; (98)5: 37-43

 

”Detection of improperly Positioned Feeding Tubes. Metheny NA et al, Journal of Healthcare Risk Management 1998; summer: 37-48 (IV)

 

“Nasogastric and Nasointestinal Feeding Tubes Placement: An integrative Review of Research” AACN, Rakel BA, Clinical Issues 1994; (5)2; 194-206(IV)

 

“Effectiveness of auscultatory method in predicting feeding tube placement: An update.” Metheny et al, Nursing Research 1993;(42)6:324-33 (III)

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part I” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2004 Dec;20(6):330-43

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part II” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2005 Feb;21(1): 5-15

 

“Ernæring til kirurgiske patienter” FBE Kirurgi Syd, april 2010, Aalborg Sygehus

 

”Ernæringspolitik for Aalborg Sygehus” 2004

 

”Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder” Sundhedsstyrelsen 2007

 

”Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister” Sundhedsstyrelsen 2003, (IV-D)

 

”Ernæring og sygepleje” Jens Glinvad, Anne Ravn, Munksgaard 2004 København, Kap. 15, side 170-172.

 

”Klinisk ernæring”, Ib Hessov, Munksgaard 2000, København, 3. udgave 2.oplag, kap. 9.

 

”Gastric intubation: assessment and intervention” Cottrell DB, Asturi E, Crit. Care Nurs. Clin. North Am. 2004 Dec; 16 (4): 489-93

 

“Ernæringssonde”, Retningslinje 5.8, http://www.infektionshygiejne.rn.dk