Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ventrikelsonde - anlæggelse

 

Baggrund

Anlæggelse af ventrikelsonde er hyppigt anvendt til patienter indlagt i en Mave Tarmkirurgisk Afdeling. Indikationen for at anlægge en ventrikelsonde kan være:

 • • Aflastning af en ileus-tilstand præoperativt

 • • Aflastning af en ileus-tilstand postoperativt

 • • Konservativ behandling af en ileus-tilstand, hvor mavetarmsystemet aflastes gennem ophentning af ventrikelindhold

 • • Andel i behandlingen af blødning i mavetamsystemet

 

Formål

At patienten sikres optimale muligheder for at genvinde eller opretholde en normal gastrointerstinal tilstand.

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger ved sondens anlæggelse, kontrol af placering samt funktion.

 

Materialer

 • • Ventrikelsonde

 • Voksne str. 14

 • Børn str. 10-12

 • • Fikseringsplaster

 • • Gel med Lidocain 2 %

 • • Håndklæde og kapsel

 • • Rene handsker (ikke sterile)

 • • Sugeaggregat

 • • Sugeslanger

 • • Beholder med pose - til sug

 

Fremgangsmåde

 • • Vask hænder og anvend rene usterile handsker

 • • Patienten informeres

 • • Patienten anbringes i siddende stilling - gerne i 90 grader

 • • Anbring et håndklæde på brystet og giv patienten en kapsel.

 • • Sonden udmåles fra øreflip til næsebor og fra næsebor til under venstre kurvatur. Anvend markeringerne på sonden. Sonden skal typisk placeres, så næsefløjen er mellem ”3” og ”4” markeringen.

 • • Sondespidsen smøres med Lidocaingel 2 %

 • • Sonden indføres via næseboret til svælget.

 • • Når sonden er i svælget, får patienten en mundfuld vand som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen.

 • • Sonden sættes til sug - 30 mm Hg ved konstant sug (0,05 kPa).

 • • Sonden fikseres med nasofix plaster.

 

Pleje

 • • Patientens hovedgærde bør være 30-45 grader eleveret, når patienten har ventrikelsonde på grund af aspirationsrisiko (afvigelse skal dokumenteres).

 • • Patientens fortsatte medicinering ordineres (pausering, anden dispenseringsform osv.).

 • • Tryksymptomer observeres, dvs. rødme, hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene. Nasofix skiftes ved behov.

 • • Der foretages mundpleje minimum 2 gange i døgnet. Se PRI Mundpleje

 

Klinisk bedømmelse

 • • Sonden kontrolleres minimum en gang i hver vagt

 • • Kontrol af placering:

 • Initialt

 • Ved tvivl

 • Efter træk

 • Voldsom, heftig opkastning

 • Voldsom ukontrollerbar hosten

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen.

 • • Aspiratet observeres for farve, lugt og konsistens, ændringer af mængde.

 

Ventrikel:

Græsgrønt - klart/farveløst - fnug af hvidligt / gyldenbrunt slim, frisk blod eller gammelblodigt

Duodenum:

Mere transparent - kan være iblandet galde i varierende farve fra let til mørk

gylden/gul eller brun/grøn – fækulent

 

Ved manglende funktion

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen - 20 ml luft kommes i sonden, samtidig med der med et stetoskop lyttes under venstre kurvatur. Høres boblende lyde, er sonden placeret korrekt.

 • • Funktion af suget?

 • • Skyl sonden med 20-50 ml vand fra vandhanen.

 • • Forsigtig manipulering af sondens placering.

 

Referencer

”Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus - Maj 2004”

 

”Mundpleje” 2012 - Klinisk vejledning – FBE Kirurgi Syd, Aalborg Universitetshospital

 

“Assessing Placement of Feeding Tubes”, Metheny, Norma A, Titler, Marita G,

AJN (American Journal of Nursing) volume 101(5), May 2001,pp36-45

 

“Nedlæggelse af duodenalsonde” Anne Vesterdal, I: Sundheds – og sygepleje II, 1987, 1. udgave, s. 203-204, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busch, København

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part I” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2004 Dec;20(6):330-43

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part II” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2005 Feb;21(1): 5-15