Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af Patientrapporterede Outcomes i behandlingssamtaler

OBS Kun gældende for sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien, som har implementeret PRO-Psykiatri

 

Beskrivelse

PRO-Psykiatri har til formål at sætte fokus på patientoplevet helbred ved brug af patientrapporterede outcome (PRO) i behandlingssamtalerne. PRO er oplysninger, der indsamles direkte fra patienten omhandlende patientens syn på og oplevelse af hans eller hendes helbredstatus dvs. symptomer, trivsel, bivirkninger, social funktion osv.

 

PRO-Psykiatri består af et spørgeskema, en online platform til patienternes rapportering af data og simultan resultatudlæsning i AmbuFlex modulet i Clinical, definition af målgruppe og måletidspunkter, samt et sæt PRO-baseres indikatorer.

 

Formål

Generelt har anvendelse af PRO flere formål set i et kliniske perspektiv.

På individniveau kan PRO:

 • • Fremme patientinvolvering, samarbejde og patientens indflydelse på eget behandlingsforløb

 • • Belyse patienternes syn på sin helhedssituation på en systematisk måde

 • • Hjælpe patienten med at forberede sig systematisk til behandlingssamtaler og til at sætte prioriteter

 • • Understøtte patient-behandler samtalen, fælles beslutningstagen og person-centeret behandling

 • • Belyse effekten af behandlingen over tid set med patientens øjne

 • • Bruges af patienten til at understøtte egen-mestring

 

Denne vejledning fokuserer på brug af PRO i daglig klinisk praksis på individniveau til at understøtte dialogen mellem patient og behandler i behandlingssamtalerne.

 

Indsamling af PRO-data

Patienten skal informeres om PRO-psykiatri og ved samtykke til deltagelse skal patienten oprettes til at deltage i PRO-Psykiatri. Hertil findes en vejledning – se bilag.

Patienterne udfylder PRO-spørgeskemaet hjemmefra eller via tablets på hospitalet. Spørgeskemaet er tilgængeligt på www.pro-psykiatri.dk. Patienterne kan bl.a. finde information om PRO-Psykiatri på Psykiatriens hjemmeside. Den elektroniske spørgeskemaplatform leveres af AmbuFlex (http://ambuflex.dk/).

Vejledningen til patienter omkring PRO-psykiatri samt spørgeskemaet er oversat til arabisk, engelsk og grønlandsk. Oversættelserne kan bruges som hjælpeværktøjer, i de tilfælde hvor patienten begår sig bedst på et af disse sprog. Personalet kan være behjælpeligt med at udskrive oversættelserne i papirform, det fremmedsprogede spørgeskema kan så gives til patienten, som kan bruge det som hjælpeværktøj når patienten afgiver sine svar elektronisk på www.pro-psykiatri.dk. De fremmedsprogede spørgeskemaer er IKKE tænkt til at patienten kan svare på PRO-Psykiatri i papirformat, det kan ikke lade sig gøre. Det er alene patienten, som kan indtaste sine svar elektronisk. 

Patientens besvarelse af PRO-Psykiatri spørgeskemaet kan umiddelbart ses i AmbuFlex-modulet tilgængeligt via Clinical. Se vejledningen til generering af statusoversig under bilag.

Der gælder lokale arbejdsprocedurer for at informere om PRO-Psykiatri og oprette patienten til deltagelse i PRO-psykiatri.

 

Målgruppe

Inklusion i PRO-psykiatri følger inklusionskriterierne for Dansk Depressionsdatabase (DDD) henholdsvis Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS). Det betyder, at alle patienter i ambulant behandlingsregi og alle indlagte patienter med unipolar depression hhv. skizofreni skal tilbyde deltagelse jf. nedenstående. Der kan dog være kliniske problemstillinger, der taler imod inklusion. Patienter i hjemmebehandling eller som behandles af mobilteam tilbydes også deltagelse. Af tekniske årsager kan patienter med erstatnings cpr.nr. ikke inkluderes i PRI-Psykiatri.

 

Behandlingssamtalen med brug af PRO

Patientens PRO-svar skal bruges i behandlingssamtalen, PRO bør bruges i plejen under indlæggelse.

 

PRO siger noget om, hvordan patienten havde det, da patienten svarede på spørgeskemaet. PRO siger ikke noget om, hvorfor patienten har svaret, som han eller hun har svaret.

Konkret kan du sammen med patienten bruge PRO til at tale om:

 

 • • Patientens her og nu oplevelse af styrker og svagheder i helbredstilstand, trivsel og funktion

 • • Patientens oplevede helbred ift. forbedring, forværring eller status quo siden sidst, eller over tid

 • • Hvorfor patientens svar ser ud, som de gør

 • • Hvad svarene betyder for patientens hverdag

 • • Patientens oplevelse af behandlingstiltag og –effekten/bivirkninger heraf

 • • Hvordan I kan planlægge et forløb og en behandling mest optimalt.

 

PRO kan også bruges som et afsæt for at fastlægge mål fremadrettet, det kan fx være i forbindelse med Behandlingsplanen eller ved anvendelse af Guidet Egenbeslutning.  

 

Referencer

Kristensen S, Mainz J, Baandrup L, Bonde M, Videbech P, Holmskov J, et al. Conceptualizing patient-reported outcome measures for use within two Danish psychiatric clinical registries: description of an iterative co-creation process between patients and healthcare professionals. Nord J Psychiatry 2018 Jul 17;1-11.