Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testistumor: frysesnit og biopsi fra den kontralaterale testis

Beskrivelse

Indikationer for frysesnit og biopsi fra den kontralaterale testis ved en operation for obs. testistumor

Tumormarkører er AFP, HCG og LDH. Forhøjet tumormarkør er lig med værdi > øvre normalgrænse.

 

  1. 1. Palpatorisk og ultralydsmæssigt oplagt malign testistumor + forhøjede tumormarkører (mindst en): Orkiektomi uden frys + biopsi fra den kontralaterale testis

 

  1. 2. Palpatorisk og ultralydsmæssigt oplagt stor malign testistumor + ingen forhøjede tumormarkører: Orkiektomi med frys. Biopsi fra den kontralaterale testis afhængig af frys.

 

Baggrund for frys er at ca. 5% af testistumorer ikke er associeret med germinalcelleneoplasi in situ (spermatocytisk tumor, teratom af præpubertal type, sexcordstromatumor (Leydigcelletumor, Sertolicelletumor), malignt lymfom m.fl.) og derfor ikke kræver biopsi fra den kontralaterale testis

 

  1. 3. Lille testistumor (mindre end 1cm) uanset niveau af tumormarkører: tumorektomi/biopsi af tumor med frys. Orkiektomi og biopsi fra den kontralaterale testis afhængig af frys.

 

Baggrund for frys selv om der er forhøjede tumormarkører er, at andre tilstande som hypogonadisme, nyreinsufficiens og visse leversygdome kan give forhøjelse af tumormarkører. Endvidere som 2.

 

  1. 4. Usikkert ultralyds- og/eller palpationsfund: biopsi/ekscision af tumor med frys. Orkiektomi og biopsi fra den kontralaterale testis afhængig af frys.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter under udredning for testistumor

Referencer

DaTeCa Dansk Urologisk Cancer Gruppe