Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af koloskopipatienter på observationsstue

Beskrivelse

Før undersøgelse

 1. 1. Identifikation af patienten. Registreres under: SOMA-SOMAModtagelse af patient

 2. 2. påsættes armbånd

 3. 3. udspørge om AK behandling, evt. INR

 4. 4. udspørge om faste

 5. 5. üdspørge om udrensning

 6. 6. anlægge venflon

 7. 7. udfylde skopidokumentation, resten af modtagelsen foregår på endoskopistuen

Efter endt skopi udfyldes skema om undersøgelsen, som gives til observationssygeplejerske.
 

Efter undersøgelsen

 1. 8. patienten kommer til bage til observationsstuen

 2. 9. får udleveret mad og drikke

 3. 10. bliver observeret i ½ time og ved velbefindende fjernese venflon og patienten går hjem

 4. 11. OBS – hvis patienten bliver dårlig (kvalme, svimmel, smerter), kontaktes narkosesygeplejerske telefonisk (41086) eller undersøgende læge. Patienten lægges i hvilestol eller seng, tilsluttes evt. monitorering, opsætning af væske, ilt m.m.

 

Fund af cancer

I tilfælde af cancerdiagnose kommer patienten tilbage til samtalerummet ved observationsstuen. Patienten får mad og drikke serveret og samtale med patient og pårørende foregår i samtalerum efter ca. ½ time med undersøgende læge og sygeplejerske fra skopistuen.

Jf. instruks om ”kræftpakkeforløb, colonccancer” og ”kræftpakke, rectumcancer” som findes i den sorte mappe på skopistuerne.

 

Andre opgaver

Ordne labels til næste dag. 2 labels (1 til observationsskema + 1 til armbånd)

Vand, saft, kaffe og te (hvis Ann ikke er på arbejde)

Definition af begreber

Skopidokumentation: Det ark som udfyldes inden påbegyndelse af skopien, med diverse oplysninger, de 5 trin, allergi, AK behandling m.m.

Skema om undersøgelsen: Det ark som udfyldes efter skopien, hvad der er lavet, fjernet polypper, biopsier m.m.


Formål

At plejepersonalet modtager og observerer patienterne før og efter koloskopi. Højner patientforløbet.

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/6120.aspx