Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intraarteriel behandling af intrakranielle vasospasmer

 

 

Formål

Vejledning til intraarteriel behandling af vasospasmer før, under og efter undersøgelsen.

 

 

Indikation

 1. 1. Patienter med behandlet aneurisme (coil eller operation), neurotraume eller anden intrakraniel problematik samt klinisk mistanke om vasospasmer

 2. 2. Øget flowhastighed ved doppler øger indikationen

 

 

 

Relative kontraindikationer

 • • Patienter i antikoagulationsbehandling

 • • For diabetespatienter

 • • Patienter med kendt nyresygdom

 • • Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af kliniker og radiolog

 • • Manglende puls i begge aa. Femorales (alternativ-kateterisering af aa. radialis)

 

 

Forundersøgelser

 • • Aktuel journal

 • • Blodprøver: se relative kontraindikationer

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

 

 

Radiologiske undersøgelser

 • • CT eller MR skanning af cerebrum

 • • Eksklusionskriterier ved CT:

  • Udbredte infarkter

  • Hydrocephalus eller reblødning, som skal behandles først

 • • CT-, MR- eller konventionel angiografi (DSA)

 

 

Andre undersøgelser

 • • Anæstesitilsyn

 

 

Forberedelse

 • • Behandlingen foregår i GA

 • • Faste i 6 timer

 • • Klare væsker indtil 2 timer før GA

 • • Hårfjernelse i begge lysker

 • • Velfungerende venflon

 • • Blærekateter

 • • Præmedicin aftales med anæstesi afdelingen

 • • Påklædning:

  • Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper

  • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

  • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

  • Evt. medbringe poser til briller og tandproteser

 • • Evt. journal og billeder fra andre sygehuse, der ikke kan overføres digitalt

 • • Labels, både med adresser og stregkoder

 

 

Fremstilling

 • • Aalborg stor Neuroradiologi pakke

 • • vertebralis kateter 100 cm

 • • Sheath 6 fr. 10 cm

 • • 180 cm Terumo guidewire

 • • 1 stk. 3-vejshane

 • • 2 y-stykker

 • • Sterile overtræk til blyskærm, lampehåndtag og fjernbetjening

 • • En 2 ml sprøjte og en blå kanyle til optrækning af Heparin

 • • 2 flushslanger

 • • 1 mellemstykke, 30 cm uden hane

 • • 2(3) trykmanchetter til flush.

 • • Tjek vand i elkedlen til bøjning af microkateter.

 

 

Andre materialer

 • • Microkateter

 • • Microguidewire (oftest Traxcess 0.014”)

 • • Evt. remodelleringsballon

 

 

Kontrast

 • • 100 ml Iomeron® 300 mg Iod/ml hænges op

 

 

Lejring

I rygleje med hovedet i hovedholder og knæpude i knæhaserne.

Den flade pude under lægmusklen.

Så langt cranielt på lejet som muligt.

Der anvendes varmemaskine, da patienterne taber temperatur under proceduren, når de er i GA.

 

 

Undersøgelsesteknik

Arteriografi

 1. 1. Arteriografi, der som minimum bør omfatte de kar, der klinisk mistænkes og/eller hvor aneurismet er lokaliseret.

 2. 2. Hvis der ved arteriografi findes spasmer, som passer med den kliniske tilstand og doppler fund kan patienten tilbydes behandling.

 

Behandling

 1. 1. Behandlingen udføres i generel anæstesi eller iv sedering.

 2. 2. Anæstesien skal informeres om at der kan forventes blodtryksfald under infusion af Nimodipin.

 3. 3. Ved lokaliserede spasmer i a. carotis int., a. cerebri media eller a. basilaris kan man vælge angioplastik som første behandling efterfulgt af Nimodipin.

 4. 4. Ved mere diffuse spasmer er behandling med Nimodipin førstevalg.

 5. 5. Ved behandling i et kargebet (carotis eller vertebralis/basilaris) gives 4-7 mg. Nimodipin over 20- 30 minutter intraarterielt med maskinsprøjte.

 6. 6. Ved behandling af to kargebeter gives 4-8 mg. (2-4 i hver) over 30 minutter.

 7. 7. Injektionen kan gives enten via diagnostisk kateter i a. carotis interna hhv. a. vertebralis eller gennem mikrokateter placeret mere distalt, afhængigt af spasmernes lokalisation.

 8. 8. Der afsluttes med kontrol arteriografi.

 9. 9. Efterfølgende gives Nimodipin i. v. efter skema.

 10. 10. Hvis patienten ikke bedres indenfor 24 timer kan behandlingen gentages eller flyttes til kontinuerlig selektiv intraarteriel infusion. Se i PRI: Interventionsbehandling af refraktær cerebral vasospasme med Nimodipine

 11. 11. I forbindelse med anden behandling kan man på videre indikation foretage angioplastik.

 12. 12. Angioplastik vil som regel kun omfatte a. carotis int, a. cerebri media, a. vertebralis og a. basilaris. Det er noget mere risikabelt at dilatere a. cerebri ant., og det bør derfor kun gøres i særlige situationer.

 

 • • Standard program: Hoved ? Cerebral 2 fps. 25%.

 • • Evt. afsluttes med en Xper-CT, husk præscan-kalibrering. Husk EasyViz kode.

 

 

Efterbehandling/observation

Afhentning efter behandling

Patienten følges efter behandling af anæstesipersonale til intensiv/ opvågningsafdeling.

Patienten må køre uden yderligere ledsagelse, hvis der er anlagt AngioSeal eller ExoSeal/Femostop og der ikke er komplikationer i form af hæmatom, kvalme, uro o.l.
Hvis der er komprimeret, eller der har været komplikationer, skal patienten følges af radiograf til afdelingen.

 

Forholdsregler/kontrol

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer.

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol.

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske.

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af AngioSeal/Exoseal/Femostop.

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 4 timer.

 • • Patienten skal blive på NOTIA min. 2 timer.

 

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.
 

 

Komplikationer og bivirkninger:

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Cerebral blødning

 • • Dissektion af karvæg

 

Bivirkninger

I sjældne tilfælde allergilignende reaktioner efter kontrastinjektion.

 

 

Dokumentation

 • • Lægen sender relevante billeder og beskrivelse i RIS.

 • • Radiografen dokumenterer i RIS:

 • Undersøgelse og SKS-kode

  • ▪ UXAA30 – A. Carotis communis

  • ▪ UXAA31 – A. Carotis externa

  • ▪ UXAA32 – A. Carotis interna

  • ▪ UXAA33 – A. Vertebralis

  • ▪ KPAT99 – injektion af lægemiddel eller okkluderende materiale i anden arterie fra aorta

  • ▪ KPAP99 – perkutan plastik med ballon.

  • ▪ UXCA00 – Xper-CT af cerebrum. Skriv i bemærkninger, at den er lavet på stue 9, billederne ligger sammen med a-grafien.

  • ▪ NAAC - Anæstesien påføres som tillægskode i feltet IYA.

     • Kontrastmængden skal indføres I EasyViz i feltet Noter