Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elastomerisk infusionspumpe. Easypump. Kondompumpe

 

 

 

 

 

 

EasyPump

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Infusionspumpen (Easypump® II) er designet til at give patienten en fast mængde medicin enten på hospitalet eller i hjemmet.

Pumpen er uafhængig af strømtilslutning og batterier, så patienter kan behandles ambulant.

Infusionshastigheden bestemmes i kombination af det positive tryk, der dannes i den elastomeriske membran (ballonen) og en flowregulator regulerer infusionshastigheden og sikrer en konstant medicin infusion.

 

Elastomeriske pumper anvendes til kontinuerlig infusion af medicinske præparater enten intravenøst, subkutant, perineuralt (perifert smertekateter) eller epiduralt.

Den elastomeriske ballon vil gradvist mindskes efterhånden, som medicinen infunderes.

Behandling er slut, når ballonen er flad på alle sider.

 

Easypump® II er designet til at virke ved stuetemperatur 23°C ± 2°C. Flowregulatoren er kalibreret til at virke ved 31°C. For at opretholde den stabile flowhastighed, skal flowregulatoren hele tiden være i tæt kontakt med patientens hud (31°C). For hver 1°C over eller under denne temperatur, vil flowregulatoren stige eller falde med ca. 3 %.

 

Anvendelse

Pumpen anvendes i vores regi til smertebehandling. Pumpen kan max. indeholde 60ml eller 270ml og afgiver 5 ml/h, og dosis kan ikke ændres.

Pumpen er engangs og må ikke efterfyldes.

Smertebehandlingen kan enten være den stærke blanding Bupivacain/morfin (2,5 mg/ml + 50 mikrogram/ml) eller den svage blanding Bupivacain/morfin (1,25 mg/ml + 50 mikrogram/ml) eller Ropivacain 0,2%.

Smertebehandling kan evt. suppleres med anden form for smerte behandling pr. os. Alt medicinen er lægeordineret.

 

 

Påfyldning af pumpen

Inden pumpen tages ud af emballagen, kontrollers om posen er intakt.

Derefter følges: Vejledning til fyldning (side 4)

 • • Luk klemmen og åben (vip) beskyttelseshætten.

 • • Drej lukkeproppen af påfyldningsporten og læg pumpen på et bord.

 • • Der trækkes medicin op i en sprøjte. Sprøjten kobles på påfyldningsporten, drej til den sidder fast.

 • • Påfyld væske. 60 ml i 60 ml pumpen eller 270 ml i den store pumpe. Det kan være besværligt at fylde den store pumpe med 270 ml, hvorfor et infusionssæt med støbt 3-vejs-hane sættes i Ropivacain posen, så trækkes medicinen ud i trevejs-hanen med 60 ml sprøjte og fyldes derefter over i den elastomeriske pumpe, indtil pumpen er fyldt med 270 ml.

 • • Fjern sprøjten og påsæt lukkeprop samt luk beskyttelseshætten/eller infusionssæt.

 • • Åben studs til patientkonnektor og hold den opad. Sæt en trevejshane på her, for hvis der skal gives ekstra bolus, gøres det her i stedet for at skille sættet af. (Fig. 1 ved nr. 7). Åben klemmen og fyld slangen.

 • • Luk klemmen og sæt lukkestudsen på patientkonnektoren igen.

 • • Der påføres en label med angivelse af medikament, styrke, mængde, initialer, pt navn. Der noteres, hvornår pumpen er sat til patienten, og hvornår man har regnet ud, at den løber tom.

 

Observationer inden pumpen tilkobles samt en gang i døgnet

 • • Indstikssted ved kateteret (ved perifere katetre, vil pt ofte føle, det stikker, som det første begyndende irritationstegn før evt. rødme, hævelse og puds).

 • • Plaster (løst eller fugtigt – skiftes sterilt)

 • • Kateters placering (fastgjort, knæk på slangen)

Derefter følges: Vejledning til patienttilslutning (side 5)

 

Åben lukkestudsen til patient- konnektoren

Desinficér tilslutningsportene

Tilslut pumpens patientkonnektor til patientens infusionsadgang

Sørg for, at flowregulatoren er fastgjort til patientens hud

Vær opmærksom på, at filtret ikke er tildækket

Åben klemmen for at starte infusionen

 

Observationer

Pumpe tilkoblet epiduralkateter med opioider:

VAS, BT især hypotension (pga. evt. vasodilatation), puls (evt. lav grundet blokering af det sympatiske nervesystem) og saturation, respirationsfrekvens, kløe, paræstesier/pareser, vandladning/diurese, kvalme/opkastning samt sederingsgrad (0=ingen, 1=mild, af og til døsig – let at vække, 2= moderat, konstant/ofte døsig – let at vække, 3=svær, somnolent – svær at vække).

 

Perifer kateter:

Motorisk blokade tjekkes x 3 (Bromage skala – fig. 2). Ved bromage score større end 1 skal anæstesilæge kontaktes.

 

Epiduralkateter:

Kuldesensibilitet (termogrænse) tjekkes x 1 dagligt. Termogrænsen giver et billede af, hvilket område analgesien dækker. Termogrænsen tjekkes med swabs fugtet med sprit. Når spritten fordamper, føles det koldt i det område, hvor epiduralanalgesien ikke virker.

 

Alle:

•Indstiksstedet inspiceres og palperes dagligt igennem den intakte forbinding for ømhed, utæthed, kløe, smerte og rødme

•Hånddesinfektion udføres før al kontakt med kateter og indstikssted.

 

Anæstesien kan evt. kontaktes ved spørgsmål.

 

Patientinformation

Information til patienten

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen:

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe

 

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe– en medicinsk teknologivurdering

 

 

Figur 1

Illustration af pumpen

Picture 4857

 

 

 1. 1. Hætte: Sikker beskyttelse af påfyldningsporten

 1. 2. Blød yderskal: Beskytter den elastomeriske membran

 1. 3. Elastomerisk membran: Fungerer som trykkilde og opbevaring af medicin

 1. 4. Regulator: Regulerer infusionshastighed der sikrer konstant og nøjagtig dosis

 1. 5. Klemme: for start og stop af infusion

 1. 6. Filter: Fjerner luft og partikler

 1. 7. Lukke studs til patientkonnektor, her påsætte en trevejshane.

 

 

Figur 2

 

Bromage skala

 

 

0

 

 

 

 

 

Billede 5

 

 

Fuld bevægelighed af hofte, knæ og fodled

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Kan bevæge knæ og fodled, men ikke løfte benet

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Kan kun bevæge fodled

 

 

3

Kan ikke bevæge hofte, knæ og fodled