Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distal blodtryksmåling (DBT), Aalborg UH Thisted


Beskrivelse

En af de vigtigste undersøgelser ved udredningen af ætiologien til bensår er den distale blodtryksmåling. Ved patienter uden diabetes kan den distale blodtryksmåling gøres i form af Ankel-Arm-Index i Thisted Sårambulatorium om mandagen. Hvis patienten har diabetes SKAL der bruges en tåtryksmåling, da pulsårerne på ankelniveau ofte ikke er kompressible på grund af forkalkninger (diabetisk angiopati). Denne undersøgelse foretages på Nuklearmedicinsk afdeling i Aalborg og varer ca. 1 time. Undersøgelsen bookes via Rekvisition/ svar modul.

 

Blodtrykket måles på armene, ankel- og tåniveau og bruges til at differentiere mellem arterielle og venøse sår og er desuden retningsgivende for sandsynligheden for et givet sårs opheling.

 

Ankel-Arm-Indeks (AAI) beregnes ud fra ankeltrykket divideret med det armsystoliske tryk.

AAI >0,9

Patienten har ingen eller meget let arteriel insufficiens

AAI mellem 0,9 og 0,5

Patienten har middelsvær arteriel insufficiens

AAI <0,5

Patienten har svær arteriel insufficiens

 

Et tåtryk er normalt 38 mm Hg lavere end det tilsvarende ankeltryk. Et tåtryk <30 mm Hg indicerer manglende eller meget langsom sårheling med betydelig risiko for gangræn.

 

Praktisk udførelse

Remedier

Blodtryksapparat
Manuel blodtryksapparat
Doppler (inkl. ultralydsgel)


Fremgangsmåde

  • • Patienten lejres fladt i mindst 10 minutter. Hovedgærdet må gerne eleveres 15 grader hvis patienten ikke kan være med til at ligge fladt.

  • • Der måles blodtryk på begge arme. Begge noteres, men kun det højeste af de 2 systoliske tal skal bruges.

  • • Manuel blodtryksmåler sættes på patientens ene ben.

  • • Med doppler findes pulsen enten på a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior.

  • • Der pumpes op til pulsen forsvinder og trykket noteres.

  • • Dette gentages for det andet ben.


Udregning af Ankel-Arm-Index (AAI)