Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem angio-karkirurgisk og Dasy

 

 

 

Samarbejdsaftale mellem Karintervention Radiologisk Afdeling og sengeafdelinger såsom V, DASY, O1, O2 m.fl.

 

 

Tlf.nummer

 

 

Radiografer på Hybridstuen på radiologisk afdeling:

 

 

65258

Interventionsradiologisk specialeansvarlig overlæge Robert Leusink:

 

65199

Interventionsradiologisk overlæge Muhanad Al-Hashimi:

 

65178

 

PRI

 

 

Nyttig information til sygeplejersken:

”Sygepleje til patienter ved arteriografi, PTA og SAP” - https://pri.rn.dk/Sider/8750.aspx

 

Nyttig information til patienten:

”Røntgenundersøgelse og ballonudvidelse af pulsårerne til benene (arteriografi og PTA)” - https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/karkirurgisk-afdeling/afsnit/karkirurgisk-sengeafdeling-v/undersoegelser-og-behandlinger/karkirurgi?rnid=hjla21-103

 

 

Blodprøver

 

 

V-Sekr. tjekker blodprøver på patienter indlagt på afd.V eller DASY. Dette sker 2 dage før undersøgelse/behandling på hybridstuen

Pt. skal have taget blodprøver før undersøgelsen, som viser:

 • • eGFR - denne blodprøve må være maks 7 dage gammel.

 • • INR – denne blodprøve må være maks 1 dag gammel (tages dog kun hvis patienten er i AK behandling)

Tjek skemaet i forhold til relevans af INR https://pri.rn.dk/Assets/30043/Pause-med-AK-beh-hhv-a-grfi-og-operation.pdf

Er der tvivl på selve undersøgelsesdagen mht. fx en let forhøjet INR, da kontaktes en interventionsradiologisk overlæge.
 

Har pt. lav eGFR (dvs. eGFR < 30) skal patienten have saltvandsdrop forud for intervention. Alle patienter er via indkaldelsesbrevet informeret om, at de skal drikke rigeligt med vand dagen før undersøgelsen.

Retningslinje for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer kan læses her https://pri.rn.dk/Sider/redirector.aspx?DocID=12178

 

 

AK-

behandling

 

 

Spørge ind til om pt. har pauseret sin AK-behandling korrekt.

Se venligst listen over de relevante præparater i dette link: https://pri.rn.dk/Assets/30043/Pause-med-AK-beh-hhv-a-grfi-og-operation.pdf

 

 

Venflon

 

 

Alle patienter skal have anlagt en lyserød venflon i hånden i tilfælde af, at der skal gives smertestillende iv samt i tilfælde af en allergisk reaktion på kontrasten. Kan dette ikke lade sig gøre kontakt da en anæstesisygeplejerske til anlæggelse af venflon inden pt. skal ned til undersøgelse/behandling.

 

 

Smerter

 

 

Spørg ind til om patienten har iskæmiske smerter, sår på ben/fod, behov for at have benet ud over sengekanten, står op i nattens løb pga. uro i benene/kramper eller er patienten ofte oppe at gå et par gange på afdelingen.

Hvis nogle af de ovenstående situationer er tilfældet, da indikerer det, at der er behov for at give patienten smertestillende (typisk morfika) ca.30 min. forud for interventionen. Det er yderst vigtigt at patienter er godt smertedækket og derved bedre kan ligge stille under proceduren.

 

 

Smertestillende

 

 

Den henvisende instans skal sørge for, at der er lagt smertestillende iv. ind i Columna Medicinmodulet til den relevante interventionsdag.

Der skal sendes en ampul Morfin iv. (eGFR>40) eller Ketogan iv. (eGFR <40) med patienten ned til undersøgelse/behandling på Hybridstuen.

 

Ang. patienter indlagt på afd.V:

-

Radiografer på hybridstuen tjekker om det smertestillende medicin er lagt ind i Columna Medicinmodulet ca. en halv times tid inden pt. skal til undersøgelse på stuen. Er det ikke lagt ind, da kan radiografen kontakte afdelingen eller den vagthavende karkirurg.

 

 

Beroligende

 

 

Er patienten psykisk påvirket af at skulle ned på Hybridstuen til en A-grafi, da vil det være en fordel at tilbyde patienten lidt beroligende medicin forud for undersøgelsen. Dette gives på afdelingen en halv times tid inden pt. hentes til undersøgelse/behandling på hybridstuen.

 

 

TJEKLISTE:

 

 • • Maks 7 dage gammel eGFR (blodprøve)

 • • AK-behandling er pauseret korrekt

 • • Har patienten svamp/infektion i lyskeregionen? Er det tilfældet, at pt. har svamp eller anden infektion skal en interventionsradiologisk overlæge kontaktes.

 • • Pt. skal have OP-skjorte samt hospitalets underbukser på. Helst ikke de lange benklæder.

 • • Pt. skal have en lyserød venflon

 • • Pt. skal være smertedækket

 • • Har pt. behov for beroligende?

 • • Pt. skal have været på toilettet lige inden vedkommende bliver hentet af en portør

 • • I tilfælde af at patienten har hyppig vandladning skal der tages kontakt til Hybridstuen. I forhold til undersøgelsens/behandlingens varighed skal der vurderes, om det kan være nødvendigt med et blærekateter til patienten

 

 

Efterbehandling

 

 

Læs afsnittet: ”Efter Undersøgelsen” i dette PRI-dokument:

https://pri.rn.dk/Sider/8750.aspx