Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem angio/intervention på Radiologisk Afdeling og sengeafdelinger så som V, DASY, O1, O2 m.fl.

 

 

Telefonnummer

 • • Radiografer på Hybridstuen på Radiologisk Afdeling:
  65258

 • • Interventionsradiologisk specialeansvarlig overlæge Robert Leusink:
  65199

 • • Interventionsradiologisk overlæge Muhanad Al-Hashimi:
  65178

 • • Interventionsradiologisk overlæge Nerijus Amanavicius:
  54942
   

Nyttig information til sygeplejersken

 • • Nyttig information til sygeplejersken:

Sygepleje til patienter ved arteriografi, PTA og SAP
 

Blodprøver

 • • V-sekretær tjekker blodprøver på patienter indlagt på Afd. V eller DASY. Dette sker 2 dage før undersøgelse/behandling på Hybridstuen.

 • • Pt. skal have taget blodprøver før undersøgelsen, som viser:

  • • - eGFR - denne blodprøve må være maks.7 dage gammel.

  • • - INR – denne blodprøve må være maks. 1 dag gammel (tages dog kun hvis patienten er i AK-behandling)

 • • Tjek skemaet i forhold til relevans af INR: Pause med AK-behandling.

 • • Er der tvivl på selve undersøgelsesdagen mht. fx en let forhøjet INR, da kontaktes en interventionsradiologisk overlæge.

 

AK-behandling

 • • Spørge ind til om pt. har pauseret sin AK-behandling korrekt.

 • • Se venligst listen over de relevante præparater i dette link: Pause med AK-behandling.
   

Venflon

 • • Alle patienter skal have anlagt en venflon i hånden i tilfælde af, at der skal gives smertestillende i.v. samt i tilfælde af en allergisk reaktion på kontrasten.

 • • Kan det ikke lade sig gøre at anlægge en venflon på afdelingen, kontakt da personalet på Hybridstuen for at aftale nærmere om, hvorvidt venflon kan anlægges på Hybridstuen, eller om afdelingen skal tilkalde en anæstesisygeplejerske til anlæggelse af venflon.
   

Smerter

 • • Spørg ind til om patienten har iskæmiske smerter, sår på ben/fod, behov for at have benet ud over sengekanten, står op i nattens løb pga. uro i benene/kramper, eller er patienten ofte oppe at gå et par gange på afdelingen.

 • • Hvis nogle af de ovenstående situationer er tilfældet, da indikerer det, at der er behov for at give patienten smertestillende (typisk morfika) ca.30 min. forud for interventionen.

 • • Det er yderst vigtigt, at patienter er godt smertedækket og derved bedre kan ligge stille under proceduren.
   

Smertestillende

 • • Den henvisende instans skal sørge for, at der er lagt smertestillende i.v. ind i Columna Medicinmodulet til den relevante interventionsdag.

 • • Ang. patienter indlagt på Afd. V:

  • Radiografer på Hybridstuen tjekker, om den smertestillende medicin er lagt ind i Columna Medicinmodulet ca. en halv times tid inden pt. skal til undersøgelse på stuen. Er det ikke lagt ind, da kan radiografen kontakte afdelingen eller den vagthavende karkirurg.
    

Beroligende

 • • Er patienten psykisk påvirket af at skulle ned på Hybridstuen til en A-grafi, da vil det være en fordel at tilbyde patienten lidt beroligende medicin forud for undersøgelsen. Dette gives på afdelingen en halv times tid inden pt. hentes til undersøgelse/behandling på Hybridstuen.
   

Tjekliste

 • • Maks 7 dage gammel eGFR (blodprøve).

 • • AK-behandling er pauseret korrekt.

 • • Har patienten svamp/infektion i lyskeregionen? Er det tilfældet, at pt. har svamp eller anden infektion, skal en interventionsradiologisk overlæge eller karkirurg kontaktes.

 • • Pt. skal have OP-skjorte samt hospitalets underbukser på. Helst ikke de lange benklæder.

 • • Pt. skal have en venflon.

 • • Pt. skal være smertedækket.

 • • Har pt. behov for beroligende?

 • • Pt. skal have været på toilettet lige inden vedkommende bliver hentet af en portør.

 • • I tilfælde af at patienten har hyppig vandladning, skal der tages kontakt til Hybridstuen. I forhold til undersøgelsens/behandlingens varighed skal det vurderes, om det kan være nødvendigt med et blærekateter til patienten.
   

Efterbehandling

Trombolysepatient

 

 • • Infusionspumpe skal medfølge patienten til Hybridstuen ved opstart af trombolysebehandling.

 • • Efter anlæggelse af trombolysekateter kobles heparaniseret saltvand til trombolysekateteret. Dette blandes af personalet på Hybridstuen. Der gives injektion med 10 ml i timen via infusionspumpen.

 • • Ved trombolysekontroller frakobles actilysen på Hybridstuen.

 • • Efter trombolysekontroller kobles heparaniseret saltvand til trombolysekateteret. Dette blandes af personalet på Hybridstuen. Der gives injektion med 10 ml i timen via infusionspumpen.

 • • Actilysen kobles til trombolysekateteret på sengeafdelingen, hvis trombolysebehandlingen skal fortsættes.

 • • Efter afslutning af trombolyse fjernes introducer-sheath på sengeafdeling. Tjek venligst sengeafdelingens instruks herfor.

 • • Kun efter konference mellem relevante læger kan sheath fjernes på Hybridstuen, hvis der sikkert kan anvendes en closure-device.