Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitations manual

Øre, Næse og Hals

Tlf. til konferencekald:

AaUH:

Vagthavende ud fra vagtskema.

Via omstillingen 66500.

THI:

RHN:

 

 

 

Symptomer/diagnose

AaUH Aalborg Syd

AaUH Aalborg N

AaUH Hobro

AaUH Thisted

RHN Hjørring

RHN Fr. havn

 

 

Epiglottitis (vil ofte være 112 patienter)

K

 

 

 

 

 

Epistaxis næseblod – 1.gang. (skadestue vurdering)

 

X

 

 

X

X

 

Epistaxis næseblod – kompliceret.

  • Reblødning efter anlæggelse af Rhino Rapid

K

 

 

 

 

 

Fremmedlegemer i øre, næse og hals (Skadestue vurdering)

(Fremmedlegemer i spiserør vurderes af Mave og tarmkirurgisk)

X

 

 

X

X

 

Infektioner: Skal først konfereres, hvis relevant øjen- eller kæbekirurgisk

lidelse er udredt.

Ved akut-tonsillitis og mononukleose kun ØNH ved mistanke om abces/A-problem.

K

 

 

 

 

 

Morbus Ösler (udposning på mindre blodkar i slimhinderne)

K

 

 

 

 

 

Peritonsillær absces

K

 

 

 

 

 

Postoperative komplikationer (Blødning, infektion)

K

 

 

 

 

 

Synkestop med respiratorisk påvirkning (se gråzoner)

K

 

 

 

X

 

Tonsillektomi – Reblødning (opstår typisk efter 5-7 dage)

K

 

 

 

 

 

Øresten – mistanke (Akut svimmelhed)

  • Skal primært udredes neurologisk/medicinsk jf. gældende instruks for at udelukke apopleksi.

  • Ved mistanke om øresten skal patienten som udgangspunkt IKKE indlægges.

 

 

 

X

X

 

Øvrige ØNH patienter

K

 

 

 

 

 

GENERELT

Generelt AaUH:

 

Det er specialets holdning at der ALTID bør foretages konferencekald.

 

I dagtiden vil de fleste henvendelser komme fra speciallæger i ØNH. Mange problemstillinger kan håndteres ambulant

 

Næseblødning/Epistaxis er ved 1. gangsblødning en skadestue pt. Dvs. at det er Orto der tilser disse patienter i 1. omgang.

Det er også orto. der anlægger ballon (Rhino Rapid) i næsen 1 gang.

 

Mistanke om nyopdaget kræft i ØNH området:

Patienten skal først ses ved praktiserende ØNH-speciallæge, som vurderer indikationen for kræftpakkeforløb.

Den praktiserende ØNH-speciallæge kan henvise telefonisk i pakkeforløb i dagtiden via forløbskoordinatoren og aldrig akut i vagten.

 

I samråd med indlæggende læge, kan der ved tvivls-spørgsmål etableres konferencekald til vagthavende læge.

 

Hvis ØNH læge selv finder en akut tid i eget Amb – laver vi opgaven som en sub.akut pt.

Lægen skal selv melde sin pt.

 

Bookplan: NEJ

Cetrea: NEJ

 

Generelt THI:

Næseblødning/Epistaxis er ved 1. gangsblødning en skadestue pt. Dvs. at det er Orto der tilser disse patienter i 1. omgang.

Det er også orto. der anlægger ballon i næsen 1 gang (Rhino Rapid).

 

Bookplan: NEJ

Cetrea: JA

 

Generelt RHN:

Næseblødning/Epistaxis er ved 1. gangsblødning en skadestue pt. Dvs. at det er Orto der tilser disse patienter i 1. omgang.

Det er også orto. der anlægger ballon i næsen 1 gang (Rhino Rapid).

 

Bookplan: NEJ

Cetrea: JA

 

 

BESKRIVELSE AF SUB AKUTTE TILBUD

 

Beskrivelse af eget sub akut tilbud AaUH:

Der er alle dage oprettet akutte og sub akutte tider på akutstuen.

 

Ved Sub-akut tid i ØNH kirurgisk speciale:

Patienten skal møde op: Gammel rød hovedbygning ud til Hobrovej SYD. Henvendelse ved scanneren i forhallen, følg vejledningen.

 

Ved behov for akut eller subakut henvisning kontaktes akutstuen på tlf. 62712.

 

Bookplan: JA; øre – Øre,næse,hals-Fælles akut visitation………………(800122 Alb Øre-Næse-Halsområde)

Cetrea: NEJ

Beskrivelse af eget sub akut tilbud THI:

 

Beskrivelse af eget sub akut tilbud RHN:

 

Gråzoner:

Pt. med synkestop skal primært til Mavetarm kirurgisk afdeling se PRI Synkestop

Ved påvirket vejrtrækning skal patienten vurderes akut ved Øre-, Næse-, Halskirurg (ØNH-kirurg).

Såfremt der identificeres fremmedlegeme proximalt for oesofagusmunden tilkaldes ØNH.

 

Varsling af patienter fra AMK-vagtcentralen til specialet:

AaUH

E-mail: aalborguh.meldingeramk@rn.dk

 

Special mail:

akutvisitationOreNaeseHals@rn.dk

SMS: %

 

Cetrea [ % ]

 

Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af Book Plan

THI

E-mail:

SMS:

 

Cetrea [ ]

 

Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af Book Plan

RNH

E-mail:

SMS:

 

Cetrea [ ]

 

Patienter til sub akut tilbud vil fremgå af Book Plan

Kontaktperson for specialet:

AaUH

 

Navn: Henrik Jacobsen

 

Tlf.: 976-62700

THI

 

Navn:

 

Tlf.:

RHN

 

Navn:

 

Tlf.: