Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver for sekretæren på Karkirurgisk Sengeafdeling

Beskrivelse

Målrettet beskrivelse omkring arbejdsopgaver ved afløsning på sengeafdelingen.

Disse opgaver er opgaver som skal varetages dagligt.

 

Diverse hver morgen

 • • Udskriv beskeder fra meddelelsespostkassen i PAS, IN, MPS – kun for 8001-371 (Karkirurgisk Afd.).

 • • Udskriv belægningsliste for Karkirurgisk Sengeafdeling i PAS. Vælg IN, I18.

 

Indlæggelsesjournaler

 • • Skrives, hvis muligt, inden kl. 13. Dette gøres i Clinical Suite under journaloptagelse.

 

Stuegang og kladder

 • • Hvis patient udskrives, sættes label på ”Patientregistrering”-sedlen på spyddet med udskrivningstidspunkt + plan.

Når pt. er gået hjem/overflyttet, udskrives denne i PAS, IN, UDS – Derefter lægges journalen på hylden til booking af ambulant tid og oprydning.

 • • Læg grøn seddel i journalomslaget mhp. bestilling af ambulant tid, ULS m.v.

 • • Husk at kopiere agrafi notater ind i journalen i Clinical. Dette gøres via Røntgensystemet – patient (ikonet udformet som et øje i Clinical) eller vha. det håndskrevne ark fra Røntgen afdelingen.

 

Epikriser

 • • Hvis der ikke er dikteret epikrise, udskrives sidste journalnotat og dette lægges i bakken til den, som skal lave epikrisen med teksten ”der mangler epikrise på denne patient”. Journalen beholdes på sengeafdelingen, med en lille seddel i, om at den afventer epikrise ved læge XXX.

 • • Når patient har forladt afdelingen, skrives epikrisen i Clinical Suite. Efterfølgende skal pt. færdigregistreres med udskrivning, registrering af diagnose og afsendelse af lægebrev i PAS.

 • • Rydde op i journal. Følgende dokumenter sendes til scanning med pt.s CRP nummer på forsiden:

Væskeskemaer (under ”Gammel scanning” fanen)

Anæstesi skemaer

Transfusionsskemaer

EKG, hvis ikke disse findes i Clinical

Opstart af trombolyseskemaer (under ”gammel scanning” fanen)

Telemetri skemaer fra Kardiologisk Afdeling.

 • • Book ambulant kontroltid. Husk at skrive diagnoser på i PAS under fanen AM, DIA (A, DZ090 og feks. +DI702A)

 • • Kontroller evt. i ”KARBASEN”, om patienten er udskrevet, ellers skal journalen til udskrivende læge.

 • • Flyt journalen i PAS, IN, JOS. Journalen sendes derefter i journalarkivet.

 • • Epikrisen lægges i bakken til epikriseskrivende læge mhp. underskrift.

 

Øvrige opgaver

 • • Book ambulante tider + evt. ULS til Fredagsamb. og/eller Sårambulatoriet.

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.

 • • Rydde op i journalen efter faneindeksering og skrive i PAS, IN, JOS, hvor journalen skal hen.

 • • Bestilling af kontorartikler fra brikkassen.

 • • Fylde op med kopier af diverse sedler i jalousiskabet (inkl. huller) m.v.

 • • Klargøring af journal til nye patienter. Se afsnittet ”klargøring af journaler”

 • • Skriv liste ud 1 gang om ugen ang. Ikke-færdigregistrerede patienter i PAS, IN, I10.

 

Vedr. indlæggelse fra V-dagafsnittet:

Såfremt patient KUN indlægges til overnatning, observation nogle timer pga. komplikationer:

 • • DASY overflytter pt. til os, når de flytter pt.

 • • Notatet på agrafien fra Røntgenafd. skrives i PAS: AM,INS.

Pt. afsluttes til afdelingen Karkirurgisk Afd. 8001-3711 (evt. uden at oprette indlæggelse, hvis pt. allerede er blevet indlagt).

 • • I Clinical Suite skrives følgende under journaloptagelse:

”Patienten indlægges fra Dagbehandling Syd efter angiografi d.d. til observation.”

 • • Hvis patienten er indlagt pga. komplikationer skal læge diktere epikrise. Der findes en frase i Clinical, som kan bruges som standard epikrise på agrafi patienter, hvis pt. udskrives efter et ukompliceret forløb og den videre plan lægges på efterfølgende røntgenkonference.

 • • Der bestilles ambulant tid som vanligt ved udskrivelse i nyt ambulantforløb.

 

Såfremt patienten går fra DASY til Patienthotellet til overnatning (skal have en stamafdeling), indlægges patienten som ovenfor og i PAS, IN, NOT skrives nedenstående notat:

DATO – EPIKRISE

”Patienten indlægges teknisk i PAS, da patienten overflyttes fra

Dagbehandling Syd til Patienthotellet efter angiografi.”

    /dine initialer

 

 • • Der skal laves en intern flytning fra Karkirurgisk Sengeafd. (8001-3711) til Patienthotellet (8001-7811) i PAS under fanen IN, FLY.

 • • Næste morgen skal patienten tilbageflyttes i PAS IN, FLY og udskrives igen fra vores afdeling i PAS, IN, UDS.

 • • Som epikrise bruges ovenstående tekst. Dette notat skal ikke sendes til egen læge. Pt. skal færdigregistrere i PAS, IN, DIA med diagnosen DZ035.

 

 

Klargøring af journal

Klargør journaler til ugen efter (kan laves flere dage i forvejen):

Der findes et færdigt eksemplar af journal i bakkerne med de forpakkede journaler (de står oven på jalousiskabet).

 

I de færdigpakkede omslag mangler:

Journalen:

 • • Udskriv 2 ark label (1 til journal, 1 til medicinrummet) fra PAS, IN, INL.

 • • Udskriv forside på limegrønt papir fra PAS: IN, INL.

 • • Forrest i lomme, til venstre i journalomslag: V-forside, 2 labelark, identifikationsarmbånd, sengekort samt pjecen ”Maden er den bedste medicin”.

Til højre i plastikomslaget lægges 2 anæstesiark, præmedicinskema og transfusionsskema.

Der findes forpakkede journaler i bakken ovenpå jalousiskabet.

 

 

Bestil blodprøver og EKG i Labka:

 • • Patienter henvist til A-grafier: Bestil kun kreatinin (hvis kreatinen er over 1 uge gammel på undersøgelsestidspunktet). Kreatininen bestilles som hovedregel via ambulatoriet ved indkaldelsen. Den kan bestilles på afdelingen ved subakutte patienter.

 • • Patienter til alle typer operationer:

Bestil EKG på alle operationspatienter på særskilt rekvisition.

 

     •  KONTROLLÉR, OM PT. HAR TYPE I PROSANG

(åbnes med fx bppd/bppd + 80013711). Dette kan tilgås via Clinical Suite.

 

HVIS DER ER TYPE, vælges blodprøveprofil i LABKA:

 

”Operationspatienter HAR TYPE”.

BAC-test dato er den dag, pt. skal opereres! Systemet vælger selv ”til brug indenfor 4-8 timer”, dette godkendes.

I kommentarfeltet tilføjes ”Ny pt, møder kl. 8, sidder i opholdsstuen”

Vær opmærksom på operationsdatoen, da BAC-testen udløber efter 3 dage.

 

HVIS DER IKKE ER TYPE, vælges:

 

”Operationspatienter HAR IKKE TYPE”:

- derefter bestilles BAC-test på ny rekvisition med dato som ovenstående.

 

Definition af begreber

CLINICAL SUITE: Elektronisk patientjournal, der på sigt skal dække alle sygehuse på tværs af faggrupper, afdelinger, specialer og organisation i hele Region Nordjylland.

Målet med Clinical Suite er, at vi med den elektroniske patientjournal kan finde alle data ét sted, få hurtigere adgang til journalen, lettere samarbejde og ingen tidskrævende transport af papirournal.

DASY: Dagbehandling Syd. Dagsnit på Aalborg Universitetshospital, hvor patienter kan komme til indlæggelse i dagtiden for blandt andet at få foretaget agrafi på Røntgen Afd.

LABKA: Laboratoriesystem, der består af en webbaseret rekvisitions- og svardel.

MPS: Afdelingens postkasse til modtagelse af elektroniske henvendelser (epikriser, korrespondancer samt henvisninger mv.

PAS: Region Nordjyllands patientadministrative system. PAS består af en række delsystemer, som har betydning for Region Nordjyllands registrering af patientaktiviteten og kommunikationen til den primære sektor. I PAS registreres bl.a. diagnosekoder, procedurekoder m.v.

PATIENTHOTELLET: Sted hvor patienter kan overnatte, hvis de ikke kan udskrives endnu. Her er der mulighed for at tilkalde læge, såfremt nødvendigt.

PROSANG: Et avanceret digitalt laboratorie- og produktionssystem, som forenkler hele processen med at håndtere blod – fra opringning til bloddonoren til selve blodtransfusionen. I Prosang kan man se, hvilken patienten har.

RØNTGENSYSTEM- PATIENT: System, hvor røntgenundersøgelser vises, både med beskrivelser og 3D billeder.

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer på Karkirurgisk Sengeafdeling.

Formål

Formålet med dette dokument er at sikre, at sekretæren ved hvilke opgaver, som der skal laves på sengeafdelingen.

Referencer

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.