Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BESTILLING AF RADIOLOGISKE PROCEDURER I UROLOGISK AFDELING

Bestilling af konventionelt røntgen billede

Indikation

 • • Rtg. Thorax obs pneumoni

 • • Rtg. Knogle obs fraktur

Fremgangsmåde

Dagtid: Henvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Der skal IKKE ringes. Røntgen sender selv bud efter patienten, når de har tid.

Vagt + weekendHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ring til vagthavende radiograf 65250 og aftal tidspunkt for scanning.

Bestilling af IKCT (ikke-kontrast-CT)

Indikation

 • • Mistanke om ureter-/nyresten

 • • Mistanke om displaceret JJ-kateter

 • • Kontrolscanning af uretersten, der behandles konservativt

 • • Andet

Fremgangsmåde

Dagtid:Henvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Der skal IKKE ringes. Røntgen sender selv bud efter patienten, når de har tid.

Vagt + weekend: Henvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ring til vagthavende radiograf 65250 og aftal tidspunkt for scanning.

Kontrolscanninger:Henvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som planlagt. I henvisning beskrives kort sygehistorie, samt hvornår patient ønskes scannet (typisk efter 3-4 uger). Scanningssvar kommer til henvisende læge i den elektronisk indbakke.

 

Bestilling af NK anlæggelse + skift

Indikation

  • • Obstruerende uretersten med infektion

  • • Fast NK er gledet ud og kan ikke genanlægges

  • • Andet

 

For yderligere se https://pri.rn.dk/Sider/28822.aspx

ForberedelseSe https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

Fremgangsmåde

DagtidHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som ultralyd og sendes som akut. Der skal IKKE ringes.

 

Vagt + weekendHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ringes til radiologisk bagvagt 88620.

Planlagt opdilateringHenvisning dikteres/sendes til røntgenafdeling, markeres som planlagt. I henvisning beskrives kort sygehistorie/indikation for NK, samt at der ønskes opdilatering af NK til ballon. Der skal udfyldes præbookingskema (læge- og patientdel), idet opdilatering foregår i rus den første torsdag i hver måned.

 

Planlagt skift af ballon NKDikteres i journalen, at patient skal indkaldes til skift af ballon NK i urologisk ambulatorium. Første skift typisk efter 6-8 uger, derefter hver 12. uge. Kræver ingen patientforberedelse.

 

HUSK altid at ordinere; seponering, nyt skift eller opdilatering efter hver kontakt til patienter, der har fast NK eller får anlagt nyt NK. Der skal tages stilling til, om NK er permanent, eller om der skal lægges anden plan for patienten (f.eks. stenfjernelse).

 

Bestilling af SPK anlæggelse + skift

Indikation

 • • Planlagt anlæggelse af SPK

 • • SPK er displaceret og kan ikke genanlægges på afdelingen

 

ForberedelseSe https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Fremgangsmåde

Dagtid Henvisning sendes til røntgenafd, markeres som akut. Der skal IKKE ringes

Vagt + weekendHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ringes til radiologisk bagvagt 88620.

 

Planlagt opdilatation af pigtail SPK til ballon SPK

Henvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som planlagt. I henvisning beskrives kort sygehistorie/indikation for SPK, samt at der ønskes opdilatering af pigtail SPK til ballon SPK. Der skal udfyldes præbookingskema, idet opdilatering foregår i rus den første torsdag i hver måned.

Skift af ballon SPK

Første skift kan tilbydes i urologisk ambulatorium. Kan dog foregå i almen praksis eller ved hjemmesygeplejen. Såfremt første skift skal gøres i urologisk ambulatorium, dikteres det i journalen, at pt skal indkaldes til første skift af ballon SPK efter 6-8 uger.

 

HUSK altid at ordinere; seponering, nyt skift eller opdilatering efter hver kontakt til patienter, der har fast SPK eller får anlagt nyt SPK. Der skal tages stilling til, om SPK er permanent, eller om der skal lægges en anden plan for patienten.

 

Bestilling af UL

Indikation

 • • Mistanke om skrotal absces

 • • Mistanke om torsio testis (men hvor klinisk mistanke ikke er stærk nok til akut eksploration af testis)

 • • Mistanke om kompliceret epididymit-orkitis

 • • Mistanke om inficeret hæmatom eller intratestikulært hæmatom, der komprimerer blodforsyningen til testis

 

Fremgangsmåde

Dagtid Henvisning sendes til røntgenafd, markeres som akut. Der skal IKKE ringes.

Vagt + weekendHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ringes til radiologisk bagvagt 88620. Aftal evt. om patient kan tage til Syd mhp at fremskynde undersøgelsen.

 

Bestilling af øvrige scanninger (CT med kontrast, MR-columna, CT-C)

Indikation

 • • Mistanke om ileus på operationspatient

 • • Mistanke om perforeret ulcus

 • • Mistanke om intraabdominalt hæmatom/absces

 • • Mistanke om medullært tværsnit

 • • Andet

Fremgangsmåde

Dagtid  Henvisning sendes til røntgenafd, markeres som akut. Der skal IKKE ringes.

Vagt + weekendHenvisning sendes til røntgenafdeling, markeres som akut. Ring til radiologisk bagvagt 88620.

 

OBS: Husk at konferere med evt. relevante specialer inden bestilling af scanninger (f.eks. lungemedicinsk BV, rygkirurgisk vagthavende, osv.).

 

Kontrast indgift forudsætter eGFR > 30ml/min/1,73m2

 

Telefonnummer på vagthavende/koordinerende radiograf på Nord hele døgnet: 65250

 

 

Husk at få taget relevante blodprøver og evt ordiner faste – Blodprøver kan evt tages før en transport ved overflytning af patienter.

Husk at ordinere relevant profylaktisk antibiotika.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger der bestiller røntgenundersøgelser i urologisk afdeling