Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter indlagt på afdeling 103, med følge af plejepersonale.

Beskrivelse

Patienter der bliver indlagt på intensiv afdeling, har brug for intensiv pleje og behandling, hvilket er en specialist opgave.

• Medfølgende hjælpere/plejepersonale er som udgangspunkt velkommen til, at være hos patienten hvis det skønnes, at være til gavn for denne. Alle udgifter forbundet hermed, afholdes af pt.

• Det er afdeling 103`s personale der er ansvarlig for plejen og behandlingen under indlæggelsen, hvorfor det er afdelingens personale der plejer og behandler patienten. Opgaver som medicinadministration, ernæring, observation og intervention af luftveje, pleje og behandling i det hele taget, administreres af afdelingens personale.

• Det er ikke muligt for personalet på afdeling 103, at vurdere en patient, som vi ikke selv udfører nødvendige plejeprocedurer hos. Hjælpernes funktion er alene af støttende art, defineret af personalet på afdeling 103.

• Apparatur og teknik, betjenes alene, af det faste personale.

• Af hygiejniske årsager, er det ikke tilladt at gå i skabe og skuffer.

• Det er ikke tilladt at færdes i birum på afdelingen.

• Der kan opstå situationer, hvor det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at overlade procedurer til eks. forældre, det kunne være oplæring i sondeanlæggelse og administration af sondeernæring, eller trachealsugning og ventilation i hjemmet. Det er afdelingens personale, der er ansvarlig for at procedurerne udføres korrekt og forsvarligt, så længe patienten er indlagt her på afdelingen.

Formål

At sikre pleje og behandling af den intensive patient med personlig hjælper.