Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald af neurokirurgisk speciallæge til konstatering af hjernedød hos patienter som er tilknyttet neurologisk afdeling

 

Baggrund

Den øgede fokus på organdonation vil uden tvivl betyde at neurologisk afdeling i stigende omfang vil blive involveret i organdonationsforløb.

Fordelingen af patientgrupper mellem neurologisk og neurokirurgisk afdeling fremgår af retningslinjen:

”Retningslinje for håndtering af patienter på Aalborg Universitetshospital med akutte og omfattende, dødelige hjernelæsioner med henblik på afklaring af mulighed for organdonation.”

Pgra vakancer i speciallægelaget kan neurologisk afdeling have vanskeligt ved at stille en speciallæge til rådighed til konstatering af hjernedød uden for normal dagtidstjeneste. Der er derfor etableret en tilkaldeordning, hvor speciallæger fra neurokirurgisk afdeling kan tilkaldes til at varetage denne opgave for neurologisk afdeling.

 

Aftaleindhold

Aftalen kan bringes i anvendelse på hverdage udenfor dagtid (15 – 08.00) og på lørdage, søndage og helligdage. Som udgangspunkt skal neurologisk afdeling selv søge at stille en speciallæge til opgaven. Er der ikke en speciallæge i vagt, kan der tilkaldes en neurokirurgisk speciallæge, som ikke er i vagt – altså hjemmefra. Neurokirurgen møder ind på sygehuset og foretager de to hjernedødsundersøgelser. Bagvagten fra neurologisk afdeling skal deltage i undersøgelserne som 2. undersøger (læge der har behandlet patienten i den sidste tid – Bekendtgørelse for konstatering af hjernedød).

Det er ikke neurokirurgens opgave at varetage samtale med pårørende, kontakt til Tx-funktionen osv.

 

Praktisk håndtering

Neurologisk afdeling er ansvarlig for donationsforløbet, og varetager kontakt til pårørende og Tx-funktion i samarbejde med anæstesiolog. Når tidspunktet for hjernedødsundersøgelse indtræffer (tidligst 6 timer efter inkarceration) er det neurologisk bagvagts opgave at organisere gennemførelsen af undersøgelsen. Er den neurologiske bagvagt speciallæge i neurologi gennemføres undersøgelserne af vedkommende sammen med anæstesiolog eller egen forvagt.

Er der ikke en neurologisk speciallæge i vagt tager neurologisk bagvagt kontakt til omstillingen, som kontakter ikke-vagthavende neurokirurgisk bagvagt. Omstillingen ringer herefter neurokirurgisk speciallæge op.

 

Honorering

Der ydes et honorar for udførelsen af undersøgelsen

Anmodning om udbetaling sker ved indsendelse af honorarblanket, som påføres hvor undersøgelsen er udført, patientens data og tidsforbrug. Regningen sendes til sekr. Jannie Dreyer, neurokirurgisk afdeling.

Tilkaldet føres med lønart 879. Merarbejdet føres med lønart 875.

Udarbejdet af Preben Sørensen, neurokirurgisk afdeling