Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – ZOLL X Series kontrol og anvendelse

 

Målgruppe

Paramediciner og Akutlæger

Formål

At Paramediciner og Akutlæger i Region Nordjylland er fortrolig med daglig kontrol og anvendelse af Zoll X series defibrillator samt anvendelse af samme til overførelse af telemedicinsk data.

Daglig kontrol

Inspicér ZOLL X Serie og kontroller at den er ren, og uden synlige skader.

RFU-indikatoren på ZOLL X Serie skal vise ”klar til brug” – ingen blinken eller ”brug ikke” symbol. (Se bilag 1 - Betjeningshåndbog til X Series, side 1-11)

Kontrollér enhedens batteritilstand. Tryk kortvarigt på knappen og aflæs batteriets driftstid, kalibreringsstatus og fejltilstand. Batteriet skal være fuldt opladt og må ikke indikere, at det skal kalibreres. (Se Bilag 4 - Vejledning til SurePower II-batteripakke side 5)

Rotation af batteriet fra Zoll X series til lader.

OBS! Se indikator på SurePower ladestation inden batteriet udtages. Se bilag 2 – Batterihåndtering.

Foretag batterirotation hvis Ikonet for re-kalibrering lyser, og start batteritest når batteriet er sat i ladestation

Hvis batteriet ikke er fuldt opladet foretages batterirotation

Kabler, manchetter og prober inspiceres for defekter og synlige skader.

Kontrollér at alle kabler og sensorer er korrekt tilsluttet ZOLL X Serie.

Kontrollér forbindelsen (Se bilag 3 - Overførsel af data fra hjertestop til den kliniske database (RescueNet CaseReview)

Følg trinene på følgende tabel:

 

 

1

 

Sæt et batteri i enheden (hvis der ikke allerede findes et i holderen).

 

 

Kontroller at LED'en for batteriopladning på X Series' frontpanel lyser gult. Når batteripakken er fuldt opladet, lyser batteriets statusindikator grøn.

 

2

 

Tryk på enhedens tænd/sluk-knap

 

 

Kontroller at enheden afgiver to bippelyde, og at den røde, gule og grønne visuelle alarmindikator lyser i 2 til 3 sekunder.

Kontroller, at meddelelsen KONTROLLER PADS. vises i kurvevinduet.

Bemærk! Den gule LED forbliver tændt, når enheden er tændt.

X Series-enheden udfører en række tændingsselvtest.

Kontroller, at enheden viser SELVTEST BESTAET.

Hvis meddelelsen SELVTEST MISLYKKEDES vises på displayet, kontakt superbruger for fejlmelding.

 

 

 

3

 

Når der ikke er tilsluttet nogen EKG-kabler til enheden, skal du vælge afledning I, II eller III som kilde til visning af kurve.

 

 

Kontroller at meddelelsen FEJL PÅ AFLEDN. vises i kurvevinduet.

 

 

4

 

Vælg Pads som kilde af kurve, og slut multifunktionskablet (MFC) til enheden. (Slut ikke testkonnektoren til MFC)

 

 

Kontroller, at meddelelsen KONTROLLER PADS. vises i kurvevinduet.

 

 

5

 

Slut multifunktionskablet til testkonnektoren

 

 

Kontroller, at meddelelsen KONTROLLER PADS

Udskiftes med meddelelsen KORTSLUTN. REGISTR

 

6

 

Tryk på pilen Energi valg (op eller ned).

 

 

 

 

 

 

Kontroller, at defibrilleringsvinduet vises med følgende meddelelse:

KORTSL. REG. I PUO.

VÆLG 30 J TIL TEST

 

 

7

 

 

Tryk pilene for Energi valg (op eller ned) for at vælge 30 Joule på X Series-enheden.

 

Kontroller at defibrillatorvinduet viser 30 J som den valgte energi

 

8

 

Tryk på knappen Oplad på frontpanelet.

 

 

Kontroller, at der høres en regelmæssig tone, mens defibrillatoren lades op. Ved fuldførelse af opladningscyklussen er tonen kontinuerlig. Opladningstiden skulle være mindre end

 

7 sekunder.

 

Kontroller, at knappen Stød på frontpanelet lyser, når defibrillatoren er opladt

 

9

 

Tryk og hold på STØD-knappen på frontpanelet, indtil stød afgives.

 

 

Kontroller at meddelelsen KORT DEFIB. TEST BESTÅET vises.

Hvis meddelelsen KORT DEFIB.TEST MISLYKKEDES vises, kontaktes Superbruger for fejlmelding.

 

 

10

 

Når defibrillatordisplaypanelet lukkes, skal du trykke på knappen Pace på frontpanelet for at få vist dialogboksen Pacerindstillinger

 

 

Kontroller at dialogboksen Pacerindstillinger vises med pacerstatuslinjen bag den.

 

 

11

 

Udfør følgende trin:

 

Indstil pacertilstand til Fast.

 

Indstil pacerhastighed til 60 ppm.

 

Indstil output til 100 mA.

 

Tryk på knappen Start pacer

 

 

Kontroller at den grønne paceindikator på pacerstatuslinjen blinker en gang i sekundet.

 

Udskriv og kontroller, at pacemarkørerne udskrives på hver 25 mm på udskriften.

 

 

12

 

Tryk på knappen Pace på frontpanelet igen for at lukke dialogboksen Pacerindstillinger

 

 

Kontroller at pacerstatuslinjen viser PACING: KORTSLUTN. REGISTR.

 

Kontroller, at den grønne paceindikator fortsætter med at blinke en gang i sekundet.

Kontroller, at der ikke vises nogen pacerrelaterede fejlmeddelelser.

 

 

13

 

Frakobl testkonnektoren fra MFC.

 

 

Kontroller at pacerstatuslinjen viser:

PACING: KONTROLLER PADS

 

14

 

Tryk på knappen Pace på frontpanelet for at få vist dialogboksen Pacerindstillinger. Vælg Sluk pacer for at slukke paceren

 

 

Kontroller at dialogboksen Pacerindstillinger er lukket, og at pacerstatuslinjen ikke længere ses på displayet.

 

 

 

 

 

Anvendelse

Zoll X Series defibrillator medbringes af Paramedicinerbil eller akutlægebil til alle patienter med Hjertestop. Zoll X Series Skal altid anvendes til hjertestop med Feedback funktionen.

Efter endt tur med hjertestop skal data fra hjertestop overføres til den kliniske database

(RescueNet CaseReview).

Indtastning af navn og CPR og efterfølgende overførsel data fra hjertestop: Se bilag 3 -

Overførsel af data fra hjertestop til forskningsprojektets kliniske database

(RescueNet CaseReview)

 

Rengøring

Kabler, blodtryksmanchet, fingerprobe, samt håndtag, skærm og trykknapper rengøres efter brug i henhold til Rengøring og desinfektion af udstyr i akutlægebil og specialkøretøjer

 

Driftsproblemer

Kontakt superbruger for at lave aftale om aflevering og lån af anden Zoll X Series, reserver ZOLL vil står i AMK vagtrummet på Hjulmagervej 20

Udfyld fejlmeldeskema ang. den defekte Zoll X Series og sendes til Enhedschefen for ØPE på mail: k.lubcke@rn.dk.

Rengør Zoll X Series inden den afleveres til reparation

 

Ansvar og organisering

Operativ Speciale Ansvarlige i Falck Region Nord er ansvarlig for udbredelse af og sikring af kendskab til instruksen blandt personalet, der varetager tjeneste ved Paramediciner og akutlægebiler.

 

Paramediciner og Akutlæger, der varetager Præhospital tjeneste i Region Nordjylland har et selvstændigt ansvar for at sætte sig ind i nærværende vejledning og overholde den i det daglige virke.

Dokumentation

Gennemført daglig kontrol logføres.

 

Referencer

Bilag 1 - Betjeningshåndbog til X Series.pdf

Bilag 2 - Batterihåndtering.pdf

Bilag 3 - Overførsel af data fra hjertestop til den kliniske database (RescueNet CaseReview)

Bilag 4 - Vejledning til SurePower II-batteripakke.pdf

Bilag 5 - Fejlmelding

Bilag 6 - Konfiguration af ZOLL monitor til PPJ

Bilag 7 - Oppakning ZOLL X serie version 1.1