Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – ZOLL X Series, kontrol og anvendelse

 

Målgruppe

Alt præhospitalt personale og tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen.

 

Formål

At alt præhospitalt personale i Region Nordjylland er fortrolig med daglig kontrol og anvendelse af ZOLL X series defibrillator, samt anvendelse af samme til overførelse af telemedicinsk data.

 

Daglig kontrol

  • • Inspicér monitor for synlige skader og kontroller at RFU indikator viser klar til brug.

  • • Rengør monitor, udstyr og tasker.

  • • Optæl jf. pakningsliste.

  • • Optag 12 pkt. ekg og send til test. (muligt at øve indtastning af fiktivt navn/cpr)

  • • Afprøv stødmodul

  • • Sikre at der ikke ligger gamle patientdata.

  • • Kontroller batteritilstand. Ved mindre end 3 timers driftstid skiftes batteri eller monitor tilsluttes lader i køretøj.

 

Ugentlig kontrol

Mandag: Pacing til frekvens 85.

Tirsdag: Udskriv fuldt 12 pkt. EKG for perioden 5,0 sek. til 7,5 sek.

Onsdag: Synkroniseret stød/DC konvertering på hurtig VT.

Torsdag: Indstil blodtryk automatisk til hvert 5. minut og deaktiver smartcuf.

 

Anvendelse

Patienten monitoreres jf. diverse behandlingsvejledninger og vurderet behov.

Vitaldata og kontinuerlig EKG overføres via ”automatisk dataimport” på PPJ>vitaldata.

EKG 12 overføres direkte til kardiolog eller EKG almen.

CPR dashboard med HLR feedback fremkommer automatisk når stødpatch med puck anvendes på voksne.

Overførsel af data efter hjertestopbehandling.

 

Rengøring

Monitor, udstyr og tasker rengøres efter hver patientkontakt.

 

Driftsproblemer

Teknisk disponent i AMK-vagtcentralen tager kontakt superbruger for at lave aftale om udbedring af fejl eller aflevering og lån af anden Zoll X Series.

Superbruger udfylder fejlskema via dette link: Fejlmelding & Service af udstyr - Medidyne

 

Rengør Zoll X Series inden den afleveres til reparation

 

 

Ansvar og organisering

Alle der varetager Præhospital tjeneste i Region Nordjylland har et selvstændigt ansvar for at kende sit udstyr og kunne benytte dette.

 

Dokumentation

Gennemført daglig kontrol logføres.

 

Referencer

Bilag 1: Betjeningshåndbog til X Series kan tilgås via følgende link. Vælg produkttypen X-series for EMS og find relevant vejledning herunder: Find ZOLL® Product Documentation & Manuals - ZOLL Medical

Bilag 2: Batterihåndtering - ZOLL.

Bilag 3: Overførsel af data fra hjertestop til den kliniske database (RescueNet CaseReview)

Bilag 4: Vejledning til SurePower II-batteripakke kan tilgås via følgende link. Vælg produkttypen X-series for EMS og find relevant vejledning herunder: Find ZOLL® Product Documentation & Manuals - ZOLL Medical

Bilag 5: Fejlmelding: Fejlmelding & Service af udstyr - Medidyne

Bilag 6: Konfiguration af ZOLL monitor til PPJ.

Bilag 7: Oppakningsliste ZOLL X-serie, version 01.12.2020